وکالت،آزمون اینترنتی وکالت

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
موسسه آموزش عالی آزاد اندیشه سازان
سایت حقوقی دادسیما (داداِستان)

آزمون وکالت , اخبار حقوقی

شرایط اختصاصی کانون‌های وکلای دادگستری

شرایط اختصاصی کانون‌های وکلای دادگستری

1397/07/08

شرایط اختصاصی كه تا كنون توسط کانون‌های وکلای دادگستری (خوزستان، فارس، کهگیلویه و بویراحمد، کرمان، کرمانشاه، زنجان، بوشهر، البرز، کرمانشاه) جهت شركت در آزمون وکالت ۹۷ اعلام شده است. 

1- شرایط اختصاصی کانون وكلاى دادگسترى خوزستان
- پذیرش کارآموز آزاد -۷۰ نفر
-پذیرش ایثارگران ، ۳۰ نفر
-پذیرفته شدگان باید بومی خوزستان باشند.
الف) محل تولد براساس اسناد سجلی یکی از شهرهای خوزستان
  ب) پنج سال آخر منتهی به آزمون را در استان خوزستان سکونت مستمر داشته باشد.
- هر گونه نقل و انتقال کارآموز ممنوع می باشد. 
- این کانون مطابق رویه سال گذشته در زمان ثبت نام قبول شدگان ، با استعلام از مراجع قانونی و انتظامی جهت اطمینان از صحت ادعای بومی بودن ، تحقیق لازم را معمول خواهد نمود.

