وکالت،آزمون اینترنتی وکالت

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
موسسه آموزش عالی آزاد اندیشه سازان
سایت حقوقی دادسیما (داداِستان)

آزمون وکالت , اخبار حقوقی

كارت شركت در آزمون تصدي منصب قضا سال۱۳۹۷

كارت شركت در آزمون تصدي منصب قضا سال۱۳۹۷

1397/07/24

برگ راهنماي شركت درآزمون تصدي منصب قضاء قوه قضائيه


جایزه ویژه حقوق دادن برتر