وکالت،آزمون اینترنتی وکالت

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
موسسه آموزش عالی آزاد اندیشه سازان
سایت حقوقی دادسیما (داداِستان)

آزمون وکالت , اخبار حقوقی

نتايج انتخابات سی امین دوره هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز

نتايج انتخابات سی امین دوره هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز

1396/12/19

١-  صمد زاهد پاشا  ٢١٩٦ رای
٢ - دکتر عیسی امینی  ١٨٧٢ رای
٣ - دکتر کامران آقایی  ١٦٩١ رای
٤ - دکتر امیر حسین آبادی  ١٥٥٦ رای
٥ - دکتر محمد رضا پاسبان  ١٤٢٨ رای
٦ - حسین طالع  ١٤٢٥ رای
٧ - دکتر جعفر کوشا  ١٣٩٨ رای
٨ - نادر دیوسالار  ١٣٤٧ رای
٩ - سید مهدی حجتی  ١٢٤٢ رای
١٠ - دکتر منصور پورنوری ١٢١٧ رای
١١ - دکترمیترا ضرابی  ١٢٠٩ رای
١٢ - دکتر بهشید ارفع نیا  ١٢٠٤ رای
١٣ - بهروز یغمایی  ١١٩٨ رای
١٤ - محسن بزرگی  ١١١٨ رای
١٥ - سعید باقری  ١٠٩٠ رای
١٦ - دکتر محمود حبیبی ١٠٥١ رای
١٧ - صدیقه حجت پناه  ١٠٤٤ رای
١٨ - دکتر کارن روحانی  ٩٧٨ رای

هیات رئیسه اتحادیه موفقیت در جلب اعتماد وکلای ارجمند عضو کانون مرکز را به منتخبان گرامی تبریک می گوید و از خداوند منان، توفیق خدمت به نهاد وکالت و ارتقا و تعالی این حرفه را برای ایشان طلب می نماید.

روابط عمومی اتحاديه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایرانجایزه ویژه حقوق دادن برتر