وکالت،آزمون اینترنتی وکالت

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
موسسه آموزش عالی آزاد اندیشه سازان
سایت حقوقی دادسیما (داداِستان)

آزمون وکالت , اخبار حقوقی

اعلام پذیرفته شدگان آزمون ورودی کانون وکلای دادگستری خراسان ( سهمیه آزاد )

اعلام پذیرفته شدگان آزمون ورودی کانون وکلای دادگستری خراسان ( سهمیه آزاد )

1397/11/10

با توجه به مصوبه کمیسیون ماده 1 و اطلاعیه ثبت نام آزمون وکالت 97 اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران که ظرفیت پذیرش سهمیه آزاد کانون خراسان را تعداد 91 نفر و ظرفیت ایثارگران را 39 نفر تعیین نموده اند، هیأت مدیره به شرح ذیل اسامی قبول شدگان سهمیه آزاد را اعلام  می نماید.

نظر به وصول برخی اعتراضات نسبت به عدم اعمال ظرفیت ایثارگران، اعلام نتیجه سهمیه ایثارگران منوط به بررسی اعتراضات توسط سازمان سنجش و اعلام قطعی نتیجه توسط آن سازمان خواهد بود.

اسامی قبول شدگان  آزمون کارآموزی وکالت

           سهميه آزاد سال 1397

رديف

نام خانوادگی              نام

نام پدر

رتبه در كانون

1.

خورشاهي                           

جواد                         

علي           

1

2.

رزاقي كاشاني                       

سروش                         

حميد          

2

3.

عدالتي اسمعيل زاده                

فاطمه                        

محمدرضا       

3

4.

كيخاي فرزانه                      

مسعود                        

محمدابراهيم   

4

5.

غيث زاده                          

ابوالفضل                     

صفرعلي        

5

6.

ضماند                             

احمد                         

رمضانعلي      

6

7.

قرباني شورابي                     

بهاره                        

محمدابراهيم   

7

8.

اسماعيل زاده                      

يحيي                         

عبدالعلي      

8

9.

پورحسين                           

مريم                         

اسماعيل       

9

10.

حقيري                             

احمد                         

محمد          

10

11.

رضايي                             

محمدعلي                      

عليرضا        

11

12.

صفدرنژاد                          

ليلا                         

عباس          

12

13.

تقديري                            

عبدالرضا                      

علي اكبر      

13

14.

شاملو                             

مجتبي                        

خدابخش        

14

15.

پيل زور                           

عبدالرضا                     

حبيب اله      

15

16.

شيرخاني                           

پوريا                        

علي           

16

17.

برات زاده ملكي                    

محمد                         

علي اصغر      

17

18.

يوسفيان قرجه                      

بهرام                        

مرتضي         

18

19.

حلاج                               

حسين                         

فريدون        

19

20.

استادفرد                          

مهنوش                        

يحيي          

20

21.

ايزانلو                           

معصومه                       

كريم          

21

22.

صادقي فر                          

زهرا                         

غلامرضا       

22

23.

حسن زاده                          

تكتم                         

رمضانعلي      

23

24.

گرامي پور                         

فاطمه                        

محمدرضا        

24

25.

نخعي                              

رضا                          

محمد          

25

26.

جبرائيلي                          

سمانه                        

حسين          

26

27.

پرند                              

مريم                          

امين          

27

28.

فقيهي نژاد                        

مهسا                         

ابراهيم       

28

29.

طباطبائي                          

سيدمهدي                      

سيداحمد       

29

30.

ايزانلو                           

فاطمه                         

برات محمد     

30

31.

دستوراني                          

هادي                         

حسن           

31

32.

بهمن                              

عبدالكريم                    

عبدالغفور     

32

33.

ازموده                             

محمدمهدي                     

محمدابراهيم   

33

34.

كشاورز                            

محمد                         

عباسعلي       

34

35.

راحمي                             

ابوالفضل                     

حسين          

35

36.

علوي مهاجر                        

سيده منيره                   

سيدحيدر       

36

37.

