وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
موسسه آموزش عالی آزاد اندیشه سازان
سایت حقوقی دادسیما (داداِستان)

آزمون وکالت , اخبار حقوقی

تالار افتخار آفرینان

رتبه 1
مهدی شیر پور
کانون وکلای خراسان
رتبه 1
امین گل محمدی
کانون وکلای گلستان
رتبه 1
احسان کریمی
کانون وکلای همدان
رتبه 1 (سهمیه)
علیرضا حسن زاده زیارت
کانون وکلای خراسان
رتبه 2
احسان روحانیان
کانون وکلای خراسان
رتبه 2
محمود فتاحی
کانون وکلای اصفهان
رتبه 2
سعید صادقی
کانون وکلای گلستان
رتبه 3
لیلا نیسی
کانون وکلای خوزستان
رتبه 3
کمال الدین تاجور
کانون وکلای خراسان
رتبه 3
سید امیر هاشمی
کانون وکلای کرمان
رتبه 3 (سهمیه)
عبدالرضا کلوندی
کانون وکلای کردستان
رتبه 4
محمد حسن چگنی
کانون وکلای لرستان
رتبه 4
رباب گودرزی
کانون وکلای همدان
رتبه 4
الهام محمدپورکاریزکی
کانون وکلای خراسان
رتبه 5
دانا معبدی
کانون وکلای البرز
رتبه 5
احد بيرانوند
کانون وکلای لرستان
رتبه 6
مهدی شیخ نظری کتولی
کانون وکلای گلستان
رتبه 6
آذر سیل گبری
کانون وکلای کرمانشاه و ایلام
رتبه 7
مهسا معمری شاندیزی
کانون وکلای خراسان
رتبه 7
سمیرا کبیری
کانون وکلای چهارمحال و بختیاری
رتبه 7
فرزاد حیدری
کانون وکلای لرستان
رتبه 7
میثم کاظمی
کانون وکلای همدان
رتبه 8
امیر پارسا
کانون وکلای لرستان
رتبه 8
یوسف رضایی
کانون وکلای آذربایجان شرقی
رتبه 8
محمدتقی سلطانیان تیرانچی
کانون وکلای کرمان
رتبه 9
نازیلا همتی
کانون وکلای آذربایجان شرقی
رتبه 9
پریسا ارجی
کانون وکلای خراسان
رتبه 10
خدیجه ذاکر
کانون وکلای خراسان
رتبه 10
کریم شادمهر
کانون وکلای گلستان
رتبه 11
سروش گروسی
کانون وکلای گلستان
رتبه 11
حیدر علی خانی
کانون وکلای چهارمحال و بختیاری
رتبه 11
رامین رزم جو
کانون وکلای خراسان
رتبه 12
علی ترک ارزان فودی
کانون وکلای همدان
رتبه 12
ویدا حسام
کانون وکلای خوزستان
رتبه 12
حجت کمالی
کانون وکلای یزد
رتبه 12
محمد محمودی
کانون وکلای خراسان
رتبه 13
فاطمه عظیمی
کانون وکلای خراسان
رتبه 14
پیمان شیارگر
کانون وکلای مرکز
رتبه 14
مرتضی خاکشور قره سو
کانون وکلای خراسان
رتبه 15
فاطمه قنبری عدیوی
کانون وکلای لرستان
رتبه 15
زهرا محمدسلطانی
کانون وکلای اصفهان
رتبه 15
ناهید سپهری شاملو
کانون وکلای خراسان
رتبه 16
جواد رمضانی
کانون وکلای خراسان
رتبه 16
اسما رحماني پور
کانون وکلای فارس -كهكيلويه وبويراحمد
رتبه 17
مژگان محمودزاده
کانون وکلای خراسان
رتبه 17
محمد مهدی ملکی
کانون وکلای قزوین
رتبه 18
مرضیه شبانی
کانون وکلای اصفهان
رتبه 19
داوود صادق پور
کانون وکلای گلستان
رتبه 20
شهربانو محمدی
کانون وکلای لرستان
رتبه 20
مصطفی ساغریان
کانون وکلای قزوین
رتبه 20
مرتضی ملکان
کانون وکلای گلستان
رتبه 21
مریم تقدیسی مصعبی
کانون وکلای خراسان
رتبه 22
مرتضی بخشنده
کانون وکلای خراسان
رتبه 24
جعفر دارابيان چشمه شفيع
کانون وکلای لرستان
رتبه 25
مهرناز قادری
کانون وکلای لرستان
رتبه 27
محبوبه السادات حجازی
کانون وکلای اصفهان
رتبه 27
حمید چراغی
کانون وکلای لرستان
رتبه 27
هانیه ذبیحی قوچان عتیق
کانون وکلای خراسان
رتبه 27
محمدحسین طرفی
کانون وکلای خوزستان
رتبه 29
مجید گشایشی
کانون وکلای خراسان
رتبه 30
ناهید آریانژاد
کانون وکلای لرستان
رتبه 30
آسیه کلهری
کانون وکلای کرمانشاه و ایلام
رتبه 32
سونیا حکمتی
کانون وکلای مرکز
رتبه 33
بهروز عزیزی
کانون وکلای خوزستان
رتبه 33
جواد منتی
کانون وکلای لرستان
رتبه 34
سید امیر روح الامین
کانون وکلای کرمان
رتبه 35
محدثه خوش عاطفه
کانون وکلای خراسان
رتبه 35
سمیرا کرم یار
کانون وکلای کرمانشاه و ایلام
رتبه 35
سمیه گودرزی
کانون وکلای لرستان
رتبه 36
زهرا مشهدی
