ضوابط و مقررات عمومی موسسه

دستورالعمل ثبت نام
1- ثبت نام داوطلب زمانی قطعی می باشد که تمامی مشخصات ثبت نامی و پیش پرداخت شهریه را به موسسه تحویل داده و برای وی کد داوطلبی صادر و پرتال اختصاصی ایجاد شود.
2- در صورت پرداخت اقساطی داوطلب مکلف است مطابق تاریخ های مشخص شده نسبت به تکمیل مدارک و تسویه مالی خود اقدام نماید در غیر این صورت ثبت نام وی کان لم یکن خواهد شد.
3-انصراف از ازمون پس از صدور کدداوطلبی (حتی قبل از شروع آزمون | آمایش | |کارگاه و.)امکان پذیر نمی باشد .بدیهی است کدداوطلبی پس از تکمیل فرایند ثبت نام صادر میگردد.
4- امکان انتقال آزمون ها از یک دوره به دوره دیگر وجود ندارد.
5-امکان انتقال داوطلب برای شرکت در جلسات حضوری آزمون ها ، در حوزه ای غیر از اینترنتی میسر نمی باشد.
6-چنانچه هریک از آزمون ها ی حقوقی از طرف سازمان مربوطه به هر دلیلی برگزار نگردد، بدیهیست که موسسه هیچ گونه مسئولیتی در قبال استرداد شهریه های پرداختی نداشته و تعهد موسسه صرفا ارائه خدمات آموزشی مطابق مقررات ثبت نامی موسسه می باشد.
7-تحویل سوال و درسنامه فقط در روز های شنبه پس از آزمون با مراجعه به پرتال داوطلبی صورت می پذیرد و تا 10 روز امکان دانلود دارد.
8- هر گونه استفاده از سوالات مفهومی - مهارتی و فایل های صوتی برای غیر ثبت نام کنندگان اعم از کپی برداری یا همخوانی شرعا جایز نیست و شرکت کنندگان مجاز نیستند سوالات و درسنامه و فایل های صوتی را به افراد یا موسسات دیگر واگذار کنند ویاحتی امانت دهند.
9- موسسه میتواند از نام و تصاویر داوطلبان ثبت نامی برای معرفی خدمات ویاهر منظور مشروع دیگری استفاده نماید.
10- استاده از سیستم مناسب و اینترنت و شرایط استاندار آزمونی جزو وظایف داوطلب می باشد .
11- امکان شرکت در آزمون غیر از بازه زمانی مشخص شده توسط موسسه (15-11) امکان پذیر نمی باشد.
12-آزمون های اینترنتی ویژه افرادیست که تمایل به شرکت در آزمون های حضوری را ندارد. .در صورتی که تمایل دارید آزمون را به صورتی حضوری شرکت کنیدبه یکی از دفاتر داداِستان در سراسر کشور نمائید.
13-از چه طریق با موسسه آشنا شدید؟
• سایت و فضای مجازی
• دانشگاه واساتید
• تابلوی موسسه
• پیامک تبلیغات محیطی