وکالت،آزمون اینترنتی وکالت

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
موسسه آموزش عالی آزاد اندیشه سازان
سایت حقوقی دادسیما (داداِستان)

آزمون وکالت , اخبار حقوقی

تالار افتخار آفرینان (اسامی پذیرفته شدگان آزمون وکالت)


ستارگان 98


احسان خانجانی موقر
رتبه 1
احسان خانجانی موقر
كانون وكلاي دادگستري همدان
محمد رضا ایزدی خرامه
رتبه 1
محمد رضا ایزدی خرامه
كانون وكلاي دادگستري فارس -كهكيلويه وبويراحمد
فاطمه رازقی
رتبه 1 (سهمیه)
فاطمه رازقی
كانون وكلاي دادگستري گلستان
جواد قربانی
رتبه 1 (سهمیه)
جواد قربانی
كانون وكلاي دادگستري اصفهان
حمید خلیق
رتبه 2
حمید خلیق
كانون وكلاي دادگستري آذربایجان غربی
سمانه گودرزی
رتبه 2 (سهمیه)
سمانه گودرزی
كانون وكلاي دادگستري گلستان
حمیدرضا شیرعلی
رتبه 2 (سهمیه)
حمیدرضا شیرعلی
كانون وكلاي دادگستري همدان
علی یوسفوند
رتبه 2 (سهمیه)
علی یوسفوند
كانون وكلاي دادگستري لرستان
میترا محسنی
رتبه 2 (سهمیه)
میترا محسنی
كانون وكلاي دادگستري مازندران
ستاره وکیلی
رتبه 3
ستاره وکیلی
كانون وكلاي دادگستري فارس -كهكيلويه وبويراحمد
محمد صالحی
رتبه 3
محمد صالحی
كانون وكلاي دادگستري چهارمحال و بختیاری
خدیجه یعقوبی
رتبه 3
خدیجه یعقوبی
كانون وكلاي دادگستري گلستان
سعید یوسفی
رتبه 3
سعید یوسفی
كانون وكلاي دادگستري قزوین
مریم شهبازی
رتبه 3 (سهمیه)
مریم شهبازی
كانون وكلاي دادگستري لرستان
میرحسین زندی دخت
رتبه 4
میرحسین زندی دخت
كانون وكلاي دادگستري لرستان
محمدرضا رحیمی
رتبه 4
محمدرضا رحیمی
كانون وكلاي دادگستري قزوین
سودابه بیجندی
رتبه 4
سودابه بیجندی
كانون وكلاي دادگستري خراسان رضوي -شمالي وجنوبی
مهشید عابدینی
رتبه 4 (سهمیه)
مهشید عابدینی
كانون وكلاي دادگستري خراسان رضوي -شمالي وجنوبی
احمد کریم ابادی
رتبه 4 (سهمیه)
احمد کریم ابادی
كانون وكلاي دادگستري گلستان
میلاد قلی پور
رتبه 5
میلاد قلی پور
كانون وكلاي دادگستري همدان
فهیمه انصاری
رتبه 5 (سهمیه)
فهیمه انصاری
كانون وكلاي دادگستري همدان
مهدی پورمحمودیان
رتبه 6
مهدی پورمحمودیان
كانون وكلاي دادگستري خوزستان
سعید لطفی
رتبه 6
سعید لطفی
كانون وكلاي دادگستري لرستان
نرگس مطهری
رتبه 6 (سهمیه)
نرگس مطهری
كانون وكلاي دادگستري گلستان
سید مصطفی طاهری
رتبه 7
سید مصطفی طاهری
كانون وكلاي دادگستري ایلام
سمیه سروآزاد
رتبه 7
سمیه سروآزاد
كانون وكلاي دادگستري فارس -كهكيلويه وبويراحمد
فرزانه فرشاقدیم
رتبه 7
فرزانه فرشاقدیم
كانون وكلاي دادگستري گلستان
حمید رحمانی پور
رتبه 7
حمید رحمانی پور
كانون وكلاي دادگستري لرستان
محدثه شبان زاده
رتبه 7
محدثه شبان زاده
كانون وكلاي دادگستري اصفهان
