وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
موسسه آموزش عالی آزاد اندیشه سازان ( داداِستان)
نمود تخصص در حوزه حقوق یکی از اهداف عالیه ماست

آزمون وکالت , اخبار حقوقی

رویدادها

مشاهده تمامی رویدادها*

برنامه آموزشی اساتید صاحب سبک حقوق ایران

آمایش
آزمون
کلاس
کارگاه
دسته عنوان توضیحات روز برگزاری ساعت برگزاری
کلاس
جبرانی کلاس حقوق مدنی ویژه کد87 و 88 ( هشتادو هفتمین وهشتادو هشتمین دوره وکالت و قضاوت )-استاد شهبازی شنبه
1402/03/13
09:00 - 14:00
در حال برگزاری
کلاس
جلسه آخر کلاس حقوق  مدنی ویژه کد 87 و 88 ( هشتاد و هفتمین و هشتاد و هشتمین دوره وکالت و قضاوت )- استاد شهبازی شنبه
1402/03/13
15:00 - 20:00
کلاس
جبرانی کلاس حقوق تجارت ویژه کد 87 و 88 (هشتادو هفتمین و هشتادو هشتمین دوره وکالت و قضاوت )-استاد حیدری یکشنبه
1402/03/14
09:00 - 14:00
کلاس
جبرانی کلاس حقوق تجارت ویژه کد 87 و 88 (هشتادو هفتمین و هشتادو هشتمین دوره وکالت و قضاوت ) -استاد حیدری یکشنبه
1402/03/14
15:00 - 20:00
کلاس
جبرانی کلاس آیین دادرسی مدنی ویژه کد 87 و 88 (هشتادو هفتمین و هشتادو هشتمین دوره وکالت و قضاوت )- استاد حسینی دوشنبه
1402/03/15
14:00 - 20:00
کلاس
جلسه سوم کلاس قوانین خاص جزا ( آنلاین ) -استاد قاضی زاده سه شنبه
1402/03/16
12:00 - 14:30
کلاس
کلاس حقوق جزا ویژه کد 87 و 88 (هشتادو هفتمین و هشتادوهشتمین دوره وکالت و قضاوت )- استاد قاضی زاده سه شنبه
1402/03/16
15:00 - 20:00
آمایش
آمایش مهم صاعقه ویژه گروههای آزمونی 1402( 64 و56 و46 مرحله ای ) - استاد قاضی زاده برنامه ریزی دو ماه پایانی تا آزمون وکالت.حضور برای تمامی دانش پذیران آزمونی در این آمایش الزامیست چهارشنبه
1402/03/17
14:00 - 16:00
کلاس
کلاس آیین دادرسی مدنی (جلسه اخر ) ویژه کد 87 و 88 (هشتادو هفتمین و هشتادوهشتمین دوره وکالت و قضاوت )-استاد حسینی چهارشنبه
1402/03/17
16:30 - 20:00
کلاس
کلاس اصول فقه ویژه کد 87 و 88 (هشتادو هفتمین و هشتادوهشتمین دوره وکالت و قضاوت )- استاد مروارید پنجشنبه
1402/03/18
09:00 - 14:00
کلاس
جلسه چهارم کلاس قوانین خاص جزا ( آنلاین ) -استاد قاضی زاده پنجشنبه
1402/03/18
12:00 - 14:30
کلاس
جبرانی کلاس حقوق جزا ویژه کد 87 و 88 (هشتادو هفتمین و هشتادوهشتمین دوره وکالت و قضاوت )- استاد قاضی زاده پنجشنبه
1402/03/18
15:00 - 20:00
آزمون
اولین آزمون جامع ویژه گروههای آزمونی 1402 این آزمون فقط به صورت اینترنتی برگزار میشود جمعه
1402/03/19
09:00 - 14:00
کارگاه
کارگاه گام مدنی بررسی سوالات سخت مدنی دو ازمون اخیر ویژه گروههای آزمونی 1402-استاد بامشکی جمعه
1402/03/19
13:00 - 14:30
کلاس
جبرانی کلاس حقوق جزا ویژه کد 87 و 88 ( هشتادو هفتمین و هشتادو هشتمین دوره وکالت و قضاوت )- استاد قاضی زاده جمعه
1402/03/19
15:00 - 20:00

خدمات آزمون های مفهومی - مهارتی (آشنایی با برخی از خدمات و طرح های انحصاری موسسه)

مشاهده فهرست کامل طرح ها و خدمات موسسه ....