وکالت،آزمون اینترنتی وکالت

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
موسسه آموزش عالی آزاد اندیشه سازان
سایت حقوقی دادسیما (داداِستان)

آزمون وکالت , اخبار حقوقی

 باید از افراط و تفریط در عرصه حقوق پرهیز کرد.

باید از افراط و تفریط در عرصه حقوق پرهیز کرد.

1396/12/13

حسین میرمحمد صادقی جمعه شب در دومین همایش قدردانی از افتخارآفرینان عرصه عدالت در شهرستان بینالود (طرقبه - شاندیز) افزود: باید با روحیه ناامیدی که در برخی حقوقدانان دیده می شود، مقابله کرد.
به نقل از خبرگزاری ایرنا، میرمحمد صادقی، حقوقدان برجسته کشور اظهار کرد: مسائلی مانند داوری، وکالت و آموزشهای حقوقی از موضوعاتی هستند که نیاز به توجه بیشتر دارند از این رو مجموعه های حقوقی باید اهتمام بیشتر نسبت به کار گروهی داشته باشند.

وی بر لزوم توسعه مراودات بین المللی و ارتباط با حقوقدانان دنیا برای توسعه شاخه های تخصصی علم حقوق تاکید کرد
و گفت: دستاوردهای خوبی در حقوق و فقه اسلامی داشته ایم که می تواند زمینه تبادلات و ارتباطات حقوقی با دیگر کشورها باشد.
میرمحمدصادقی افزود: علم حقوق در جهان به توسعه قابل توجهی دست یافته و اندیشمندان عرصه حقوق به بررسی ارتباط بین حقوق و سیستم عصبی می پردازند. 
وی اظهار کرد: این شاخه از علم حقوق، در حوزه جرم شناسی حرف های بسیار برای گفتن دارد و شاخه های قدیمی تر علم حقوق نیز اکنون بسط و گسترش قابل تامل پیدا کرده اند.


به نقل از خبرگزاری ایرنا، میرمحمد صادقی، حقوقدان برجسته کشور اظهار کرد: مسائلی مانند داوری، وکالت و آموزشهای حقوقی از موضوعاتی هستند که نیاز به توجه بیشتر دارند از این رو مجموعه های حقوقی باید اهتمام بیشتر نسبت به کار گروهی داشته باشند.
وی بر لزوم توسعه مراودات بین المللی و ارتباط با حقوقدانان دنیا برای توسعه شاخه های تخصصی علم حقوق تاکید کرد
و گفت: دستاوردهای خوبی در حقوق و فقه اسلامی داشته ایم که می تواند زمینه تبادلات و ارتباطات حقوقی با دیگر کشورها باشد.
میرمحمدصادقی افزود: علم حقوق در جهان به توسعه قابل توجهی دست یافته و اندیشمندان عرصه حقوق به بررسی ارتباط بین حقوق و سیستم عصبی می پردازند.
وی اظهار کرد: این شاخه از علم حقوق، در حوزه جرم شناسی حرف های بسیار برای گفتن دارد و شاخه های قدیمی تر علم حقوق نیز اکنون بسط و گسترش قابل تامل پیدا کرده اند.جایزه ویژه حقوق دادن برتر