وکالت،آزمون اینترنتی وکالت

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
موسسه آموزش عالی آزاد اندیشه سازان
سایت حقوقی دادسیما (داداِستان)

آزمون وکالت , اخبار حقوقی

برگزاری شبیه سازی دادگاه های کیفری در مشهد

برگزاری شبیه سازی دادگاه های کیفری در مشهد

1397/10/06

نخستین جلسه ی شبیه سازی دادگاه های کیفری در مشهد ، به همتِ موسسه آموزش عالی اندیشه سازان (داداستان)،دپارتمان موت کورت دهکده سفید و انجمن علمی حقوق در محل آمفی تاتر دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسلامی برگزار شد .  

در این دادگاه یک پرونده ی کیفری با موضوع قتل و تجاوز برا اساس واقعیت شبیه سازی شده و طرفین دعوی در مقابل قضات و مستشاران دادگاه به دفاع از موکلین خود پرداختند . این دادگاه با هدف آموزش عملی حقوق به حقوقدانان و فراهم کردن امکان حضور دانشجویان در دادگاه و آشنایی با فضای دادگاههای کشور طرح ریزی و به مرحله ی اجرا درآمد . در جریان این پرونده دو تیم مستعد از دانشجویان برتر با ارایه رزومه های علمی  انتخاب و برای آنها از بین وکلای پایه یک دهکده سفید وکیل سرپرست انتخاب شد تا در جریان بررسی پرونده تیم ها را راهنمایی و به عنوان مربی اشکالات دانشجویان را برطرف نمایند . سپس طی جلسه ای رسمی در دهکده سفید و با حضور مدیریت داخلی دهکده سفید و اعضای اصلی دپارتمان موت کورت در دهکده و داداستان، وکلای طرفین دعوی ، به قید قرعه انتخاب و پس از دریافت شرح پرونده به مدت دو هفته ،تحت نظارت وکلای سرپرست،  به نوشتن لوایح به جهت دفاع از موکلین خود پرداختند.
این دادگاه با حضور جمع کثیری از دانشجویان ،وکلای پایه یک، اساتید برتر،قضات و مستشاران در آذر ماه 1397 برگزار و رای دادگاه در محل و با توجه به جریان دفاعیات صادر شد .
 شبیه سازی این دادگاه در قالب یک مسابقه ی حقوقی  بین طرفین دعوی انجام شد و هیات داوران  - متشکل از سه وکیل پایه یک دادگستری - با استناد به تمامی معیار های ارزیابی و تمامی ویژگی های یک وکیل موفق اقدام به انتخاب تیم برتر نمودند که در نهایت با رای آنان تیم وکلای متهم به عنوان تیم برتر انتخاب شد،  و در پایان برنامه نماینده هیات داوران توضیحاتی را در مورد عملکرد دو تیم و نقاط قوت و ضعف تیم ها بیان نمود و در نهایت مراسم تقدیر و اهدای هدایا انجام گرفت.  
برگزاری این برنامه بازتاب های مثبت بسیار گسترده ای را به دنبال داشت و مورد استقبال جامعه ی دانشجویی و حقوقدانان قرار گرفت و منجر به درخواست های گوناگونی مبنی بر برگزاری برنامه های مشابه در نقاط مختلف کشوری به دپارتمان موت کورت دهکده سفید شد . امید است اهدافی چون آموزش عملی مواد قانونی به حقوقدانان، تربیت وکلای بالقوه، آموزش لایحه نویسی و آشنایی حقوقدانان با فضای جاری در دادگاههای کشور در جریان برگزاری متداوم این گونه دادگاهها تامین شود . 

جایزه ویژه حقوق دادن برتر