2- کانون وكلاى دادگسترى فارس، کهگیلویه و بویراحمد
-هفتاد درصد (۷۰٪) افرادی را که در آزمون ورودی وکالت سال جاری پذیرفته می‌شوند بر اساس رتبه اکتسابی و اعلامی (رتبه ۱ تا ۷۰) به استان فارس و سی درضد مابقی به استان کهگیلویه و بویراحمد اختصاص دارند. 
-نسبت به سهمیه ایثارگران نیز پس از احراز شرایط قانونی و علمی و مقررات معمول به همین ترتیب عمل خواهد شد. 
-متذکر می‌گردد پذیرفته‌شدگان هر استان می‌بایست دوره کارآموزی را به تشخیص کانون تحت نظر وکلای سرپرست استان مربوطه سپری نمایند و جابجایی جز با موافقت هیات مدیره کانون میسر نخواهد بود.
 3- کانون وکلای کرمانشاه
- ٥٠٪؜پذیرش این کانون در آزمون وکالت ۹۷ از طریق بومی‌گزینی خواهد بود.
 4- کانون وکلای دادگسترى استان همدان
- پذیرش کارآموزان به‌عنوان میهمان در حوزه این کانون و نیز انجام کارآموزی در سایر کانون‌ها به‌عنوان میهمان ممنوع می‌باشد.
- انتخاب شهر محل اشتغال مندرج در پروانه وکالت به غیر از مرکز استان (شهر همدان) می‌باشد و پذیرفته‌شدگان می‌بایست با توجه به انتخاب شهر محل اشتغال بر اساس اولویت، کارآموزی خود را نیز در آن شهر سپری نمایند.-
- کارآموزان به مدت ۳ ماه از تاریخ صدور پروانه کارآموزی ممنوع از فعالیت وکالتی می‌باشند و در این مدت صرفاً مشغول دوره کارآموزی خواهند بود.
5- کانون وکلای دادگسترى استان بوشهر
-تعداد ۴۰ نفر با رقابت همه متقاضیان و رعایت معیار علمی گزینش خواهند شد که از این تعداد ۲۸ نفر سهمیه آزاد و ۱۲ نفر سهمیه ایثارگران می‌باشند.
- از رتبه ۴۱ به بعد تعداد ۲۰ نفر سهمیه به بومی‌ها اختصاص دارد، مضافا کیفیت علمی افراد بومی برابر با معیارهای مندرج در این آگهی محاسبه و افراد زیر بومی تلقی می شوند.
الف: شرایط کلی
-محل تولد متقاضی استان بوشهر
- محل تولد پدر یا مادر متقاضی سهمیه بومی برابر اسناد سجلی در استان بوشهر باشد.
- تحصیلات متقاضی بومی لزوما از شروع تحصیلات ابتدایی تا پایان دوره متوسطه در یکی از مدارس آموزش و پرورش استان بوشهرگذرانده باشد.
تبصره ۱- احراز قانونی یکی از شرایط سه گانه مذکور کافی و لازم است.
تبصره ۲- سکونت فعلی متقاضی بومی شرط ضروری است، و تصدیق سکونت متقاضی توسط کانون از طریق استعلام و هرگونه تحقیق مقتضی از مراجع رسمی به‌عمل می‌آید.
ب: شرایط علمی
-کسب ۸۵ درصد نمره علمی نفر ۲۸ از سهمیه آزاد
- پذیرش بومی منوط به کسب نمره علمی ۸۵درصد نمره علمی نفر ۲۸ از سهمیه آزاد می‌باشد، اعم از بومی سهمیه آزاد و بومی سهمیه ایثارگران.
-در صورتیکه متقاضی بومی ۸۵درصد نمره علمی نفر ۲۸ سهمیه آزاد را کسب نکند فرد دیگری چه از میان بومی‌ها چه از میان متقاضیان رقابت آزاد جایگزین نخواهد شد.
-چنانچه فرد متقاضی بومی از سهمیه ایثارگران نمره علمی ۸۵ درصد نمره نفر۲۸ از سهمیه آزاد را کسب نکند پذیرفته نمی شود و به جای او متقاضی بومی سهمیه آزاد منوط به اینکه حائز نمره علمی ۸۵ درصد وصف الذکر باشد با رعایت رتبه علمی جایگزین خواهد شد. 
6- کانون وکلای دادگسترى استان زنجان
- این کانون صرفا دارندگان مدرک تحصیلی موضوع ماده ۲ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری را که دارای مدرک کارشناسی از مراکز دانشگاهی معتبر می‌باشند پذیرش خواهد نمود.
- دارندگان مدرک کارشناسی ناپیوسته حقوق با مدرک کاردانی مرتبط به شرط آن که واحدهای درسی دوره کارشناسی حقوق را منطبق با سرفصل اعلامی از سوی وزارت علوم گذرانده باشند مجاز به شرکت در آزمون هستند. اعلام نتایج نهایی پذیرفته‌شدگان منوط به احراز شرایط مندرج در این بند توسط کانون وکلای دادگستری زنجان خواهد بود.
- این کانون با انتقال محل کارآموزی پذیرفته‌شدگان به حوزه کانون‌های دیگر و از سایر کانون ها به این کانون به هیچ عنوان حتی به صورت میهمان موافقت نخواهد کرد.
- کارآموز پذیرفته‌شده در این کانون باید در شهر محل کارآموزی سکونت داشته باشد. 
7- کانون وکلای دادگسترى استان کرمان
-پذیرش کارآموز وکالت در آزمون سال ۱۳۹۷ صرفا از طریق بومی‌گزینی خواهد بود.
7-کانون وکلای دادگسترى استان البرز
-شهر محل اشتغال به وکالت تمامی پذیرفته شدگان، پس از اتمام دوره کارآموزی و برگزاری آزمون اختبار تعیین خواهد شد.
-وکلا و کارآموزان وکالت عضو کانون های وکلای سراسر کشور، حق انتخاب کانون وکلای البرز را ندارند و در صورت انتخاب و پذیرفته شدن در این کانون، قبولی آنها کان لم یکن تلقی خواهد شد
8-کانون وکلای دادگستری البرز 
- شهر محل اشتغال به وکالت تمامی پذیرفته شدگان، پس از اتمام دوره کارآموزی و برگزاری آزمون اختبار تعیین خواهد شد.
- وکلا و کارآموزان وکالت عضو کانون های وکلای سراسر کشور، حق انتخاب کانون وکلای البرز را ندارند و در صورت انتخاب و پذیرفته شدن در این کانون، قبولی آنها کان لم یکن تلقی خواهد شد.
9- کانون وکلای دادگستری کرمانشاه 
- از تعداد ۶۰ نفر ظرفیت تعیین شده از ناحیه کمیسیون تبصره ذیل ماده یک قانون کیفیت اخذ پروانه تعداد ۳۰ نفر با رقابت همه متقاضیان و رعایت معیار علمی گزینش خواهند شد. 
- از تعداد ۳۰ نفر مذکور برمبنای مقررات بند چ ماده ۷۷ نه نفر سهمیه ایثارگران و ۲۱ نفر سهمیه آزاد می باشند.
-۳۰ نفر مابقی ظرفیت مختص بومی‌های استان اعم از سهمیه ایثارگران و سایر افراد بومی می‌باشد که از این تعداد ۲۱ نفر به بومی‌های شرکت‌کننده آزاد و ۹ نفر به ایثارگران بومی اختصاص دارد. 
شرایط کلی:
الف) محل تولد سهمیه افراد بومی منحصراً استان کرمانشاه است. 
ب) متقاضی بومی لزوماً  باید تحصیلات ۴ ساله دوره متوسط و پیش دانشگاهی را دریکی از مدارس استان کرمانشاه گذرانده باشند. 
-احراز یکی از این دو شرط کافی است. 
-سکونت فعلی متقاضی بومی در استان کرمانشاه شرط ضروریست و تصدیق سکونت متقاضی ازطریق استعلام و تحقیق مقتضی از مراجع رسمی بعمل خواهد آمد. 
-پذیرش بومی منوط به کسب حداقل ۸۵%نمره علمی نفر۲۱ از سهمیه آزاد می باشد.
-در صورتی که متقاضی بومی و سهمیه ۸۵% نمره علمی نفر۲۱ سهمیه آزاد را کسب ننماید بقیه ظرفیت اختصاص یافته برای افراد بومی اعم از آزاد و ایثارگران از بین متقاضیان آزاد که درصد مزبور را کسب نموده باشند پذیرش خواهند شد. جایزه ویژه حقوق دادن برتر