وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
موسسه آموزش عالی آزاد اندیشه سازان ( داداِستان)
نمود تخصص در حوزه حقوق یکی از اهداف عالیه ماست

آزمون وکالت , اخبار حقوقی

رویدادها

برنامه آموزشی اساتید صاحب سبک حقوق ایران

آمایش
آزمون
کلاس
کارگاه
دسته عنوان توضیحات روز برگزاری ساعت برگزاری
کلاس
آیین دادرسی کیفری - استاد حمید شاهچراغ - وکالت - کد( 92)- (آنلاین) جمعه
1403/01/24
13:00 - 18:00
برگزار شده است
کلاس
آیین دادرسی کیفری - استاد حمید شاهچراغ - وکالت - کد( 92)- (آنلاین) شنبه
1403/01/25
16:00 - 20:00
کلاس
اصول فقه -استاد محمدرضا مروارید -وکالت - کد(92)-(آنلاین) یکشنبه
1403/01/26
15:00 - 20:00
کارگاه
کارگاه سیر تا پیاز سردفتری - استاد مجید قاضی زاده -(آنلاین) هدیه ویژه عموم حقوقی ها - رزرو از طریق reg.dadsima .com دوشنبه
1403/01/27
15:00 - 17:00
کلاس
حقوق جزا - استاد مجید قاضی زاده - وکالت - کد(92)_(آنلاین) دوشنبه
1403/01/27
18:00 - 20:00
کلاس
حقوق جزا - استاد مجید قاضی زاده - وکالت - کد(92)_(آنلاین) سه شنبه
1403/01/28
15:00 - 20:00
کارگاه
کارگاه گام حقوق مدنی - استاد ندا بامشکی - (آنلاین و حضوری) ویِژه گروه های آزمونی 44 و34 و29 مرحله ای - چهارشنبه
1403/01/29
12:00 - 14:00
کلاس
حقوق تجارت - استاد احمد حیدری -وکالت - کد 92(آنلاین) چهارشنبه
1403/01/29
15:00 - 20:00
کلاس
اصول فقه -استاد محمدرضا مروارید -وکالت - کد(92)-(آنلاین) پنجشنبه
1403/01/30
10:00 - 14:00
کلاس
حقوق مدنی-استاد هادی شهبازی- وکالت - کد92(آنلاین) پنجشنبه
1403/01/30
15:00 - 20:00
آزمون
آزمون گروههای 44، 34 و 29 مرحله ای حضوری (9 تا 11:30) - آنلاین جمعه
1403/01/31
09:00 - 16:00
کلاس
حقوق مدنی-استاد هادی شهبازی- وکالت - کد92(آنلاین) جمعه
1403/01/31
13:00 - 18:00