وکالت،آزمون اینترنتی وکالت

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
موسسه آموزش عالی آزاد اندیشه سازان
سایت حقوقی دادسیما (داداِستان)

آزمون وکالت , اخبار حقوقی

اعلام نرخ دیه در سال ۱۳۹۷/ ارایه جدول نرخ دیه و محاسبه درصد افزایش آن نسبت به سال قبل از سال  ۱۳۷۴ تا ۱۳۹۷

اعلام نرخ دیه در سال ۱۳۹۷/ ارایه جدول نرخ دیه و محاسبه درصد افزایش آن نسبت به سال قبل از سال ۱۳۷۴ تا ۱۳۹۷

1396/12/20

نرخ دیه کامل در ماه‌های غیرحرام از ابتدای سال ۱۳۹۷مبلغ  ۲۳۱ میلیون تومان تعیین و توسط رییس قوه قضاییه ابلاغ شد.

صادق آملی لاریجانی در بخشنامه ای به واحدهای قضایی و دادسراهای کشور نوشته است: در اجرای ماده ۵۴۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و با توجه به بررسی های بعمل آمده قیمت دیه کامله در ماه های غیرحرام از ابتدای سال ۱۳۹۷ مبلغ دو میلیارد و سیصد و ده میلیون ریال تعیین می گردد.

برهمین اساس نرخ دیه در ماه‌های حرام نیز  ۳۰۸ میلیون تومان تعیین گردیده است.kalq8jscrgwemodpfp.jpg

نرخ دیه هرساله توسط کارشناسان محاسبه و در اختیار قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران قرار می‌گیرد تا اعلام رسمی و به اجرا درآید. در جدول زیر نرخ دیه از سال ۱۳۷۴ تا ۹۶ و مقایسه آن با نرخ تورم سالیانه که از جانب بانک مرکزی ایران اعلام می‌شود، اعلام شده‌است:


سالشمار
(هجری خورشیدی)
نرخ دیه عادی
برحسب میلیون تومان
نرخ دیه ماه حرام
برحسب میلیون تومان
افزایش نسبت به سال قبل
برحسب درصد
نرخ تورم سالیانه
برحسب درصد
۱۳۷۴۳٫۶۴٫۸-۴۹٫۴
۱۳۷۵۴٫۱۵٫۵۱۵٫۹۷۲۳٫۲
۱۳۷۶۴٫۸۶٫۴۱۴٫۹۷۱۷٫۳
۱۳۷۷۵٫۶۷٫۴۱۶٫۶۷۱۸٫۱
۱۳۷۸۶٫۱۸٫۱۸٫۹۳۲۰٫۱
۱۳۷۹۶٫۴۸٫۵۴٫۹۳۱۲٫۶
۱۳۸۰۱۰۱۳٫۳۵۶٫۲۵۱۱٫۴
۱۳۸۱۱۵۲۰۵۰۱۵٫۸
۱۳۸۲۱۸۲۴۲۰۱۵٫۶
۱۳۸۳۲۲۲۹٫۳۳۲۲۱۵٫۲
۱۳۸۴۲۵۳۳٫۳۳۱۳٫۶۴۱۰٫۴
۱۳۸۵۲۶٫۲۵۳۵۵۱۱٫۹
۱۳۸۶۳۵۴۶٫۶۶۶۳۳٫۳۳۱۸٫۴
۱۳۸۷۴۰۵۳٫۳۱۴٫۲۹۲۵٫۴
۱۳۸۸۴۰۵۳٫۳۰۱۰٫۸
۱۳۸۹۴۵۶۰۱۲٫۵۱۲٫۴
۱۳۹۰۶۷۹۰۵۰۲۱٫۵
۱۳۹۱۹۴۱۲۶۴۳٫۳۳۰٫۴
۱۳۹۲۱۱۳۱۵۲۲۰۳۴٫۷
۱۳۹۳۱۵۰۲۰۰۳۲٫۷۱۵٫۶
۱۳۹۴۱۶۵۲۲۰۱۰۱۱٫۹
۱۳۹۵۱۹۰۲۵۳٫۳۱۵٫۱۵۹
۱۳۹۶۲۱۰۲۸۰۱۰٫۵

       سال ۱۳۹۷ (نرخ دیه): ۲۳۱ میلیون تومان (ماه عادی) / ۳۰۸ میلیون تومان (ماه حرام) که نسبت به سال قبل ۱۰ درصد افزایش داشته است. 
جایزه ویژه حقوق دادن برتر