وکالت،آزمون اینترنتی وکالت

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
موسسه آموزش عالی آزاد اندیشه سازان
سایت حقوقی دادسیما (داداِستان)

آزمون وکالت , اخبار حقوقی

پیشنهاد اضافه شدن دروس به آزمون وکالت ۹۸

پیشنهاد اضافه شدن دروس به آزمون وکالت ۹۸

1397/10/29

بخش هایی از نامه دکتر محمد حسین جعفری، رئیس کانون وکلای دادگستری استان یزد تحت عنوان پیشنهاد به اتحاديه سراسری كانون های وكلای دادگستری ايران (اسکودا) برای اصلاح ساختار عنوان دروس آزمون كارآموزی وكالت به منظور تصويب در اجلاس هيات عمومی مديران كانون های وكلا

"تامين منافع اجتماعی (خدمت عمومی و نظم عمومی) به مثابه غايت اصلی حقوق عمومی است.
توسعه انديشه قانون اساسی گرايی و حاكميت مردم بر تعيين سرنوشت خويش يک ارشاد قرآنی است.
اگر چه ايرانيان در تاريخ انديشه، قله های بلندی را فتح كرده و آثار درخشانی را از  خود بر جای نهاده اند، اما دانش حقوق عمومی در ايران از سنت ديرينه و درخشانی برخوردار نيست.
حاكميت فرهنگ شهرياری، استبداد، شهروند ستيزی و فقدان تجربه مردم سالاری در طول قرون و اعصار را می توان از جمله دلايل اصلی عدم شكل گيری آموزه های اصيل حقوق عمومی در ايران دانست.
در حال حاضر حقوق عمومی را می توان حلقه مفقوده توسعه فراگير و همه جانبه در ايران دانست."

پیشنهاد اصلاح ساختار:

۱- ضريب حقوق مدنی و آيين دادرسی مدنی از ضريب ٣ به ضريب ٢ اصلاح شود.
۲- عنوان درس حقوق اساسی، اداری و حقوق مالی، اقتصادی با ضريب ٢ به عناوين درسی آزمون كارآموزی وكالت اضافه شود.جایزه ویژه حقوق دادن برتر