افتخار آفرینان آزمون وکالت ۱۴۰۲ (کانون وکلا)

رویدادها

مشاهده تمامی رویدادها*

برنامه آموزشی اساتید صاحب سبک حقوق ایران

آمایش
آزمون
کلاس
کارگاه
دسته عنوان توضیحات روز برگزاری ساعت برگزاری
کلاس
حقوق ثبت -استادیاوری -جلسه 2 -ویژه سردفتری-کد93-آنلاین چهارشنبه
1402/09/15
17:30 - 20:00
برگزار شده است
کلاس
حقوق مدنی-استادشهبازی-جلسه 2-ویژه وکالت -کد 92 پنجشنبه
1402/09/16
15:00 - 18:00
کلاس
حقوق مدنی- استادشهبازی -ویژه سردفتری- جلسه اول -کد93 پنجشنبه
1402/09/16
18:30 - 20:00
آزمون
آزمون 44 مرحله ای-( آزمون3)-(حضوری ساعت 9لغایت 11:30) و انلاین جمعه
1402/09/17
09:00 - 16:00

خدمات آزمون های مفهومی - مهارتی (آشنایی با برخی از خدمات و طرح های انحصاری موسسه)

مشاهده فهرست کامل طرح ها و خدمات موسسه ....