اسماء رستمی پور
رتبه 7 (سهمیه)
اسماء رستمی پور
كانون وكلاي دادگستري بوشهر
علیرضا بنایی
رتبه 7 (سهمیه)
علیرضا بنایی
كانون وكلاي دادگستري اصفهان
بتول دانشجو
رتبه 8
بتول دانشجو
كانون وكلاي دادگستري خراسان رضوي -شمالي وجنوبی
حسن حکمتی تبار
رتبه 8
حسن حکمتی تبار
كانون وكلاي دادگستري همدان
معین ابراهیم زاده
رتبه 8
معین ابراهیم زاده
كانون وكلاي دادگستري گلستان
میثم طاهری
رتبه 8 (سهمیه)
میثم طاهری
كانون وكلاي دادگستري همدان
محمد رضا سعدابادی شاهرودی
رتبه 8 (سهمیه)
محمد رضا سعدابادی شاهرودی
كانون وكلاي دادگستري گلستان
شیما زاهدپور
رتبه 9
شیما زاهدپور
گلستان
پیمان جعفر جوکاری
رتبه 9
پیمان جعفر جوکاری
كانون وكلاي دادگستري همدان
آمنه خوشدل
رتبه 9
آمنه خوشدل
كانون وكلاي دادگستري خراسان رضوي -شمالي وجنوبی
کمال مرادی
رتبه 10
کمال مرادی
كانون وكلاي دادگستري چهارمحال و بختیاری
محمد طه محقق
رتبه 10
محمد طه محقق
كانون وكلاي دادگستري همدان
کیوان مسیبی
رتبه 10
کیوان مسیبی
كانون وكلاي دادگستري اصفهان
جمشید غبیشاوی
رتبه 10
جمشید غبیشاوی
كانون وكلاي دادگستري خوزستان
ایت داودی
رتبه 10
ایت داودی
كانون وكلاي دادگستري لرستان
معصومه عظیمی
رتبه 10
معصومه عظیمی
كانون وكلاي دادگستري گلستان
سیدجابر کیانی
رتبه 10 (سهمیه)
سیدجابر کیانی
كانون وكلاي دادگستري مركز
وحید زارعی
رتبه 11
وحید زارعی
كانون وكلاي دادگستري همدان
حسن تقی پور
رتبه 11
حسن تقی پور
كانون وكلاي دادگستري لرستان
سارا نیکبختی
رتبه 11
سارا نیکبختی
كانون وكلاي دادگستري خراسان رضوي -شمالي وجنوبی
بهنام محمدی
رتبه 11 (سهمیه)
بهنام محمدی
كانون وكلاي دادگستري اصفهان
ملیکا جوکار
رتبه 12
ملیکا جوکار
كانون وكلاي دادگستري قم
طاهره حق شناس جزی
رتبه 12 (سهمیه)
طاهره حق شناس جزی
كانون وكلاي دادگستري اصفهان
وحید سهرابی اینچه برون
رتبه 12 (سهمیه)
وحید سهرابی اینچه برون
كانون وكلاي دادگستري گلستان
شهلا شاکرمی
رتبه 13
شهلا شاکرمی
كانون وكلاي دادگستري لرستان
فاطمه زمانیان
رتبه 13
فاطمه زمانیان
كانون وكلاي دادگستري همدان
مهدی خدیور
رتبه 13
مهدی خدیور
كانون وكلاي دادگستري مركز
سیده فاطمه حسینی
رتبه 13
سیده فاطمه حسینی
كانون وكلاي دادگستري خوزستان
رسول گلدیخانی
رتبه 14
رسول گلدیخانی
كانون وكلاي دادگستري گلستان
جلال ساسانی فر
رتبه 14 (سهمیه)
جلال ساسانی فر
كانون وكلاي دادگستري خراسان رضوي -شمالي وجنوبی
مریم اسدی فخر
رتبه 14 (سهمیه)
مریم اسدی فخر
كانون وكلاي دادگستري همدان
فاطمه منصوری
رتبه 14 (سهمیه)
فاطمه منصوری
كانون وكلاي دادگستري لرستان
بهمن عظیمی
رتبه 15
بهمن عظیمی
كانون وكلاي دادگستري مرکزی /اراک
فاطمه السادات فقیهی
