جمهوری اسلامی ایرانی

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
موسسه آموزش عالی آزاد اندیشه سازان(داداِستان)

نمود تخصص در حوزه حقوق یکی از اهداف عالیه ماست
تسلط نامه قانون مجازات اسلامی | قاضی زاده

Back to Top


Phone:(30خط) 31601400 - 051

آموزش عالی آزاد اندیشه سازان

تسلط نامه قانون مجازات اسلامی | دکتر قاضی زاده

کتاب تسلط نامه قانون مجازات اسلامی و جزا دکتر قاضی زاده

بنیانگذار داداستان و دهکده سفید

مبدع نظام نوین آموزشی در عرصه حقوق

مبتکر تدریس حقوق جزا به شیوه مفهومی و رمز نگاری

مولف کتاب پرفروش تسلط نامه قانون مجازات اسلامی

استاد بزرگترین و پرجمعیت ترین کلاس های حقوقی ایران

نخستین مدرس حقوق رمز ارزها در ایران

تسلط ادامه مطالب

تسلط جهت مشاهده عکس های بیشتر این همایش اینچا گلیک کنید

کتاب تسلط نامه

چرا دوره تسلط؟؟؟

دوره تسلط یکی از مهمترین فرصت های صعود شماست

یکی از مهمترین دغدغه های شما، شناخت مباحث سوال خیز، یادگیری و تسلط به موضوعات سوال خیز و چگونگی مواجه با سواالت تستی و فنی آزمون وکالت می باشد. دوره کلاسی کوتاه و مختصر تسلط، برای پاسخ به همین نیاز شما برگزار می گردد. در دوره تسلط موضوعات مهم و سوال خیز آزمون وکالت توسط اساتید صاحب سبک انتخاب شده است و با ارائه تست های فنی و مفهومی از مباحث سوال خیز، علاوه بر آموزش نکات مهم هر مبحث، فنون تست زنی و نحوه انتخاب گزینه صحیح ارائه می گردد. «کلاس های تسلط» با استقبال بسیار گسترده حقوقدانان از سراسر کشور مواجه گردید و سطح رضایتمندی شرکت کنندگان و نظرات ایشان، موید مفید بودن، مختصر بودن و جامع بودن «دوره تسلط» است.

کلیک کنید

رزومه دکتر قاضی زاده