وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
موسسه آموزش عالی آزاد اندیشه سازان
سایت حقوقی دادسیما (داداِستان)

آزمون وکالت , اخبار حقوقی

مشاهده کارنامه آزمون کارشناسان رسمی دادگستری 1395

1395/10/08

نتایج آزمون کارشناسان رسمی دادگستری اعلام شد.
داوطلبان محترم می توانند جهت مشاهده ی کارنامه آزمون کارشناسان رسمی دادگستری 1395 به سایت سنجش و یا از طریق لینک زیر به صفحه مشاهده کارنامه مراجعه نمایند.مشاهده کارنامه آزمون کارشناسان رسمی دادگستری 1395ثبت نام