رتبه 15
فاطمه السادات فقیهی
كانون وكلاي دادگستري البرز
مریم بولاغی
رتبه 15
مریم بولاغی
كانون وكلاي دادگستري گلستان
زینب کاکاوندی
رتبه 15
زینب کاکاوندی
كانون وكلاي دادگستري کرمانشاه
عباس فریدی
رتبه 16
عباس فریدی
كانون وكلاي دادگستري خراسان رضوي -شمالي وجنوبی
حمید بازوند
رتبه 16
حمید بازوند
كانون وكلاي دادگستري لرستان
مهناز تاجه میری
رتبه 16
مهناز تاجه میری
كانون وكلاي دادگستري کرمانشاه
فتح اله رزمی
رتبه 16
فتح اله رزمی
كانون وكلاي دادگستري بوشهر
الهه بخشی ازغندی
رتبه 16 (سهمیه)
الهه بخشی ازغندی
كانون وكلاي دادگستري خراسان رضوي -شمالي وجنوبی
سیدمجید حسینی
رتبه 17
سیدمجید حسینی
كانون وكلاي دادگستري خراسان رضوي -شمالي وجنوبی
سینا حسنوند
رتبه 17
سینا حسنوند
كانون وكلاي دادگستري لرستان
علی یوسفی مقدم
رتبه 17 (سهمیه)
علی یوسفی مقدم
كانون وكلاي دادگستري خراسان رضوي -شمالي وجنوبی
علی راه نورد
رتبه 17 (سهمیه)
علی راه نورد
كانون وكلاي دادگستري لرستان
افسانه فرهادیان عسگر آبادی
رتبه 18
افسانه فرهادیان عسگر آبادی
كانون وكلاي دادگستري لرستان
فرحناز امیرخانی
رتبه 18 (سهمیه)
فرحناز امیرخانی
كانون وكلاي دادگستري اصفهان
پیمان ضابطی
رتبه 18 (سهمیه)
پیمان ضابطی
كانون وكلاي دادگستري البرز
علی میرزاوند
رتبه 18 (سهمیه)
علی میرزاوند
كانون وكلاي دادگستري خوزستان
رضا سپهوند
رتبه 18 (سهمیه)
رضا سپهوند
كانون وكلاي دادگستري لرستان
سجاد فرح بخش
رتبه 19
سجاد فرح بخش
كانون وكلاي دادگستري البرز
میثم نوری چناشک
رتبه 19
میثم نوری چناشک
كانون وكلاي دادگستري خراسان رضوي -شمالي وجنوبی
عیسی کریمیان
رتبه 19
عیسی کریمیان
كانون وكلاي دادگستري گلستان
هادی فیاضی
رتبه 19
هادی فیاضی
كانون وكلاي دادگستري خوزستان
شهزاد مرادی
رتبه 19
شهزاد مرادی
كانون وكلاي دادگستري کرمانشاه
مژگان قیاسی
رتبه 20
مژگان قیاسی
كانون وكلاي دادگستري همدان
طیبه عبدالهی اصل
رتبه 20
طیبه عبدالهی اصل
كانون وكلاي دادگستري لرستان
مجید قدسی
رتبه 20 (سهمیه)
مجید قدسی
كانون وكلاي دادگستري خراسان رضوي -شمالي وجنوبی
ابوالفضل باباخانی
رتبه 21
ابوالفضل باباخانی
كانون وكلاي دادگستري مركز
فاطمه غلامی اندراتی
رتبه 21
فاطمه غلامی اندراتی
كانون وكلاي دادگستري گلستان
هدیه رفیعی
رتبه 22
هدیه رفیعی
كانون وكلاي دادگستري مركز
بهاره محمدزاده
رتبه 22 (سهمیه)
بهاره محمدزاده
كانون وكلاي دادگستري خراسان رضوي -شمالي وجنوبی
سمیرا دهقانی
رتبه 23
سمیرا دهقانی
كانون وكلاي دادگستري خراسان رضوي -شمالي وجنوبی
جواد نیک روح
رتبه 23
جواد نیک روح
كانون وكلاي دادگستري گلستان
زهرا نصری
رتبه 23
زهرا نصری
كانون وكلاي دادگستري همدان