کانون وکلای خراسان
رتبه 37
علی اصغر مومنی نیا
کانون وکلای مازندران
رتبه 37
پروین رجب پور
کانون وکلای خراسان
رتبه 38
مهناز جمشیدی
کانون وکلای کرمانشاه و ایلام
رتبه 39
الهام علمي راد
کانون وکلای خراسان
رتبه 42
زهرا حسنی کردستان
کانون وکلای قزوین
رتبه 43
بهنام چهاردولی
کانون وکلای یزد
رتبه 44
قاسم صباحی فر
کانون وکلای قزوین
رتبه 44
فریبا غفاری
کانون وکلای خراسان
رتبه 45
حمید خداپرست
کانون وکلای خراسان
رتبه 46
زهرا مهدویان نژاد
کانون وکلای خراسان
رتبه 47
عاطفه اکرمی
کانون وکلای خراسان
رتبه 48
جواهر یاوری
کانون وکلای یزد
رتبه 49
امیررضا عسگری
کانون وکلای البرز
رتبه 49
ساره ماکیانی پور
کانون وکلای خوزستان
رتبه 49
علی اصغر دشتی
کانون وکلای خراسان
رتبه 51
داود عطارزاده کردیانی
کانون وکلای خراسان
رتبه 54
فیروزه دستادست
کانون وکلای اصفهان
رتبه 54
سيديوسف حسيني
کانون وکلای اذربايجان شرقي
رتبه 56
محمدرضا مانیان
کانون وکلای اصفهان
رتبه 57
علی مدیر بقمچ
کانون وکلای کرمان
رتبه 57
ابوالفضل نیازی
کانون وکلای خراسان
رتبه 60
لیلا اورنگی
کانون وکلای اصفهان
رتبه 60
سپيده الواني جامي
کانون وکلای خراسان
رتبه 62
سعید سلیمانی بابادی
کانون وکلای خوزستان
رتبه 63
حسن سعیدی قلعه نو
کانون وکلای خراسان
رتبه 67
سیده مرضیه هاشمیان
کانون وکلای خراسان
رتبه 69
مهدی ژیان پور
کانون وکلای خراسان
رتبه 70
مناسادات میرسپاسی
کانون وکلای خراسان
رتبه 72
شیرین ابوالحسنی
کانون وکلای البرز
رتبه 72
نازنین لکزیان
کانون وکلای مرکز
رتبه 72
امیر دلاوری
کانون وکلای خراسان
رتبه 72
محمد اسدی
کانون وکلای فارس
رتبه 76
بهمن رشیدی
کانون وکلای اصفهان
رتبه 77
سمانه چابکی درزابی
کانون وکلای خراسان
رتبه 77
اکبر میرزایی
کانون وکلای مرکز
رتبه 82
آلما اژدری فرد
کانون وکلای خراسان
رتبه 83
فرشته نظری استاد
کانون وکلای خراسان
رتبه 83
آرش رزمی
کانون وکلای فارس
رتبه 86
مسعود آگاه
کانون وکلای خراسان
رتبه 87
زهرا زرقانی
کانون وکلای خراسان
رتبه 89
فائزه صداقتی
کانون وکلای خراسان
رتبه 92
مجتبی آقاخوانی
کانون وکلای خراسان
رتبه 99
سیدعباس رضوانی
کانون وکلای خراسان
رتبه 101
مژگان غلامی
کانون وکلای خراسان
رتبه 102
نیما فعال
کانون وکلای خراسان
رتبه 103
رضا زارعی نرگی
کانون وکلای خراسان
رتبه 104
جواد علیزاده بایگی
کانون وکلای خراسان
رتبه 143
الناز قاسمی
کانون وکلای مرکز
رتبه 165
محمد دمرچلی
کانون وکلای مرکز
رتبه 183
محمد حسن بهروزی
کانون وکلای مرکز
رتبه 250
بهنام یوسفی
کانون وکلای مرکز
رتبه 272
گلناز بیرمی
کانون وکلای مرکز
رتبه 276
نسرین بهلولی
کانون وکلای مرکز
رتبه 280
مرادعلی شریف پیرانی
کانون وکلای مرکز
رتبه 280
مهسا انصاری
کانون وکلای مرکز
رتبه 308
الهام دیداریان
کانون وکلای مرکز
رتبه 322
الهام سپهوندي
کانون وکلای مرکز
رتبه 361
خدیجه پازوکی
کانون وکلای مرکز
رتبه 366
محمد سعادتیان
کانون وکلای مرکز
رتبه 374
فاطمه باران
کانون وکلای مرکز
رتبه 390
سادات اکبری
کانون وکلای مرکز
رتبه 393
محمد اکبرزاده قلم خان
کانون وکلای مرکز
رتبه 430
فریبا شمسی
کانون وکلای مرکز
رتبه 443
محمد مهدی رزمجو
کانون وکلای مرکز
رتبه 462
بهرام وثوقی
کانون وکلای مرکز
رتبه 495
محسن اسماعیلی
کانون وکلای مرکز
رتبه 495
فاطمه شفیعی
کانون وکلای مرکز
رتبه 503
مریم سکوتی
کانون وکلای مرکز
رتبه 508
مسعود کرمی نیک
کانون وکلای مرکز
رتبه 524
مریم حسین زاده
کانون وکلای مرکز
رتبه 528
راضیه معظمی گودرزی
کانون وکلای مرکز
رتبه 538
لیلی رستمی
کانون وکلای مرکز
رتبه 540
مرتضی عبودی
کانون وکلای مرکز
رتبه 578
لیلا حسن زاده
کانون وکلای مرکز
رتبه 590
محسن شیخها
کانون وکلای مرکز


رتبه 1
