وکالت،آزمون اینترنتی وکالت

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
موسسه آموزش عالی آزاد اندیشه سازان
سایت حقوقی دادسیما (داداِستان)

آزمون وکالت , اخبار حقوقی

دریافت کارت پنجمین آزمون استخدامی فراگیر و آموزش و پرورش

دریافت کارت پنجمین آزمون استخدامی فراگیر و آموزش و پرورش

1397/04/11

 
كارت شركت در پنجمين آزمون استخدامي متمركز دستگاه هاي اجرايي كشور تير ماه سال ۱۳۹۷

لینک دریافت کارت
جایزه ویژه حقوق دادن برتر