مهدی اسماعیلی
رتبه 23 (سهمیه)
مهدی اسماعیلی
كانون وكلاي دادگستري خراسان رضوي -شمالي وجنوبی
محدثه صفایی
رتبه 23 (سهمیه)
محدثه صفایی
كانون وكلاي دادگستري مازندران
حبیب اله عظیمی راد
رتبه 23 (سهمیه)
حبیب اله عظیمی راد
كانون وكلاي دادگستري فارس -كهكيلويه وبويراحمد
عالیه دانایی فر
رتبه 24
عالیه دانایی فر
كانون وكلاي دادگستري مركز
علی حسنیان بادی
رتبه 24
علی حسنیان بادی
كانون وكلاي دادگستري اصفهان
محمد اسدزاده
رتبه 24 (سهمیه)
محمد اسدزاده
كانون وكلاي دادگستري خراسان رضوي -شمالي وجنوبی
زهراالسادات پوراکبریان جهرمی
رتبه 24 (سهمیه)
زهراالسادات پوراکبریان جهرمی
كانون وكلاي دادگستري فارس -كهكيلويه وبويراحمد
محمود اسدی
رتبه 26
محمود اسدی
كانون وكلاي دادگستري خراسان رضوي -شمالي وجنوبی
بی بی رابعه آق آتابای
رتبه 26
بی بی رابعه آق آتابای
كانون وكلاي دادگستري گلستان
مریم عباس نیا
رتبه 26 (سهمیه)
مریم عباس نیا
كانون وكلاي دادگستري خراسان رضوي -شمالي وجنوبی
زهرا انصاری فر
رتبه 27
زهرا انصاری فر
كانون وكلاي دادگستري لرستان
محمدتقی خانی علیکردی
رتبه 27
محمدتقی خانی علیکردی
كانون وكلاي دادگستري فارس -كهكيلويه وبويراحمد
سارا تاتاری
رتبه 27
سارا تاتاری
كانون وكلاي دادگستري خراسان رضوي -شمالي وجنوبی
مریم رئیسی
رتبه 28
مریم رئیسی
كانون وكلاي دادگستري اصفهان
عاطفه نجفیان
رتبه 28
عاطفه نجفیان
كانون وكلاي دادگستري خراسان رضوي -شمالي وجنوبی
زینب قربانی
رتبه 28 (سهمیه)
زینب قربانی
كانون وكلاي دادگستري خراسان رضوي -شمالي وجنوبی
سمیرا رکنی
رتبه 29
سمیرا رکنی
كانون وكلاي دادگستري کرمان
مهدی رستمی حسنوند
رتبه 29
مهدی رستمی حسنوند
كانون وكلاي دادگستري لرستان
سمیرا افشاری ایمان
رتبه 29
سمیرا افشاری ایمان
كانون وكلاي دادگستري همدان
سعید مهدی دخت
رتبه 30
سعید مهدی دخت
كانون وكلاي دادگستري لرستان
هادی زارع
رتبه 31
هادی زارع
كانون وكلاي دادگستري آذربایجان غربی
محمد مهدی
رتبه 31
محمد مهدی
كانون وكلاي دادگستري همدان
مریم رستمی
رتبه 31
مریم رستمی
كانون وكلاي دادگستري خراسان رضوي -شمالي وجنوبی
مریم شاکری صفت
رتبه 33
مریم شاکری صفت
كانون وكلاي دادگستري همدان
صدیقه نظریان
رتبه 34
صدیقه نظریان
كانون وكلاي دادگستري خراسان رضوي -شمالي وجنوبی
امیر فکری
رتبه 34
امیر فکری
كانون وكلاي دادگستري همدان
روح الله خسروی
رتبه 34
روح الله خسروی
كانون وكلاي دادگستري البرز
فرحناز جهانگیری
رتبه 34 (سهمیه)
فرحناز جهانگیری
كانون وكلاي دادگستري اصفهان
حمید طایفی
رتبه 35
حمید طایفی
كانون وكلاي دادگستري مركز
حسن اصغری
رتبه 35 (سهمیه)
حسن اصغری
كانون وكلاي دادگستري آذربایجان شرقی
مجتبی عطایی حسین زاده