مرضیه رحیمی
کانون وکلای خراسان
رتبه 1
بهناز فتحی
کانون وکلای اصفهان
رتبه 1 (سهمیه)
سجاد کاکاوند
کانون وکلای لرستان
رتبه 1
سپیده عینی
کانون وکلای لرستان
رتبه 1
محسن مولوی
کانون وکلای همدان
رتبه 1 (سهمیه)
محمد نعمتی
کانون وکلای خراسان
رتبه 1 (سهمیه)
بهرام گرمه ای
کانون وکلای قم
رتبه 2
احسان فرامرزی
کانون وکلای گلستان
رتبه 2
مصیب احمدوند
کانون وکلای لرستان
رتبه 3
حمیرا سپهوند
کانون وکلای لرستان
رتبه 3
مهلا واحدی
کانون وکلای قم
رتبه 4
حانیه خاکپور
کانون وکلای خراسان
رتبه 5
معصومه محکمی
کانون وکلای گلستان
رتبه 5
آزاده شوقی
کانون وکلای خراسان
رتبه 6
علی میرزایی شیخ آباد
کانون وکلای قم
رتبه 6
حسین قاسم عباسی
کانون وکلای البرز
رتبه 6
زهرا احمدی
کانون وکلای همدان
رتبه 6
مریم کلایی
کانون وکلای گلستان
رتبه 7
ربابه ایمانی
کانون وکلای لرستان
رتبه 7
انوشه آموزگار
کانون وکلای خراسان
رتبه 8
رضا قنبری
کانون وکلای البرز
رتبه 8
فرزانه کریمی
کانون وکلای زنجان
رتبه 9
حمزه رادمهر
کانون وکلای آذربایجان شرقی
رتبه 9
صبور عالمی
کانون وکلای گلستان
رتبه 10
مهشید کرباسی
کانون وکلای کرمان
رتبه 10
مریم نوروزی
کانون وکلای زنجان
رتبه 11
عزت رحیمی
کانون وکلای لرستان
رتبه 11
جاسم حبیبی
کانون وکلای خوزستان
رتبه 12
محمدرضا بیگدلی
کانون وکلای البرز
رتبه 12
مهسا زارعی
کانون وکلای همدان
رتبه 13
رضا سجادی حفظ آباد
کانون وکلای قم
رتبه 13
جعفر عظیمی
کانون وکلای همدان
رتبه 13
زهرا عبدالله پور
کانون وکلای قزوین
رتبه 14
مرتضی شهمرادی
کانون وکلای گلستان
رتبه 15
حمداله داوری
کانون وکلای کردستان
رتبه 17
فرناز شهرکی
کانون وکلای همدان
رتبه 17
مینا تقی یانی
کانون وکلای خوزستان
رتبه 18
فاطمه ابدالی
کانون وکلای لرستان
رتبه 18
فرزانه برکت مومنی
کانون وکلای خراسان
رتبه 19
زهره میرمرتضوی
کانون وکلای خراسان
رتبه 20
علی آگاه
کانون وکلای خراسان
رتبه 20
آرزو اردشیری
کانون وکلای گلستان
رتبه 20
رعنا رحیمی
کانون وکلای آذربایجان شرقی
رتبه 21
فرشته کریمی
کانون وکلای زنجان
رتبه 22
فرشته شکیبا
کانون وکلای خراسان
رتبه 22
الهام سنجری
کانون وکلای خوزستان
رتبه 23
وحید بهرام نیا
کانون وکلای گلستان
رتبه 23
ناصر کرم زاده
کانون وکلای لرستان
رتبه 23
احسان برکت مومنی
کانون وکلای مرکز
رتبه 24
نسیم مریدی
کانون وکلای لرستان
رتبه 24
رضا عزیزی
کانون وکلای خراسان
رتبه 25
سمانه پاپی
کانون وکلای لرستان
رتبه 25
محمد جمعه پور
کانون وکلای خراسان
رتبه 26
زینب میر رستمی
کانون وکلای گلستان
رتبه 26
پریسا عطایی قمی
کانون وکلای خراسان
رتبه 28
مریم شیرخانلو
کانون وکلای قزوین
رتبه 28
مریم خاکشور قره سو
کانون وکلای خراسان
رتبه 28
ندا رشتیانی
کانون وکلای همدان
رتبه 29
اعظم رضایی مقدم
کانون وکلای لرستان
رتبه 29
سمانه فلاح نژاد
کانون وکلای گلستان
رتبه 29
مرتضی غلامی جلالی
کانون وکلای همدان
رتبه 30
فرهاد مرادی
کانون وکلای کردستان
رتبه 30
زهرا قربانی
کانون وکلای خراسان
رتبه 31
تکتم رنگ پور
کانون وکلای گلستان
رتبه 31
محمد صغرایی
کانون وکلای کرمان
رتبه 31
سمانه اسلامی نژاد
کانون وکلای خراسان
رتبه 32
معصومه چراغی
کانون وکلای لرستان
رتبه 33
طیبه زارع
کانون وکلای لرستان
رتبه 33
سید سجاد احمدی
کانون وکلای خراسان
رتبه 34
رضا اسکندری مقدم
کانون وکلای کرمان
رتبه 35
نگار گرمرودی ثابت
کانون وکلای خراسان
رتبه 35
میترا حکمت خواه
کانون وکلای اصفهان
رتبه 37
حسین ممشلی
کانون وکلای گلستان
رتبه 37
سید امیرهاشم احمدی
کانون وکلای خراسان
رتبه 38
سعید مولائی
کانون وکلای آذربایجان شرقی
رتبه 39
نجمه مهربانی
کانون وکلای خراسان
رتبه 40
مهسا کبیریان
کانون وکلای خراسان
رتبه 40
