وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
موسسه آموزش عالی آزاد اندیشه سازان
سایت حقوقی دادسیما (داداِستان)

آزمون وکالت , اخبار حقوقی

کلاسهای تخصصی اساتید صاحب سبک حقوق ایران

1395/09/02

اساتید متفاوت تفاوتی دارند که در شما ایجاد تفاوت می کنند.

آنچه سبب تمایز داوطلبین مختلف در رشته حقوق می گردد آشنایی آنها با سبک های جدید مطالعه و یادگیری ست. کلاسهای تخصصی داداستان توسط اساتید متفاوت و برجسته ای اداره می گردد که هر کدام صاحب سبک ویژه ای در تدریس عناوین حقوقی می باشند.

تسلط جامع، سبک ویژه، تدریس متفاوت و سابقه ی علمی این اساتید موجب می گردد تا داوطلب با شرکت در کلاس از تعدد بی جای منابع دست کشیده و صرفا به مطالعه منابع مهم تر با محوریت مطالب مطرحه در کلاس بپردازد.
کلاسهای تدریس مفصل عناوین حقوقی، جلسات نکته و تست، کارگاههای علمی ویژه داوطلبین برتر و دوره های جمع بندی و امهات از قالب های گوناگون کلاسی ست که در داداستان برگزار می گردد.

هیچ شکستی نیست مگر دست کشیدن از تلاشایشان مبتکر سبک تدریس قانون مجازات اسلامی به شیوه مفهومی و رمزنگاری می باشند. کلاس های حقوق جزای ایشان بعنوان بزرگترین و پرجمعیت ترین کلاس حقوقی کشور شناخته می شود ایشان سابقه برگزاری کلاس های مفهومی و رمزنگاری را در شهرهای مشهد، تهران، اصفهان،تبریز، خرم آباد، همدان و... دارند.