وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
موسسه آموزش عالی آزاد اندیشه سازان
سایت حقوقی دادسیما (داداِستان)

آزمون وکالت , اخبار حقوقی

تالار افتخار آفرینان


رتبه 1
مهدی شیر پور
کانون وکلای خراسان
رتبه 1
امین گل محمدی
کانون وکلای گلستان
رتبه 1
احسان کریمی
کانون وکلای همدان
رتبه 1 (سهمیه)
علیرضا حسن زاده زیارت
کانون وکلای خراسان
رتبه 2
احسان روحانیان
کانون وکلای خراسان
رتبه 2
محمود فتاحی
کانون وکلای اصفهان
رتبه 2
سعید صادقی
کانون وکلای گلستان
رتبه 3
لیلا نیسی
کانون وکلای خوزستان
رتبه 3
کمال الدین تاجور
کانون وکلای خراسان
رتبه 3
سید امیر هاشمی
کانون وکلای کرمان
رتبه 4
محمد حسن چگنی
کانون وکلای لرستان
رتبه 4
رباب گودرزی
کانون وکلای همدان
رتبه 4
الهام محمدپورکاریزکی
کانون وکلای خراسان
رتبه 5
دانا معبدی
کانون وکلای البرز
رتبه 5
احد بيرانوند
کانون وکلای لرستان
رتبه 6
مهدی شیخ نظری کتولی
کانون وکلای گلستان
رتبه 6
آذر سیل گبری
کانون وکلای کرمانشاه و ایلام
رتبه 7
مهسا معمری شاندیزی
کانون وکلای خراسان
رتبه 7
سمیرا کبیری
کانون وکلای چهارمحال و بختیاری
رتبه 7
فرزاد حیدری
کانون وکلای لرستان
رتبه 7
میثم کاظمی
کانون وکلای همدان
رتبه 8
امیر پارسا
کانون وکلای لرستان
رتبه 8
یوسف رضایی
کانون وکلای آذربایجان شرقی
رتبه 8
محمدتقی سلطانیان تیرانچی
کانون وکلای کرمان
رتبه 9
نازیلا همتی
کانون وکلای آذربایجان شرقی
رتبه 9
پریسا ارجی
کانون وکلای خراسان
رتبه 10
خدیجه ذاکر
کانون وکلای خراسان
رتبه 10
کریم شادمهر
کانون وکلای گلستان
رتبه 11
سروش گروسی
کانون وکلای گلستان
رتبه 11
حیدر علی خانی
کانون وکلای چهارمحال و بختیاری
رتبه 11
رامین رزم جو
کانون وکلای خراسان
رتبه 12
علی ترک ارزان فودی
کانون وکلای همدان
رتبه 12
ویدا حسام
کانون وکلای خوزستان
رتبه 12
حجت کمالی
کانون وکلای یزد
رتبه 12
محمد محمودی
کانون وکلای خراسان
رتبه 13
فاطمه عظیمی
کانون وکلای خراسان
رتبه 14
پیمان شیارگر
کانون وکلای مرکز
رتبه 14
مرتضی خاکشور قره سو
کانون وکلای خراسان
رتبه 15
فاطمه قنبری عدیوی
کانون وکلای لرستان
رتبه 15
سمیرا افشاری ایمان
کانون وکلای همدان
رتبه 15
زهرا محمدسلطانی
کانون وکلای اصفهان
رتبه 15
ناهید سپهری شاملو
کانون وکلای خراسان
رتبه 16
جواد رمضانی
کانون وکلای خراسان
رتبه 16
اسما رحماني پور
کانون وکلای فارس -كهكيلويه وبويراحمد
رتبه 17
مژگان محمودزاده
کانون وکلای خراسان
رتبه 17
محمد مهدی ملکی
کانون وکلای قزوین
رتبه 18
مرضیه شبانی
کانون وکلای اصفهان
رتبه 19
داوود صادق پور
کانون وکلای گلستان
رتبه 20
شهربانو محمدی
کانون وکلای لرستان
رتبه 20
مصطفی ساغریان
کانون وکلای قزوین
رتبه 20
مرتضی ملکان
کانون وکلای گلستان
رتبه 21
مریم تقدیسی مصعبی
کانون وکلای خراسان
رتبه 22
مرتضی بخشنده
کانون وکلای خراسان
رتبه 24
جعفر دارابيان چشمه شفيع
کانون وکلای لرستان
رتبه 25
مهرناز قادری
کانون وکلای لرستان
رتبه 27
محبوبه السادات حجازی
کانون وکلای اصفهان
رتبه 27
حمید چراغی
کانون وکلای لرستان
رتبه 27
هانیه ذبیحی قوچان عتیق
کانون وکلای خراسان
رتبه 27
محمدحسین طرفی
کانون وکلای خوزستان
رتبه 29
مجید گشایشی
کانون وکلای خراسان
رتبه 30
ناهید آریانژاد
کانون وکلای لرستان
رتبه 30
آسیه کلهری
کانون وکلای کرمانشاه و ایلام
رتبه 32
سونیا حکمتی
کانون وکلای مرکز
رتبه 33
بهروز عزیزی
کانون وکلای خوزستان
رتبه 33
جواد منتی
کانون وکلای لرستان
رتبه 34
سید امیر روح الامین
کانون وکلای کرمان
رتبه 35
محدثه خوش عاطفه
کانون وکلای خراسان
رتبه 35
سمیرا کرم یار
کانون وکلای کرمانشاه و ایلام
رتبه 35
سمیه گودرزی
کانون وکلای لرستان
رتبه 36
زهرا مشهدی