سیده سوسن زرینی
کانون وکلای گلستان
رتبه 41
ایمان دولتیان شیروان
کانون وکلای گلستان
رتبه 41
مهرداد مشکی
کانون وکلای خراسان
رتبه 42
فاطمه فانی
کانون وکلای خراسان
رتبه 43
منصور منصوری
کانون وکلای قزوین
رتبه 43
امید رحیم منش
کانون وکلای کرمان
رتبه 43
حمیدرضا محمدی سرخ بوزی
کانون وکلای خراسان
رتبه 45
تیمور توکلی
کانون وکلای گلستان
رتبه 46
محسن وحیدی
کانون وکلای خراسان
رتبه 46
زهرا رحیمی جعفری
کانون وکلای بوشهر
رتبه 48
الهام ابراهیمی
کانون وکلای خراسان
رتبه 48
سیده سپیده رافخانی
کانون وکلای گیلان
رتبه 49
محمدرضا حجاری
کانون وکلای خراسان
رتبه 51
زهره افضلی
کانون وکلای خراسان
رتبه 52
سکینه خدایاری
کانون وکلای خراسان
رتبه 53
مسلم مهرایی
کانون وکلای خراسان
رتبه 55
نجمه سادات خلیفه سلطانی
کانون وکلای خراسان
رتبه 56
هاجر رهباریان
کانون وکلای مرکز
رتبه 57
حمید شمشه
کانون وکلای مرکز
رتبه 58
عاطفه مرادی
کانون وکلای آذربایجان شرقی
رتبه 58
حبیب اله رفیعی پور
کانون وکلای فارس
رتبه 61
سمیه راییجی
کانون وکلای البرز
رتبه 63
سید حمیدرضا کلاتی
کانون وکلای مرکز
رتبه 65
مینا سالمی
کانون وکلای اصفهان
رتبه 70
علی فتوت
کانون وکلای اصفهان
رتبه 70
آرش فاطمی
کانون وکلای اصفهان
رتبه 72
شهلا رحمتی
کانون وکلای آذربایجان شرقی
رتبه 78
حسین جعفری
کانون وکلای آذربایجان شرقی
رتبه 80
مریم مهین رنجبر
کانون وکلای البرز
رتبه 86
نادر هوشمند
کانون وکلای البرز
رتبه 87
علیرضا طاهریان
کانون وکلای مرکز
رتبه 89
علیرضا حق شناس
کانون وکلای اصفهان
رتبه 101
فائزه نجومی تربتی
کانون وکلای مرکز
رتبه 111
قاسم نجفی بابادی
کانون وکلای اصفهان
رتبه 135
مهدی جلاییان نوری
کانون وکلای مرکز
رتبه 139
نداباقری مقیمی بهابادی
کانون وکلای مرکز
رتبه 171
فرشته اسدی
کانون وکلای مرکز
رتبه 188
معصومه زمانی مقدم
کانون وکلای مرکز
رتبه 188
مجید خیاط افشاری
کانون وکلای مرکز
رتبه 240
مصطفی رشیدیان یزد
کانون وکلای مرکز
رتبه 247
عادل درستکار احمدی
کانون وکلای مرکز
رتبه 273
محسن فاروقی
کانون وکلای مرکز
رتبه 276
جواد ژیان پور
کانون وکلای مرکز
رتبه 293
احمد قربانی
کانون وکلای مرکز
رتبه 299
حامد یوسفی
کانون وکلای مرکز
رتبه 305
رضا حامدمحولاتی
کانون وکلای مرکز
رتبه 331
سمانه زارع
کانون وکلای مرکز
رتبه 352
مسعود مکاری
کانون وکلای مرکز
رتبه 352
مرتضی مراد نژاد
کانون وکلای مرکز
رتبه 362
جمیله ایروانی
کانون وکلای مرکز
رتبه 368
فاطمه فرزان
کانون وکلای مرکز
رتبه 391
سحر احمدی ضیا
کانون وکلای مرکز
رتبه 413
شیوا ده مرده ئی
کانون وکلای مرکز
رتبه 436
محبوبه سادات رحمانی
کانون وکلای مرکز
رتبه 445
فاطمه وکیلی
کانون وکلای مرکز
رتبه 455
ایمان محمد حسن‌زاده
کانون وکلای مرکز
رتبه 462
پروین ابراهیمی طلایی
کانون وکلای مرکز
رتبه 488
سید علی حسینی
کانون وکلای مرکز
رتبه 510
برات روشندل
کانون وکلای مرکز
رتبه 520
مسعود اردلان نفطه
کانون وکلای مرکز
رتبه 528
علی محمد واحدی
کانون وکلای مرکز
رتبه 529
آرش جوینده
کانون وکلای مرکز
رتبه 541
سمیه قربانی خطیر
کانون وکلای مرکز
رتبه 554
هاشم شاهرودنژاد
کانون وکلای مرکز
رتبه 573
سمیه خدابخشی درح
کانون وکلای مرکز
رتبه 584
امیدرضا زارعی
کانون وکلای مرکز
رتبه 591
نجمه سیدی
کانون وکلای مرکز
رتبه 619
فاطمه تندیسه زاده
کانون وکلای مرکز
رتبه 661
نگین ابراهیم پور
کانون وکلای مرکز
رتبه 661
محسن میرزاحسنی
کانون وکلای مرکز
رتبه 672
سید مهدی سید موسوی
کانون وکلای مرکز
رتبه 688
محسن شیخ ها
کانون وکلای مرکز
رتبه 690
حامد فتحی
کانون وکلای مرکز
رتبه 692
بهناز درسنه
کانون وکلای مرکز
رتبه 701
داود کوهستانی
کانون وکلای مرکز
رتبه 705
غلامحسن بهروزی
