وکالت،آزمون اینترنتی وکالت

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
موسسه آموزش عالی آزاد اندیشه سازان
سایت حقوقی دادسیما (داداِستان)

آزمون وکالت , اخبار حقوقی

برنامه کلاس 67 (غیر حضوری)

برنامه کلاس 67 (غیر حضوری)

1398/02/31
جایزه ویژه حقوق دادن برتر