وکالت،آزمون اینترنتی وکالت

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
موسسه آموزش عالی آزاد اندیشه سازان
سایت حقوقی دادسیما (داداِستان)

آزمون وکالت , اخبار حقوقی

آغاز ثبت نام آزمون وکالت 1397

آغاز ثبت نام آزمون وکالت 1397

1397/07/08

جهت ثبت نام بر روی لینک کلیک کنید


مهلت ثبت نام : زمان شروع ثبت نام از روز یکشنبه 8 مهر 1397 لغایت روز پنجشنبه 19 مهر  1397 می باشد
زمان برگزاری آزمون :  9 آذرماه 1397 می باشد.

چه کسانی می توانند ثبت نام کنند

1 : داوطلبان باید اطلاعیه ثبت نام را به طور کامل مطالعه کرده باشند
2 : داوطلبان باید حتما شرایط مندرج در اطلاعیه ثبت نام را داشته باشند
3 : داوطلبان بایستی سریال ثبت نام آزمون کارآموزی وکالت سال 1397 به مبلغ 950/000 ریال معادل نود و پنج هزار تومان را از طریق سایت سازمان سنجش خریداری نمایند
تذکر مهم 1: داوطلبان قبل از انتخاب کانون محل کارآموزی و اشتغال خود حتما به آگهی اختصاصی کانونها، مندرج در سایت اختصاصی آنها مراجعه نمایند و از شرایط پیش بینی شده در هر کانون آگاه شوند زیرا با توجه به مستقل بودن کانونها و ویژگیهای اقلیمی و اجتماعی آنها شرایط اختصاصی اعلامی هر کانون برای داوطلبان ورود به آن لازم الاتباع می باشد.
تذکر مهم 2: چاپ (پرینت) اسکن مدارک ارسالی توسط داوطلب به همراه پرینت تقاضا نامه ثبت نام پس از پایان ثبت نام واخذ کدرهگیری الزامی است و داوطلب می بایست در صورت قبولی مدارک ارسالی و تقاضا نامه ثبت نام به کانون متبوع به همراه سایر مدارک تسلیم نماید.جایزه ویژه حقوق دادن برتر