رتبه 36
مجتبی عطایی حسین زاده
كانون وكلاي دادگستري خراسان رضوي -شمالي وجنوبی
سعید بهمنی تبار
رتبه 36
سعید بهمنی تبار
كانون وكلاي دادگستري خوزستان
آیت پهلوانی
رتبه 36
آیت پهلوانی
كانون وكلاي دادگستري لرستان
جواد شفقی
رتبه 36 (سهمیه)
جواد شفقی
كانون وكلاي دادگستري خراسان رضوي -شمالي وجنوبی
محسن وحدت
رتبه 38
محسن وحدت
كانون وكلاي دادگستري لرستان
علیرضا امیدی
رتبه 38 (سهمیه)
علیرضا امیدی
كانون وكلاي دادگستري البرز
زهرا لک
رتبه 39
زهرا لک
كانون وكلاي دادگستري لرستان
پدرام قوی ساعد
رتبه 40
پدرام قوی ساعد
كانون وكلاي دادگستري کرمانشاه
ریحانه تاج گلی
رتبه 40
ریحانه تاج گلی
كانون وكلاي دادگستري خراسان رضوي -شمالي وجنوبی
پدرام قوعژی ساعد
رتبه 40
پدرام قوعژی ساعد
كانون وكلاي دادگستري کرمانشاه
فهیمه بهرامی
رتبه 40
فهیمه بهرامی
كانون وكلاي دادگستري اصفهان
حمید محمدی موحد
رتبه 42
حمید محمدی موحد
كانون وكلاي دادگستري خوزستان
جلیل سپهوند
رتبه 42
جلیل سپهوند
كانون وكلاي دادگستري لرستان
علی عابدی شاپورآبادی
رتبه 43 (سهمیه)
علی عابدی شاپورآبادی
كانون وكلاي دادگستري اصفهان
یاسر نامور
رتبه 43 (سهمیه)
یاسر نامور
كانون وكلاي دادگستري مركز
بهروز عادل دهنوی
رتبه 44
بهروز عادل دهنوی
كانون وكلاي دادگستري اصفهان
اطهر امامی شیجانی
رتبه 44
اطهر امامی شیجانی
كانون وكلاي دادگستري گیلان
علیرضا مومن پور
رتبه 44
علیرضا مومن پور
كانون وكلاي دادگستري اصفهان
لیلا اسکندرنژاد
رتبه 46
لیلا اسکندرنژاد
كانون وكلاي دادگستري قزوین
سجاد وظیفه دوست
رتبه 47
سجاد وظیفه دوست
كانون وكلاي دادگستري خراسان رضوي -شمالي وجنوبی
صمد کرمی
رتبه 48
صمد کرمی
كانون وكلاي دادگستري خوزستان
نغمه ناهیدی
رتبه 50
نغمه ناهیدی
كانون وكلاي دادگستري گیلان
شهرزاد هاشم زاده
رتبه 51
شهرزاد هاشم زاده
كانون وكلاي دادگستري قزوین
سجاد اسدی
رتبه 52
سجاد اسدی
كانون وكلاي دادگستري اصفهان
علی نیسیانی
رتبه 53
علی نیسیانی
كانون وكلاي دادگستري اصفهان
سید جعفر حسینی
رتبه 53
سید جعفر حسینی
كانون وكلاي دادگستري مازندران
مهدیه مغنی کرمانی
رتبه 53
مهدیه مغنی کرمانی
كانون وكلاي دادگستري خراسان رضوي -شمالي وجنوبی
عاطفه درودی
رتبه 54
عاطفه درودی
كانون وكلاي دادگستري خراسان رضوي -شمالي وجنوبی
فاطمه شانظری
رتبه 54 (سهمیه)
فاطمه شانظری
كانون وكلاي دادگستري اصفهان
سیده زهرا حسینی
رتبه 55 (سهمیه)
سیده زهرا حسینی
كانون وكلاي دادگستري مركز
مریم فکوری
رتبه 58
مریم فکوری
كانون وكلاي دادگستري البرز
سید مجتبی موسوی
رتبه 61
سید مجتبی موسوی
كانون وكلاي دادگستري خراسان رضوي -شمالي وجنوبی
محمد مهدی تسلیم
رتبه 61
محمد مهدی تسلیم
