وکالت،آزمون اینترنتی وکالت

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
موسسه آموزش عالی آزاد اندیشه سازان
سایت حقوقی دادسیما (داداِستان)

آزمون وکالت , اخبار حقوقی

رای وحدت رویه جدید شماره ۷۶۶ هیئت عمومی دیوان عالی کشور/ مورخ ۱۷ دی ۱۳۹۶

رای وحدت رویه جدید شماره ۷۶۶ هیئت عمومی دیوان عالی کشور/ مورخ ۱۷ دی ۱۳۹۶

1396/12/24

رای وحدت رویه جدید شماره ۷۶۶ هیئت عمومی دیوان عالی کشور 


جایزه ویژه حقوق دادن برتر