وکالت،آزمون اینترنتی وکالت

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
موسسه آموزش عالی آزاد اندیشه سازان ( داداِستان)

آزمون وکالت , اخبار حقوقی

رویدادها

مشاهده تمامی رویدادها*

برنامه آموزشی اساتید صاحب سبک حقوق ایران

آمایش
آزمون
کلاس
کارگاه
دسته عنوان توضیحات روز برگزاری ساعت برگزاری
کلاس
کلاس حقوق مدنی ویژه کد ۸۴ و ۸۵(هشتادو چهارمین و هشتادو پنجمین دوره وکالت و قضاوت )-استادصفاکیش یکشنبه
1401/07/10
15:00 - 20:00
در حال برگزاری
کلاس
کلاس حقوق تجارت ویژه کد ۸۵(هشتادو پنجمین دوره وکالت و قضاوت )-استاد حیدری دوشنبه
1401/07/11
15:00 - 20:00
کلاس
جبرانی کلاس حقوق جزا ویژه کد ۸۴ و ۸۵ ( هشتادو چهارمین و هشتادو پنجمین دوره وکالت و قضاوت )-استادقاضی زاده سه شنبه
1401/07/12
09:00 - 14:00
کلاس
جلسه آخر کلاس حقوق جزا ویژه کد ۸۴ و ۸۵ (هشتادو چهارمین و هشتادو پنجمین دوره وکالت و قضاوت )-استادقاضی زاده سه شنبه
1401/07/12
15:00 - 20:00
کلاس
جلسه دوم کلاس تسلط آیین دادرسی مدنی ویژه کد ۸۶ (هشتادو ششمین دوره وکالت و قضاوت)-استادحسینی چهارشنبه
1401/07/13
15:00 - 20:00
کارگاه
کارگاه مهم تعزیرات با آخرین تغییرات قانون مجازات اسلامی با حضور استاد صادق زاده ویژه داوطلبین گروه های آزمونی ۶۹,۶۵,۵۰,۴۸,۳۸,۳۹,مرحله ای پنجشنبه
1401/07/14
10:30 - 13:30
کارگاه
کارگاه مهم تعزیرات با آخرین تغییرات قانون مجازات اسلامی با حضور استاد صادق زاده ویژه داوطلبین گروه های آزمونی ۶۹,۶۵,۵۰,۴۸,۳۸,۳۹,مرحله ای پنجشنبه
1401/07/14
14:30 - 20:00
آزمون
آزمون ویژه گروه آزمونی ۳۹ مرحله ای (شروع آزمون به صورت حضوری راس ساعت ۸ می‌باشد ) جمعه
1401/07/15
08:00 - 14:00
کلاس
جلسه دوم تسلط اصول و متون فقه ویژه کد ۸۶ (هشتادو ششمین دوره وکالت و قضاوت )-استادمروارید جمعه
1401/07/15
14:00 - 20:00

خدمات آزمون های مفهومی - مهارتی (آشنایی با برخی از خدمات و طرح های انحصاری موسسه)

مشاهده فهرست کامل طرح ها و خدمات موسسه ....