کانون وکلای خراسان
رتبه 37
علی اصغر مومنی نیا
کانون وکلای مازندران
رتبه 37
پروین رجب پور
کانون وکلای خراسان
رتبه 38
مهناز جمشیدی
کانون وکلای کرمانشاه و ایلام
رتبه 39
الهام علمي راد
کانون وکلای خراسان
رتبه 42
زهرا حسنی کردستان
کانون وکلای قزوین
رتبه 43
بهنام چهاردولی
کانون وکلای یزد
رتبه 44
قاسم صباحی فر
کانون وکلای قزوین
رتبه 44
فریبا غفاری
کانون وکلای خراسان
رتبه 45
حمید خداپرست
کانون وکلای خراسان
رتبه 46
زهرا مهدویان نژاد
کانون وکلای خراسان
رتبه 47
عاطفه اکرمی
کانون وکلای خراسان
رتبه 48
جواهر یاوری
کانون وکلای یزد
رتبه 49
امیررضا عسگری
کانون وکلای البرز
رتبه 49
ساره ماکیانی پور
کانون وکلای خوزستان
رتبه 49
علی اصغر دشتی
کانون وکلای خراسان
رتبه 51
داود عطارزاده کردیانی
کانون وکلای خراسان
رتبه 54
فیروزه دستادست
کانون وکلای اصفهان
رتبه 54
سيديوسف حسيني
کانون وکلای اذربايجان شرقي
رتبه 56
محمدرضا مانیان
کانون وکلای اصفهان
رتبه 57
علی مدیر بقمچ
کانون وکلای کرمان
رتبه 57
ابوالفضل نیازی
کانون وکلای خراسان
رتبه 60
لیلا اورنگی
کانون وکلای اصفهان
رتبه 60
سپيده الواني جامي
کانون وکلای خراسان
رتبه 62
سعید سلیمانی بابادی
کانون وکلای خوزستان
رتبه 63
حسن سعیدی قلعه نو
کانون وکلای خراسان
رتبه 67
سیده مرضیه هاشمیان
کانون وکلای خراسان
رتبه 69
مهدی ژیان پور
کانون وکلای خراسان
رتبه 70
مناسادات میرسپاسی
کانون وکلای خراسان
رتبه 72
شیرین ابوالحسنی
کانون وکلای البرز
رتبه 72
نازنین لکزیان
کانون وکلای مرکز
رتبه 72
امیر دلاوری
کانون وکلای خراسان
رتبه 72
محمد اسدی
کانون وکلای فارس
رتبه 76
بهمن رشیدی
کانون وکلای اصفهان
رتبه 77
سمانه چابکی درزابی
کانون وکلای خراسان
رتبه 77
اکبر میرزایی
کانون وکلای مرکز
رتبه 82
آلما اژدری فرد
کانون وکلای خراسان
رتبه 83
فرشته نظری استاد
کانون وکلای خراسان
رتبه 83
آرش رزمی
کانون وکلای فارس
رتبه 86
مسعود آگاه
کانون وکلای خراسان
رتبه 87
زهرا زرقانی
کانون وکلای خراسان
رتبه 89
فائزه صداقتی
کانون وکلای خراسان
رتبه 92
مجتبی آقاخوانی
کانون وکلای خراسان
رتبه 99
سیدعباس رضوانی
کانون وکلای خراسان
رتبه 101
مژگان غلامی
کانون وکلای خراسان
رتبه 102
نیما فعال
کانون وکلای خراسان
رتبه 103
رضا زارعی نرگی
کانون وکلای خراسان
رتبه 104
جواد علیزاده بایگی
کانون وکلای خراسان
رتبه 143
الناز قاسمی
کانون وکلای مرکز
رتبه 165
محمد دمرچلی
کانون وکلای مرکز
رتبه 183
محمد حسن بهروزی
کانون وکلای مرکز
رتبه 250
بهنام یوسفی
کانون وکلای مرکز
رتبه 272
گلناز بیرمی
کانون وکلای مرکز
رتبه 276
نسرین بهلولی
کانون وکلای مرکز
رتبه 280
مرادعلی شریف پیرانی
کانون وکلای مرکز
رتبه 280
مهسا انصاری
کانون وکلای مرکز
رتبه 308
الهام دیداریان
کانون وکلای مرکز
رتبه 322
الهام سپهوندي
کانون وکلای مرکز
رتبه 361
خدیجه پازوکی
کانون وکلای مرکز
رتبه 366
محمد سعادتیان
کانون وکلای مرکز
رتبه 374
فاطمه باران
کانون وکلای مرکز
رتبه 390
سادات اکبری
کانون وکلای مرکز
رتبه 393
محمد اکبرزاده قلم خان
کانون وکلای مرکز
رتبه 430
فریبا شمسی
کانون وکلای مرکز
رتبه 443
محمد مهدی رزمجو
کانون وکلای مرکز
رتبه 462
بهرام وثوقی
کانون وکلای مرکز
رتبه 495
محسن اسماعیلی
کانون وکلای مرکز
رتبه 495
فاطمه شفیعی
کانون وکلای مرکز
رتبه 503
مریم سکوتی
کانون وکلای مرکز
رتبه 508
مسعود کرمی نیک
کانون وکلای مرکز
رتبه 524
مریم حسین زاده
کانون وکلای مرکز
رتبه 528
راضیه معظمی گودرزی
کانون وکلای مرکز
رتبه 538
لیلی رستمی
کانون وکلای مرکز
رتبه 540
مرتضی عبودی
کانون وکلای مرکز
رتبه 578
لیلا حسن زاده
کانون وکلای مرکز
رتبه 590
محسن شیخها
کانون وکلای مرکز