وکالت،آزمون اینترنتی وکالت

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
موسسه آموزش عالی آزاد اندیشه سازان
سایت حقوقی دادسیما (داداِستان)

آزمون وکالت , اخبار حقوقی

نشست ویژه با رتبه های برتر مجموعه در دهکده سفید

نشست ویژه با رتبه های برتر مجموعه در دهکده سفید

1397/05/09

سومین و چهارمین جلسه از سلسله نشست های رتبه های برتر آزمونهای مفهومی مهارتی با حضور گرم اساتید، مدیران و مشاوران مجموعه در فضای صمیمیِ مجموعه دهکده سفید برگزار گردید.


در این جلسات، دکتر مجید قاضی زاده، استاد مسلم حقوق جزا و از اساتید انگیزشی مجموعه داداِستان، به تشریح اهمیت باور قطعی پرداخته و با توضیح اینکه یقین مهمترین عامل و شرط کسب موفقیت است به بیان تفاوت ظریف بین ظن، باور، علم و یقین پرداختند و گفتند: « یقین مرتبه ای بالاتر از باور و علم است. فرد ابتدا نسبت به چیزی ظن و گمان می برد سپس آن را باور کرده و بعد به آن علم پیدا می کند و در مرحله نهایی به یقین می رسد. افراد موفق نه تنها به موفقیت خود باور و علم دارند بلکه به یقین می دانند که موفق می شوند و اگر ما به چیزی یقین داشته باشیم، تحقق آن امر قطعی و غیر قابل انکار است» 

در طی این جلسات، فاطمه رئوفی، مدیریت داخلی مجموعه داداِستان نیز به بیان نکات ارزشمندی درباره چگونگی انگیزه بخشی به خود پرداخته و مشکل بسیاری از داوطلبان را یاد نداشتن روشهای کسب انگیزه و رشد مثبت آن دانستند. ایشان د در این زمینه فرمودند:« انگیزه های فرد می تواند انگیزه های درونی یا بیرونی باشد. انگیزه های بیرونی تاثیر کوتاه مدت داشته و برای بازه زمانی اندکی قادر است برحال روانی فرد اثرگذار باشد اما انگیزه های درونی دارای قدرتی فرا باور بوده که می تواند زمینه رشد پیوسته و تلاش مداوم فرد به سوی هدفش را تامین کنند و کمک می کنند تا هر کسی که در مسیر کسب موفقیت است با هدف گذاری بلند مدت و کوتاه مدت، در مسیر صحیح بماند

در ادامه نیز، هر یک از حقوقدانان فرهیخته حاضر به بیان نقطه نظرات خود پرداخته و درباره دغدغه ها و مسایل خود به گفتگو پرداخته و با دریافت پاسخ هایی روشن، به شور و اشتیاقی دوچندان برای کسب موفقیت، دست پیدا کردند. این حقوقدانان برتر در حالی این جلسه را ترک می کردند که همگی مصمم بودند تا رکورد بالاترین تراز کسب شده در آزمون وکالت – 11987- را شکسته و از مرز آن عبور کنند. این تراز متعلق به آقای محمدرضا صبوری از دانش آموختگان مجموعه و رتبه یک کل کشور در سال 1393 می باشد و هر حقوقدان برتر داداِستانی که بتواند در آزمون وکالت سال 1397 ترازی بالاتر از این آورده و رتبه یک را کسب کند، بورسیه حمایتی پنجاه میلیونی سال 1397 موسسه را دریافت می نماید.

 جایزه ویژه حقوق دادن برتر