وکالت،آزمون اینترنتی وکالت

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
موسسه آموزش عالی آزاد اندیشه سازان
سایت حقوقی دادسیما (داداِستان)

آزمون وکالت , اخبار حقوقی

اولین آمایش باشگاه موفقیت از سری بودجه بندی های آزمون های مفهومی مهارتی داداِستان

اولین آمایش باشگاه موفقیت از سری بودجه بندی های آزمون های مفهومی مهارتی داداِستان

1397/12/19

اولین آمایش باشگاه موفقیت از سری بودجه بندی های آزمون های مفهومی مهارتی داداِستان در اسفندماه 1397 برگزار شد. هدف از برگزاری این آمایش تقویت روحیه خودباوری و ایجاد انگیزه و انرژی مثبت برای یک شروع قوی و پیشروی موفقیت آمیز در آزمون وکالت 1398 می باشد.
استاد د ذاکر، استاد انگیزشی باشگاه موفقیت در طی این جلسه  با ارائه مصادیقی از مشکلاتی که اشخاصی ناامید در ذهن خود می سازند و همواره آن احساس های منفی  را با خود تکرار می کنند در خطاب به آنها اینگونه پاسخ دادند؛ اگر خواسته باشید موفقیت جدیدی برای خود رقم بزنید، اگر همواره در گذشته زندگی کنید، انرژی های منفی مانع آن خواهد شد که شما بتوانید موفقیت خود را در آینده تضمین نمایید. پس همواره باید به خود کمک کرده و با به کارگیری تکنیک های موفقیت آینده ای را که خود در رویاهایتان برای خود ساخته اید، بسازید.

ایشان در پایان با ارائه چند تکنیک کاربردی و توصیه برای عمل به آن برای داوطلبین، موفقیت در سال آتی را برای آنان آرزو نمودند. فایل صوتی این آمایش در پرتال داوطلبی درج شده است، توصیه می شود به این فایل صوتی با دقت گوش فرا دهید.


جایزه ویژه حقوق دادن برتر