وکالت،آزمون اینترنتی وکالت

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
موسسه آموزش عالی آزاد اندیشه سازان
سایت حقوقی دادسیما (داداِستان)

آزمون وکالت , اخبار حقوقی

انتظار جامعه هفتاد هزار نفري آزمون وكالت از متوليان در خصوص پرهيز از طرح سوالات اختلافي و...

انتظار جامعه هفتاد هزار نفري آزمون وكالت از متوليان در خصوص پرهيز از طرح سوالات اختلافي و...

1397/06/20انتظار جامعه هفتاد هزار نفري آزمون وكالتجایزه ویژه حقوق دادن برتر