كانون وكلاي دادگستري اصفهان
فاطمه امینی
رتبه 62
فاطمه امینی
كانون وكلاي دادگستري مركز
ایران زارعی
رتبه 63
ایران زارعی
كانون وكلاي دادگستري خوزستان
وحید حسین زاده
رتبه 64
وحید حسین زاده
كانون وكلاي دادگستري خوزستان
مهران حیدری
رتبه 64
مهران حیدری
كانون وكلاي دادگستري خراسان رضوي -شمالي وجنوبی
سیده فاطمه موسوی
رتبه 65 (سهمیه)
سیده فاطمه موسوی
كانون وكلاي دادگستري لرستان
علی رضا کیان صدر
رتبه 67
علی رضا کیان صدر
كانون وكلاي دادگستري خراسان رضوي -شمالي وجنوبی
مهدی یونسی
رتبه 68
مهدی یونسی
كانون وكلاي دادگستري البرز
سید مهدی محمدی
رتبه 68
سید مهدی محمدی
كانون وكلاي دادگستري اصفهان
راضیه اکبری
رتبه 69
راضیه اکبری
كانون وكلاي دادگستري خراسان رضوي -شمالي وجنوبی
حسین بختیاری فر
رتبه 70
حسین بختیاری فر
كانون وكلاي دادگستري اصفهان
پرویز محمد حسینی
رتبه 71
پرویز محمد حسینی
كانون وكلاي دادگستري خوزستان
اکرم هنرمند
رتبه 75
اکرم هنرمند
كانون وكلاي دادگستري خراسان
مرضیه توسلیان
رتبه 77
مرضیه توسلیان
كانون وكلاي دادگستري خراسان
محسن مجید
رتبه 77
محسن مجید
كانون وكلاي دادگستري اصفهان
ابوالفضل بی مکر
رتبه 78
ابوالفضل بی مکر
كانون وكلاي دادگستري خراسان رضوي -شمالي وجنوبی
امیرحسین عشوری
رتبه 79
امیرحسین عشوری
كانون وكلاي دادگستري اصفهان
امیرحسین وفایی
رتبه 83
امیرحسین وفایی
كانون وكلاي دادگستري خراسان رضوي -شمالي وجنوبی
مرتضی رجبی
رتبه 84
مرتضی رجبی
كانون وكلاي دادگستري خراسان رضوي -شمالي وجنوبی
محمود حسنی
رتبه 85
محمود حسنی
كانون وكلاي دادگستري خراسان رضوي -شمالي وجنوبی
جلیل فارسی
رتبه 86
جلیل فارسی
كانون وكلاي دادگستري خراسان رضوي -شمالي وجنوبی
مریم صیامی کهنه
رتبه 88
مریم صیامی کهنه
كانون وكلاي دادگستري خراسان رضوي -شمالي وجنوبی
طیبه آیتی
رتبه 90
طیبه آیتی
كانون وكلاي دادگستري خراسان رضوي -شمالي وجنوبی
مرتضی بدری
رتبه 94
مرتضی بدری
كانون وكلاي دادگستري آذربایجان شرقی
اکبر برزگر
رتبه 97
اکبر برزگر
كانون وكلاي دادگستري آذربایجان شرقی
الناز نثاری جوان
رتبه 97
الناز نثاری جوان
كانون وكلاي دادگستري خراسان رضوي -شمالي وجنوبی
محمدابراهیم نیازی
رتبه 98
محمدابراهیم نیازی
كانون وكلاي دادگستري خراسان
گلناز پیام
رتبه 103
گلناز پیام
كانون وكلاي دادگستري خراسان رضوي -شمالي وجنوبی
فتانه رمضانی
رتبه 104
فتانه رمضانی
كانون وكلاي دادگستري خراسان رضوي -شمالي وجنوبی
الهام داودی
رتبه 105
الهام داودی
كانون وكلاي دادگستري خراسان رضوي -شمالي وجنوبی
امیر ارشدپور
رتبه 117
امیر ارشدپور
كانون وكلاي دادگستري اصفهان
محمد محمودی
رتبه 122
محمد محمودی
كانون وكلاي دادگستري اصفهان