وکالت،آزمون اینترنتی وکالت

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
موسسه آموزش عالی آزاد اندیشه سازان
سایت حقوقی دادسیما (داداِستان)

آزمون وکالت , اخبار حقوقی

توضیحاتی در خصوص محاسبه نمره سؤالات حذف شده آزمون وکالت ۹۷

توضیحاتی در خصوص محاسبه نمره سؤالات حذف شده آزمون وکالت ۹۷

1397/10/12

توضیحاتی در خصوص "با تاثیر مثبت" و "حذف سوال 90"در کلید سوالات اسکودا 


طبق کلید اسکودا در سوال 87  درس جزا، «گزینه 1 با تاثیر مثبت» پاسخ صحیح اعلام شده است ،  منظور از با تاثیر مثبت چیست؟
بدین معناست که  اگر داوطلبی گزینه 1 را در سوال 87 انتخاب کرده باشد، نمره این سوال به سود او محاسبه می گردد. ولی  اگر داوطلب به  گزینه دیگری به غیر از گزینه 1 پاسخ داده باشد، نمره منفی دراین سوال برای ایشان محاسبه نمی گردد و سوال حذف می شود. 
همچنین منظور از اینکه، سوال 90 در کلید اسکودا حذف شده است، به چه معناست؟ با توجه به حذف سوال 90 در درس جزا، پاسخ دادن یا عدم پاسخگویی به این سوال تاثیری در نمره شما نداشته و درصد شما با توجه به 19 سوال،  محاسبه می گردد. یعنی اگر به همه 19 سوال دیگر پاسخ صحیح داده باشید، نمره شما 100 درصد خواهد بود. جایزه ویژه حقوق دادن برتر