وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
موسسه آموزش عالی آزاد اندیشه سازان
سایت حقوقی دادسیما (داداِستان)

آزمون وکالت , اخبار حقوقی

طرح های موسسه

1395/09/02

طرح های انحصاری مجموعه داداستان از ابداعات اتاق فکر مجموعه بوده است که با هدف خدمت رسانی بیشتر به داوطلبین تدوین گشته و در طول دوره و در فواصل زمانی منظم در اختیار آنها قرار می گیرد.
طرح آراد (آراء وحدت رویه و قوانین خاص):
در طرح آراد که از نوآوری های آزمون های مفهومی- مهارتی است قوانین خاص مهم به صورت نموداری در هر مرحله از آزمون ها در اختیار داوطلبان قرار می گیرد.همچنین در طرح آراء وحدت رویه جدید نیز در اختیار داوطلبان موسسه قرار می گیرد.
مشگاد (مشاوره گام اول داداستان):
در طرح مشگاد، مشاورین موسسه، با هر داوطلبی در فاصله اندکی پس از ثبت نام تماس گرفته و ورود آنها را به خانواده بزرگ داداستان خوش آمد می گویند.برطرف کردن نگرانی ها، اشکالات داوطلب و ایجاد انگیزه ای قوی برای شروعی پر قدرت، از نتایج این طرح است.
ماجد (مباحث آموزش جدولی داداستان):
طرح ماجد که از منضمات آزمون های مفهومی-مهارتی است به منظور تثبیت مطالب حقوقی در آزمون طراحی و ارائه می شود.در طرح ماجد (مباحث آموزش جدولی داداستان) سوالاتی در مورد نکات فنی حقوقی مطرح میشود تا داوطلب با پاسخگویی به آن مطالب بیش از پیش مسلط شود.
سامد (سامانه خود سنجی آزمون های مفهومی- مهارتی ):
سامانه ی خود سنجی ویژه داوطلبان آزمون های مفهومی – مهارتی می باشد.توضیحات بهره مندی از این طرح در آمایش دوم موسسه به اطلاع حقوقدانان خواهد رسید.
فقط غیرممکن ، غیر ممکن است
نیماد (نماد یاری مهر آفرینان آموزشی داداستان ):
طرح نیماد، مشاوره گروهی در قالب کارگروه های ویژه همیاری و همراهی ست. در طی این جلسات مشاوره گروهی،داوطلبین با مدیریت مشاورین آموزشی، رفتارهای مطالعاتی خود و دوستانشان را بررسی می کنند و در ادامه به آسیب شناسی برنامه ی خود می پردازند.مدیریت راهبردی مشاورین و تفکر جمعی داوطلبین در کنارهم، باعث ارتقا و رشد عملکرد جمع می گردد.
تیماد (تماس تلفنی یاوران مهرآفرینان آموزشی داداستان):
مشاورین مجموعه، در فواصل زمانی منظم، با داوطلبین تماس می گیرند و وضعیت مطالعاتی آنها را پیگیری می کنند. بررسی عملکرد داوطلب در آزمون های قبل، ارائه راهکارهای مناسب در جهت برطرف سازی نقاط ضعف وپشتیبانی روانی و انگیزشی از اهم نکات مطروحه در طی این طرح است.
سیناد (سامانه یادگیری نکات آموزشی داداستان ):
در این طرح پیامک های علمی برای داوطلبان ارسال می شود این پیام های علمی بر گرفته از آراء وحدت رویه قوانین خاص و...می باشد.
جابجا کردن کوه های بزرگ با برداشتن سنگ ریزه ها آغاز می شود
درسنامه:
یکی از ویژگی های ممتاز آزمون های مفهومی مهارتی ارائه درسنامه بجای پاسخنامه می باشد.
درمجموعه درسنامه ها بیش از 18هزارنکته آموزشی مطرح می شود که داوطلبان به جهت غنای مطلب از آنها با عنوان گنجنامه یاد می کنند.
پاط (پیش بینی ذهن طراح):
پیش بینی ذهن طراح یکی از فنون ارتقا تست زنی در آزمون های حقوقی است.
بدین منظور در طرح پاط با آموزش روش ها وتمرین های علمی به داوطلبان کمک می شود تا بتوانند در کنار تسلط به مباحث علمی از توان پیش بینی ذهن طراح بهره مند شود ودر نتیجه در پاسخگویی به تست ها موفق تر عمل نمایند.
بامداد (باشگاه موفقیت داداستان ):
باشگاه موفقیت داداستان یکی از طرح های موفق موسسه می باشد.در طرح بامداد با طرح موضوعات ان . ال . پی و روانشناسی به حفظ روحیه داوطلبان وافزایش اعتماد به نفس آنها کمک می شود.
طنزاد (طنزها و حکمت های آموزنده داداستان ):
طنزاد مخفف طنزها و حکمت های آموزنده داداستان می باشد. در این طرح به منظور انتقال طنزها و حکمت های حقوقی مطالبی در ضمایم درسنامه ها مطرح می شود. طنزاد می تواند مباحث علمی را با چاشنی لبخند وداستان های پندآموز همراه نماید.
تیکا:
هدف از این طرح تطبیق قوانین خارجی باموضوعات مشابه داخلی به منظور به یاد سپاری نکات علمی است وبا توجه به اینکه هدف از طرح تیکا مهاجرت به قوانین سایرملل می باشد این نام برای این طرح انتخاب شده است.