کانون وکلای مرکز
رتبه 718
بهمن جهان تیغ
کانون وکلای مرکز
رتبه 750
محدثه کرایه چیان
کانون وکلای مرکز
رتبه 770
عفت قلعه نویی
کانون وکلای مرکز
رتبه 781
عفت صدر
کانون وکلای مرکز
رتبه 805
محسن سازوار
کانون وکلای مرکز
رتبه 823
مسعود رجبی
کانون وکلای مرکز
رتبه 838
سعید بهادر
کانون وکلای مرکز
رتبه 847
سمیرا شفیعی
کانون وکلای مرکز
رتبه 848
مجید جوان
کانون وکلای مرکز
رتبه 857
علی منصوری
کانون وکلای مرکز
رتبه 870
ملیحه اکبرنژاد تهرانی
کانون وکلای مرکز
رتبه 918
میثم حسینی
کانون وکلای مرکز
رتبه 924
ماهدیس خیاطی
کانون وکلای مرکز
رتبه 980
غلامرضا عرفان مهر
کانون وکلای مرکز
رتبه 989
فاطمه مهدی خانی
کانون وکلای مرکز
رتبه 999
سیما نداف شرق
کانون وکلای مرکز


رتبه 1
محمد رضا صبوری
کانون وکلای خراسان
رتبه 1 (سهمیه)
محمد مهدی یوسفی
کانون وکلای قم
رتبه 2
راضیه حق پناه
کانون وکلای لرستان
رتبه 2 (سهمیه)
اکرم تشنکر
کانون وکلای خراسان
رتبه 3
نسرین قلندری
کانون وکلای گلستان
رتبه 3
آتنا جلالی مهر
کانون وکلای خراسان
رتبه 3
مسعود صاحبی
کانون وکلای همدان
رتبه 4 (سهمیه)
سعید صحرایی
کانون وکلای قزوین
رتبه 5
حامد ایمانی
کانون وکلای لرستان
رتبه 5
علی عباسی
کانون وکلای خراسان
رتبه 6
شیرین کبودی ترابی
کانون وکلای لرستان
رتبه 6
سوسن عارف خانی
کانون وکلای خراسان
رتبه 7 (سهمیه)
میترا صالحی
کانون وکلای کرمان
رتبه 7
محمد مرتضی پور قائن
کانون وکلای خراسان
رتبه 9
سعید فتاح زاده
کانون وکلای کرمان
رتبه 9
کبری بستان سرا
کانون وکلای همدان
رتبه 10
قاسم فرهادی
کانون وکلای قزوین
رتبه 11
عباس جلالوند
کانون وکلای البرز
رتبه 11
مسعود خادم رضوی
کانون وکلای خراسان
رتبه 12
کامران آقایی پور
کانون وکلای لرستان
رتبه 12
طاهره خاندان
کانون وکلای خراسان
رتبه 13
حامد یکه
کانون وکلای خراسان
رتبه 18
محمد صادق نیکو محب
کانون وکلای کردستان
رتبه 20
آرزو پسرک لو
کانون وکلای گلستان
رتبه 21
الهام کتولی نژاد
کانون وکلای گلستان
رتبه 23
معصوم مرتضوی
کانون وکلای همدان
رتبه 23
فاطمه عباسی
کانون وکلای خراسان
رتبه 25
حدیقه تیموری
کانون وکلای گلستان
رتبه 25
مریم کلیدری
کانون وکلای خراسان
رتبه 27
زینب دولتشاه
کانون وکلای لرستان
رتبه 28
مهدیه فرهادیان
کانون وکلای مرکز
رتبه 29
سیدمهدی سپهر
کانون وکلای خراسان
رتبه 29
محمدباقرصالحی
کانون وکلای همدان
رتبه 29
پروین ابراهیمی طلایی
کانون وکلای لرستان
رتبه 30
حدیث سلگی
کانون وکلای لرستان
رتبه 30
مهدیه نیکبخت
کانون وکلای خراسان
رتبه 31
نسیم شکوه مقامی
کانون وکلای خراسان
رتبه 32
اعظم بهزادی فرد
کانون وکلای لرستان
رتبه 32
الهام قائمی
کانون وکلای خراسان
رتبه 33
روح اله حسن پور
کانون وکلای کرمان
رتبه 33
علی حسن پور
کانون وکلای گلستان
رتبه 33
شهره حدادیان
کانون وکلای خراسان
رتبه 35
ندا فخاری
کانون وکلای خراسان
رتبه 36
مهنام رشیدی
کانون وکلای خراسان
رتبه 36
سینا اژدری
کانون وکلای خراسان
رتبه 37
مژده تاریک
کانون وکلای خراسان
رتبه 37
مولود هاشمی راد
کانون وکلای گلستان
رتبه 38
رویا رجبی
کانون وکلای گلستان
رتبه 39
سید جعفر موسوی
کانون وکلای خراسان
رتبه 40
نازنین سالار
کانون وکلای خراسان
رتبه 40
حمید مظفری
کانون وکلای کرمان
رتبه 41
سید مرتضی میر سعید قاضی
کانون وکلای قزوین
رتبه 42
سمیه شهرکی نسب
کانون وکلای خراسان
رتبه 43
آزاده حجازی
کانون وکلای خراسان
رتبه 43
جلال افتخارنژاد
کانون وکلای کرمان
رتبه 44
راضیه کریمی
کانون وکلای بوشهر
رتبه 45
عاطفه عابدین پور
کانون وکلای خراسان
رتبه 47
سمیه محمدی
کانون وکلای خراسان
رتبه 47
سعید میرمصعبی
کانون وکلای کرمان
رتبه 50
سیده طاهره رضوانی
کانون وکلای خراسان
رتبه 52