زيدكاشاني                         

سمانه                        

حسين          

37

38.

رجبي گلستاني                      

زهرا                         

مسلم          

37

39.

قربان پور                         

شهرزاد                       

سعيد          

39

40.

ناصر                              

مهدي                         

علي اكبر      

40

41.

دارابي                            

زهرا                          

هاشم          

41

42.

رحيمي                             

محمدجواد                     

عليرضا        

42

43.

باقريان                     

هادي                             

حسين          

43

44.

تقوي                              

سميه سادات                    

سيدغلامرضا    

44

45.

مجتهدزاده شيرواني                 

فاطمه                        

غلامحسين      

45

46.

زينلي                             

محمدجواد                     

مسعود         

46

47.

گلدي نژاد                          

مرضيه                        

درمحمد        

47

48.

كريمي                             

هادي                         

مختار         

48

49.

معين الغربائي                     

هما                          

ابوالقاسم     

49

50.

شايسته فر                          

مليحه                        

محمد          

50

51.

عاملي                             

اعظم                         

غلامحسين      

51

52.

سعادت غلامي                       

فاطمه                        

عباس          

52

53.

براتي جوزان                       

عبداله                       

يحيي          

53

54.

غلامي النگ                        

علي                          

احمد          

54

55.

اعظمي                             

الهام السادات                

سيدمحمدعلي     

55

56.

حسيني                             

سيدروح اله                   

سيدحسين       

55

57.

رستمي                             

طاهره                        

رمضان         

57

58.

شفيقي مقدم                        

مهرداد                        

علي           

58

59.

رضايي                             

سارا                         

صفرعلي        

59

60.

حسيني شاه خاصه                    

سيده مرجان                   

سيدعلي        

60

61.

شايسته پالاش                      

حسن                           

قربان         

61

62.

ميرزائي چهارراه                   

فاطمه                        

غلامعلي       

62

63.

فريدنيا                           

فاطمه                        

محمد          

63

64.

كمالي رنجبر                        

فتانه                        

علي اكبر      

64

65.

شعبان پورمقدم                     

حسين                         

قنبرعلي       

65

66.

بهروزي طرقي                       

حامد                         

محمد          

66

67.

دلاويز                            

مهناز                        

حسن           

67

68.

پرندوار                           

فهيمه                        

حسين          

68

69.

شامكوييان                         

شاهين                        

مهدي           

69

70.

اهي                               

حسين                         

صفر           

70

71.

پردل                              

حميده                        

محمد          

71

72.

خوش نام محمودابادي                

زهرا                          

غلامحسين      

71

73.

زارعي                             

مريم                         

حسين          

73

74.

راعي                              

عصمت                         

عباس          

74

75.

مومني                             

سميه                          

غلامحسن       

75

76.

اميني راد                         

سوسن                         

امرالله       

76

77.

گيلاني                            

حانيه                        

شعبانعلي      

77

78.

رفيعي فر                           

احسان                        

احمد          

78

79.

هنرمند                            

ندا                          

محمدحسين      

79

80.

حسن پور                           

مجيد                         

مهدي          

80

81.

زماني نصراله زاده                 

معصومه السادات               

سيدجعفر       

81

82.

كريمي                             

عباسعلي                      

محمدحسين      

82

83.

شهرائيني                          

الهام                        

براتعلي       

83

84.

دلبري                             

معصومه                       

محمدتقي       

84

85.

وزيري زو                          

بهروز                        

حسين          

85

86.

حاجي ملك اصفهاني                  

محمدمهدي                     

كاظم          

86

87.

رهگذر                             

رضا                          

عباس          

87

88.

هادي زاده                         

نرجس                         

علي حسين      

88

89.

شمس                               

رزا                           

زاهد          

89

90.

نعمتيان سقي                       

فرشته                        

حسين          

90

91.

روستايي خيرابادي                  

فاطمه                        

حسن           

91

 

 جایزه ویژه حقوق دادن برتر