وکالت،آزمون اینترنتی وکالت

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
موسسه آموزش عالی آزاد اندیشه سازان
سایت حقوقی دادسیما (داداِستان)

آزمون وکالت , اخبار حقوقی

اسامی پذیرفته‌شدگان نهایی آزمون وکالت ۹۷ سهمیه آزاد کانون زنجان

اسامی پذیرفته‌شدگان نهایی آزمون وکالت ۹۷ سهمیه آزاد کانون زنجان

1397/11/16

اسامی پذیرفته‌شدگان نهایی آزمون وکالت ۹۷ سهمیه آزاد کانون زنجان به شرح زیر است:جایزه ویژه حقوق دادن برتر