محدثه قاضی میر سعید
کانون وکلای قزوین
رتبه 52
مریم سمیعی
کانون وکلای خراسان
رتبه 53
نونا میامئی
کانون وکلای خراسان
رتبه 54
لیدا اسماعیل زاده
کانون وکلای خراسان
رتبه 56
طیبه عصمتی
کانون وکلای خراسان
رتبه 57
آرمان فرهادی
کانون وکلای خراسان
رتبه 58
فاطمه نیازی
کانون وکلای خراسان
رتبه 58
اعظم تورانی
کانون وکلای کرمان
رتبه 61
سحر دشتی
کانون وکلای خراسان
رتبه 63
مریم ترابی
کانون وکلای البرز
رتبه 64
جواد حصاری
کانون وکلای مرکز
رتبه 64
محمد دلیر
کانون وکلای خراسان
رتبه 65
وحید نجفی
کانون وکلای کرمان
رتبه 65
سید بهروز حسینی نژاد
کانون وکلای خراسان
رتبه 66
محمدرضا همتا
کانون وکلای خراسان
رتبه 69
صادق عبادی موحد
کانون وکلای قزوین
رتبه 69
جواد زراعتگر
کانون وکلای خراسان
رتبه 70
محمد توکلی
کانون وکلای خراسان
رتبه 76
فاطمه اسماعیل پور پوده
کانون وکلای مرکز
رتبه 77
دلارام فارسی
کانون وکلای خراسان
رتبه 78
عذرا ارقبایی
کانون وکلای خراسان
رتبه 80
سیدمحسن فیروزی
کانون وکلای خراسان
رتبه 82
افسانه جعفرزاده
کانون وکلای خراسان
رتبه 84
احسان زهرائی
کانون وکلای خراسان
رتبه 85
الهام پارسا نیا
کانون وکلای البرز
رتبه 89
الهام احمدی کیان
کانون وکلای خراسان
رتبه 90
حمید محمد زاده
کانون وکلای خراسان
رتبه 90
مائده شهابی
کانون وکلای مرکز
رتبه 92
محدثه دامن کشان
کانون وکلای خراسان
رتبه 93
فرزانه سروی
کانون وکلای خراسان
رتبه 96
اکرم شیری
کانون وکلای خراسان
رتبه 97
الهه آخرتی
کانون وکلای خراسان
رتبه 98
سکینه مرادی
کانون وکلای خراسان
رتبه 102
فریبا امانیان
کانون وکلای خراسان
رتبه 103
نازنین مهرآوران
کانون وکلای خوزستان
رتبه 105
علی غلامعلی زاده
کانون وکلای خراسان
رتبه 106
زینب سلیمانی خور
کانون وکلای خراسان
رتبه 106
حامد شبانی
کانون وکلای کرمان
رتبه 107
خیرالنساء مهربان امروز
کانون وکلای خراسان
رتبه 109
زهرا نورچناربو
کانون وکلای خراسان
رتبه 110
حسین رضایی مقدم
کانون وکلای خراسان
رتبه 111
سمیرا حقانی جزی
کانون وکلای خراسان
رتبه 112
سیدمحمدمهدی رضیان
کانون وکلای اصفهان
رتبه 114
میترا شفیقی
کانون وکلای خراسان
رتبه 116
رضا هنری بجستانی
کانون وکلای خراسان
رتبه 117
علیرضا ایزدی
کانون وکلای مرکز
رتبه 117
مریم برآبادی
کانون وکلای خراسان
رتبه 119
آرزو ملا زاده
کانون وکلای کرمان
رتبه 119
زینب سادات حسینی
کانون وکلای خراسان
رتبه 120
فاطمه مظفری پور
کانون وکلای کرمان
رتبه 130
حسین خجسته صنوبری
کانون وکلای کرمان
رتبه 137
ماهرخ تقی فرد
کانون وکلای مرکز
رتبه 139
زهرا پراندک آق قلعه
کانون وکلای مرکز
رتبه 144
مرضیه تختی
کانون وکلای کرمان
رتبه 207
فریده حسینی
کانون وکلای مرکز
رتبه 211
حسن ابراهیمی
کانون وکلای مرکز
رتبه 264
ایمان حسینیان
کانون وکلای مرکز
رتبه 271
الهام مرادی
کانون وکلای مرکز
رتبه 333
حامد زارع
کانون وکلای مرکز
رتبه 391
مرجان صمدیان
کانون وکلای مرکز
رتبه 401
ابوالفضل نظامی
کانون وکلای مرکز
رتبه 476
محمد مهرابی
کانون وکلای مرکز
رتبه 488
سیده مریم طباطبائی
کانون وکلای مرکز
رتبه 541
فائزه مروی
کانون وکلای مرکز
رتبه 562
حامد خبیری
کانون وکلای مرکز
رتبه 617
مهسا منصوری
کانون وکلای مرکز
رتبه 623
عبداله الوندی
کانون وکلای مرکز
رتبه 639
میترا ایزدی فر
کانون وکلای مرکز
رتبه 646
طاهره گرجی
کانون وکلای مرکز
رتبه 654
آتنا مومنی
کانون وکلای مرکز
رتبه 659
مسعود میرتقی زاده
کانون وکلای مرکز
رتبه 673
عبداله آخوندی
کانون وکلای مرکز
رتبه 702
علی اصغر نیزاری
کانون وکلای مرکز
رتبه 747
عباس زردادخانی
کانون وکلای مرکز
رتبه 754
سید وحدت حسینی
کانون وکلای مرکز
رتبه 772
الهام انفرادی
کانون وکلای مرکز
رتبه 778
رضا نوشادی
