وکالت،آزمون اینترنتی وکالت

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
موسسه آموزش عالی آزاد اندیشه سازان
سایت حقوقی دادسیما (داداِستان)

آزمون وکالت , اخبار حقوقی

اعتراض داريم اما كارنامه نداريم!

اعتراض داريم اما كارنامه نداريم!

1397/07/18

بيست و نهم تيرماه ١٣٩٧ و پس از يك دهه؛ آزمون سردفتري اسناد رسمي با حضور بيش از ٧٥ هزار نفر از حقوقدانان سراسر كشور برگزار گرديد.
هر شركت كننده بابت ثبت نام در اين آزمون مبلغ ٦٠ هزار تومان پرداخت نموده است كه اگر اين مبلغ را در تعداد شركت كنندگان ضرب نماييم به مبلغي بيش از چهار ونيم ميليارد تومان براي برگزاري اين آزمون مي رسيم
اكنون پس از گذشت دو ماه و نيم از زمان برگزاري آزمون نتايج آن اعلام شده است و سوالات زير مطرح است:

١. چرا سوالات آزمون سردفتري و پاسخ هاي آن (كليد آزمون) بسان ديگر آزمون ها منتشر نشده است؟

٢. چرا كارنامه، درصدها و تراز علمي شركت كنندگان منتشر نشده است؟
آيا صرف اينكه "قبول ايد يا مردود" بدون ارائه كارنامه اعمال، شايسته و مقبول است؟
آيا شركت كننده نسبت به كارنامه عملكرد خود نامحرم است!؟

٣. براي شركت كنندگان مهلت اعتراض تا ١٥ آبان ماه اعلام شده است؛ وقتي شركت كنندگان سوالات را ندارند، كليد سوالات و كارنامه را ندارند؛ چگونه و به چه امري اعتراض نمايند؟
شاخص اين حقوقدانان براي اعتراض به حقوق متصوره خود چيست؟

٤. جد پدري ام سالهاست كه نامش در سازمان ثبت احوال در ديار سفر كردگان باقي است
امروز كد ملي ايشان را در صفحه آزمون سردفتري وارد كردم با اين پيام مواجه شدم:!!!
" متاسفانه شما(جد متوفي) موفق به ورود براي مرحله مصاحبه نشده ايد

در صورت اعتراض مراتب را كتبا تا تاريخ ٩٧/٨/١٥ به صندوق پستي ١١٣٦٩٣٤٦١١ ارسال فرماييد"

 اميدوارم بزودي شاهد ارائه كارنامه به تمامي شركت كنندگان آزمون سردفتري باشيم تا ابهامات فوق بر طرف و حقوقدانان شركت كننده در اين آزمون از ثبت داده هاي خويش و رويت ايشان مشعوف گردند.


مجيد قاضي زاده
١٧ مهر ماه ١٣٩٧جایزه ویژه حقوق دادن برتر