وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
موسسه آموزش عالی آزاد اندیشه سازان
سایت حقوقی دادسیما (داداِستان)

آزمون وکالت , اخبار حقوقی

نامه جمعی از داوطلبان آزمون وکالت خطاب به ریاست اسکودا

1395/10/07

با توجه به وجود ایرادات در برخی سوالات و پاسخنامه آزمون وکالت 95 جمعی از داوطلبان نامه ای خطاب به ریاست محترم اسکودا ارسال نموده اند که به شرح ذیل است:دانلود فایلثبت نام