مشاوره برخط(آنلاین)

در طرح جامع مشاوره برخط، حقوق دانان می توانند از هر نقطه کشور و به وسیله اینترنت به مشاوره آنلاین تصویری دسترسی پیدا کرده و با طرح مسائل، نگرانی ها و اشکالات خود، راهنماییها و توصیه های مشاوران متخصص مجموعه را شنیده و سرلوحه برنامه ریزی خود قرار دهند.

توصيه‌هاي مهم به داوطلبان گرامي

1- قبل از ثبت نام، نرم افزار ایمو را از اینجا دانلود و نصب نمایید.

2- اطلاعات خواسته شده را به صورت دقیق وارد نمایید.

3- در ادامه روز و ساعت مشاوره را انتخاب نمایید، تا 30 دقیقه زمان انتخاب شده جهت تکمیل ثبت نام رزرو می باشد، پس از این زمان در صورت عدم تکمیل اطلاعات این تاریخ آزاد خواهد شد.

4- جهت بهره مندی از مشاوره تصویری آنلاین، می بایست از اینترنت پر سرعت و حتماً از هدفون استفاده نمایید.

5- به هنگام مشاوره رعایت شئونات اسلامی الزامیست، در صورت عدم رعایت، تماس قطع خواهد شد.

6- هزینه مشاوره به ازاء 10 دقیقه، تا آزمون مشاوران حقوقی (ماده 187) مورخ 1396/09/10، رایـــــــــگان می باشد.

8- در صورت عدم حضور در ساعت مقرر، مشاوره کنسل خواهد شد.

طراحی و اجرا: واحد انفورماتیک داداستان