وکالت،آزمون اینترنتی وکالت

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
موسسه آموزش عالی آزاد اندیشه سازان
سایت حقوقی دادسیما (داداِستان)

آزمون وکالت , اخبار حقوقی

کارگاه آموزشی داوری عمومی

کارگاه آموزشی داوری عمومی

1397/10/15

کارگاه آموزشی داوری عمومی
 در مشهـد مقـدس
شورای عالی سیاست گذاری داوری قوه قضاییه
با همکاری موسسه آموزش عالی آزاد اندیشه سازان
(دپارتمان تخصصی حقوق داداِستان)
برگزار می نماید:

کارگاه آموزشی داوری عمومی
در مشهـد مقـدس
استاد: دکتر رضا پرتوی زاده
(عضو هییت علمی دانشگاه و دبیر شورای عالی سیاست گذاری داوری قوه قضائیه)

وکلای محترم دادگستری و کارآموزان وکالت و قضاوت در اولویت ثبت نام می باشند و سایر حقوقدانان اعم از نمایندگان حقوقی و دانشجویان در صورت وجود ظرفیت می توانند شرکت نمایند.
جهت رزرو اولیه به نشانی http://reg.dadsima.com مراجعه و یا با تلفن 36050072 ـ 051 تماس حاصل نمایید.

همراه با گواهینامه
شرکت در دوره داوریجایزه ویژه حقوق دادن برتر