وکالت،آزمون اینترنتی وکالت

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
موسسه آموزش عالی آزاد اندیشه سازان
سایت حقوقی دادسیما

آزمون وکالت , اخبار حقوقی

قبولی وکالت 97

رویدادها

برنامه آموزشی اساتید صاحب سبک حقوق ایران

آمایش
آزمون
کلاس
کارگاه
دسته عنوان توضیحات روز برگزاری ساعت برگزاری
کلاس
کارگاه اجرای احکام مدنی جلسه آخر - استاد مردانی ویژه حقوقدانان کلیه گروه های آزمونی 69،65،50،48،12 مرحله ای پنجشنبه
1401/04/16
13:00 - 14:30
کلاس
کلاس اصول فقه ویژه کد ۸۵(هشتادو پنجمین دوره وکالت و قضاوت ) نواهی پنجشنبه
1401/04/16
15:00 - 20:00
کلاس
آزمون‌ ویژه گروه آزمونی‌ ۶۹,۶۵,۵۰,۴۸ مرحله ای (آزمون به صورت حضوری راس ساعت ۸ در محل موسسه برگزار میشود ) جمعه
1401/04/17
08:00 - 14:00
کلاس
کلاس متون فقه باب وکالت و شهادت ویژه کد ۸۵ (هشتاد و پنجمین دوره وکالت و قضاوت ) مبحث تدریس : ادامه باب وکالت و شهادت جمعه
1401/04/17
15:00 - 20:00

خدمات آزمون های مفهومی - مهارتی (آشنایی با برخی از خدمات و طرح های انحصاری موسسه)

مشاهده فهرست کامل طرح ها و خدمات موسسه ....