کانون وکلای مرکز
رتبه 785
الهام نباتی رحمی
کانون وکلای مرکز
رتبه 793
الهام زهره وند
کانون وکلای مرکز
رتبه 799
مهدی دهباشیان
کانون وکلای مرکز
رتبه 842
عاطفه خزایی
کانون وکلای مرکز
رتبه 873
مهسا آزادی طلب
کانون وکلای مرکز
رتبه 927
مجتبی امانی
کانون وکلای مرکز
رتبه 937
شریفه دولاح
کانون وکلای مرکز
رتبه 983
عاطفه ده پناه
کانون وکلای مرکز
رتبه 996
سیدحیدر ممتازی
کانون وکلای مرکز


رتبه 1
مجتبی اقنوم
کانون وکلای خراسان
رتبه 2
ابوالقاسم اسدی
کانون وکلای خراسان
رتبه 3 (سهمیه)
مرضیه زینلی
کانون وکلای خراسان
رتبه 3
محمد رضا رباط جزی
کانون وکلای خراسان
رتبه 4
آیدا افضلی
کانون وکلای کرمان
رتبه 4 (سهمیه)
علی اکبر شعبانپور
کانون وکلای خراسان
رتبه 5 (سهمیه)
زهره مینایی
کانون وکلای خراسان
رتبه 5
سمیرا صادق زاده
کانون وکلای خراسان
رتبه 6
صفورا شفاعتی
کانون وکلای خراسان
رتبه 6 (سهمیه)
سیروس محمد پور نیرومند
کانون وکلای خراسان
رتبه 8
رقیه اسماعیل زاده
کانون وکلای خراسان
رتبه 9
نوشین نیرومند
کانون وکلای خراسان
رتبه 9
علیرضا شفیعی
کانون وکلای البرز
رتبه 12
نفیسه سجادی
کانون وکلای خراسان
رتبه 14
مجتبی گلمکانی
کانون وکلای گلستان
رتبه 15
حجت فاتحی
کانون وکلای خراسان
رتبه 16
سمیرا جمشیدی
کانون وکلای مرکزی
رتبه 16
زهره سادات حسن نژاد
کانون وکلای خراسان
رتبه 17
مهدی جعفری
کانون وکلای خراسان
رتبه 18
مجید اصغر زاده
کانون وکلای خراسان
رتبه 20
مجید احمدی
کانون وکلای همدان
رتبه 20
عاطفه گوجه حصاری
کانون وکلای خراسان
رتبه 20
مهین حبیبی نیا
کانون وکلای گیلان
رتبه 22
زهرا انصاری کیان
کانون وکلای خراسان
رتبه 22
رحمان میر شفیعی
کانون وکلای البرز
رتبه 24
محمد رضا عطاری
کانون وکلای البرز
رتبه 24
شعله قتلویی طرقی
کانون وکلای خراسان
رتبه 25
بتول رمضانی مهیاری
کانون وکلای البرز
رتبه 27
زهره قاسمی
کانون وکلای خراسان
رتبه 28
الهام محمد زاده
کانون وکلای قزوین
رتبه 31
بهاره فارسی
کانون وکلای خراسان
رتبه 33
امیر احمد آبادی
کانون وکلای البرز
رتبه 33
سید رحیم حسینی مقدم
کانون وکلای خراسان
رتبه 33
نجمه کیوانی
کانون وکلای خراسان
رتبه 34
علیرضا قنبری
کانون وکلای خراسان
رتبه 35
نوشین عربی
کانون وکلای کرمان
رتبه 35 (سهمیه)
علی سجودی
کانون وکلای خراسان
رتبه 36
شهین چشامی
کانون وکلای خراسان
رتبه 37
حسین اربابی
کانون وکلای خراسان
رتبه 38
زهرا درویش
کانون وکلای خراسان
رتبه 39
آزاده ایلاتی
کانون وکلای خراسان
رتبه 41
مصطفی مراد خانی
کانون وکلای البرز
رتبه 41
حسین بیابانگرد
کانون وکلای خراسان
رتبه 42
مریم براتیان
کانون وکلای خراسان
رتبه 43
مهدی عسگر زاده
کانون وکلای خراسان
رتبه 44
عارفه قاهره
کانون وکلای خراسان
رتبه 45
الهام یزدان خواه
کانون وکلای خراسان
رتبه 46
شادی محمدی
کانون وکلای خراسان
رتبه 49
سید محمد سید زاده
کانون وکلای خراسان
رتبه 50
اعظم یوسفیان
کانون وکلای خراسان
رتبه 52
آنا مرضیه
کانون وکلای خراسان
رتبه 53
مریم زاهدی
کانون وکلای خراسان
رتبه 55
فاطمه معصومی
کانون وکلای خراسان
رتبه 56
مهدی حقدادی
کانون وکلای خراسان
رتبه 57
راشین قیومی
کانون وکلای خراسان
رتبه 58
علی برزگر
کانون وکلای خراسان
رتبه 58
مهین افتخار نژاد
کانون وکلای کرمان
رتبه 59
خدیجه فرد جمشیدی
کانون وکلای خراسان
رتبه 61
زهره زیدانلو
کانون وکلای خراسان
رتبه 62
کیمیا وهاب زاده
کانون وکلای خراسان
رتبه 64
معصومه مداح
کانون وکلای خراسان
رتبه 67
امینه غفاری
کانون وکلای خراسان
رتبه 67
ثریا داودی زاد
کانون وکلای البرز
رتبه 69
مریم جلالی
کانون وکلای خراسان
رتبه 72
مرجان یعقوبی
کانون وکلای خراسان
رتبه 74
عباس آراسته
کانون وکلای خراسان
رتبه 74
