وکالت،آزمون اینترنتی وکالت

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
موسسه آموزش عالی آزاد اندیشه سازان
سایت حقوقی دادسیما (داداِستان)

آزمون وکالت , اخبار حقوقی

 هیات وزیران میزان افزایش ریالی جزای نقدی بدل از حبس، تصویب کرد

هیات وزیران میزان افزایش ریالی جزای نقدی بدل از حبس، تصویب کرد

1398/11/27

هیات وزیران تصویب کرد: 

میزان ریالی جزای نقدی بدل از حبس، به یک میلیون ریال افزایش یافت.
جایزه ویژه حقوق دادن برتر