وکالت،آزمون اینترنتی وکالت

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
موسسه آموزش عالی آزاد اندیشه سازان
سایت حقوقی دادسیما (داداِستان)

آزمون وکالت , اخبار حقوقی

اسامی پذیرفته‌شدگان نهایی آزمون وکالت ۹۷ سهمیه آزاد کانون مرکزی

اسامی پذیرفته‌شدگان نهایی آزمون وکالت ۹۷ سهمیه آزاد کانون مرکزی

1397/11/14

اسامی پذیرفته‌شدگان نهایی آزمون وکالت ۹۷ سهمیه آزاد کانون مرکزی به شرح زیر است: جایزه ویژه حقوق دادن برتر