الهام پارسا نیا
کانون وکلای البرز
رتبه 75
زینب خالقی فر
کانون وکلای خراسان
رتبه 78
آیدا افشار
کانون وکلای خراسان
رتبه 80
زهرا امیدوار
کانون وکلای خراسان
رتبه 84
مهسا صدیقی
کانون وکلای خراسان
رتبه 85
معصومه فرشته پور
کانون وکلای خراسان
رتبه 86
جواد پرهیزگار
کانون وکلای خوزستان
رتبه 88
مجید ملکی
کانون وکلای خراسان
رتبه 89
مجید سلطانی
کانون وکلای مرکز
رتبه 89
الهام شاهین
کانون وکلای خراسان
رتبه 90
صغری سنجری
کانون وکلای کرمان
رتبه 90
احمد حیدری
کانون وکلای خراسان
رتبه 91
امین ایزد پناه
کانون وکلای کرمان
رتبه 91
فهیمه نوری
کانون وکلای خراسان
رتبه 92
سمیرا طالبیان
کانون وکلای خراسان
رتبه 93
نجمه مدنیان
کانون وکلای خراسان
رتبه 95
مرضیه هاشمیان
کانون وکلای خراسان
رتبه 96
محمد مهدی رحیمی
کانون وکلای مرکز
رتبه 97
سمیرا رشید آبادی
کانون وکلای کرمان
رتبه 99
مهسا نداف شرق
کانون وکلای مرکز
رتبه 100
احمد یکرنگی
کانون وکلای مرکز
رتبه 102
مژگان فیاضیان
کانون وکلای خراسان
رتبه 105
لیلی علیداد
کانون وکلای خراسان
رتبه 106
محمد شیدا
کانون وکلای کرمان
رتبه 106
اسداله بابایی
کانون وکلای مرکز
رتبه 108
مهدی رحمانی
کانون وکلای خراسان
رتبه 111
سلمان رئوفی پور
کانون وکلای مرکز
رتبه 112
نگین معین درباری
کانون وکلای خراسان
رتبه 113
مجید علمدادی
کانون وکلای خراسان
رتبه 133
منصوره داوری
کانون وکلای کرمان
رتبه 141
پریا جلیلی تقویان
کانون وکلای مرکز
رتبه 147
نسرین یوسفی
کانون وکلای کرمان
رتبه 156
رضا حسینی برج
کانون وکلای کرمان
رتبه 162
مجید شادمان
کانون وکلای کرمان
رتبه 176
محمد شمس
کانون وکلای مرکز
رتبه 200
آرزو مدرس زاده
کانون وکلای مرکز
رتبه 246
الناز نهاوندی
کانون وکلای مرکز
رتبه 275
سارا بنائیان
کانون وکلای مرکز
رتبه 325
مینا جاویدی اصل
کانون وکلای مرکز
رتبه 333
علیرضا احمدی
کانون وکلای مرکز
رتبه 360
جواد سرگران
کانون وکلای مرکز
رتبه 375
زهرا نظافت
کانون وکلای مرکز
رتبه 394
عاطفه اردستانی منش
کانون وکلای مرکز
رتبه 396
مصطفی دهقانی افشار
کانون وکلای مرکز
رتبه 415
مریم داودی
کانون وکلای مرکز
رتبه 437
دینا ندیمی
کانون وکلای مرکز
رتبه 440
مرتضی ناظمی مقدم
کانون وکلای مرکز
رتبه 458
آیدا شیدایی
کانون وکلای مرکز
رتبه 472
هادی اسماعیلیان
کانون وکلای مرکز
رتبه 508
حانیه جلیلی تقویان
کانون وکلای مرکز
رتبه 563
سیما طوفانی اصل
کانون وکلای مرکز
رتبه 582
نسرین جباری نیک
کانون وکلای مرکز
رتبه 600
یاسر خدابخشی
کانون وکلای مرکز
رتبه 601
نسرین باقرزاده
کانون وکلای مرکز
رتبه 613
نجمه شریعتی
کانون وکلای مرکز
رتبه 643
سعیده محمدی
کانون وکلای مرکز
رتبه 681
یاسر خدابخش
کانون وکلای مرکز
رتبه 695
سهیلا غفاری منش
کانون وکلای مرکز
رتبه 705
سمیه حسینی
کانون وکلای مرکز
رتبه 714
علی زارعی
کانون وکلای مرکز
رتبه 740
مجتبی نظیف کاران
کانون وکلای مرکز
رتبه 760
هاشم صبوری نژاد
کانون وکلای مرکز
رتبه 802
فهیمه حسینی
کانون وکلای مرکز
رتبه 806
نسرین شبان پور
کانون وکلای مرکز
رتبه 815
فرزانه نیک افروز
کانون وکلای مرکز
رتبه 833
تکتم صدیق
کانون وکلای مرکز
رتبه 849
معصومه رسولی نژاد
کانون وکلای مرکز
رتبه 867
وجیهه حسینی
کانون وکلای مرکز
رتبه 896
سعدیه فیاض
کانون وکلای مرکز
رتبه 898
امیر ابراهیمی
کانون وکلای مرکز
رتبه 913
محسن سیاوشی
کانون وکلای مرکز
رتبه 983
سعید بختیاری
کانون وکلای مرکز
رتبه 1007
مائده گودرزی
کانون وکلای مرکز
رتبه 1077
امیر ربیعی زاده
کانون وکلای مرکز
رتبه 1089
دانیال نعیم پور
کانون وکلای مرکز
رتبه 1092
عاطفه مجیدی
کانون وکلای مرکز
رتبه 1109
مهدی اخوان
کانون وکلای مرکز
رتبه 1142
وحید رنجبر
کانون وکلای مرکز