وکالت،آزمون اینترنتی وکالت

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
موسسه آموزش عالی آزاد اندیشه سازان
سایت حقوقی دادسیما (داداِستان)

آزمون وکالت , اخبار حقوقی

قانون آیین دادرسی کیفری دائمی شد.

قانون آیین دادرسی کیفری دائمی شد.

1397/03/09

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تصویب کلیات و جزییات طرح دائمی شدن قانون آیین دادرسی کیفری این قانون را از حالت آزمایشی خارج کردند.

به نقل از خبرگزاری ایسنا، در جلسه علنی امروز (چهارشنبه) مجلس شورای اسلامی کلیات و جزییات طرح دائمی شدن قانون آیین دادرسی کیفری به اتفاق آراء نمایندگان به تصویب رسید.
از مجموعه ۱۹۴ نماینده حاضر در جلسه ۱۲۰ نماینده رای موافق، ۲۰ نماینده با رای مخالف و دو نماینده با ۲ رای ممتنع به کلیات این طرح رای دادند.
سپس مجلس وارد رسیدگی به ماده واحده به این شرح شد «قانون آیین دادرسی کیفریبا اصلاحات و الحاق بعدی از تاریخ انقضای مدت اجرای آزمایشی آن دائمی می شود.» که از مجموع ۱۹۸ نماینده حاضر در جلسه ۹۹ رای موافق، ۳۶ رای مخالف و ۴ رای ممتنع با آن موافقت کردند. با تصویب نهایی این مصوبه در شورای نگهبان قانون آیین دادرسی کیفری از حالت آزمایشی خارج و  تبدیل به قانون دائمی می شود.جایزه ویژه حقوق دادن برتر