وکالت،آزمون اینترنتی وکالت

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
موسسه آموزش عالی آزاد اندیشه سازان
سایت حقوقی دادسیما (داداِستان)

آزمون وکالت , اخبار حقوقی

 ظرفیت پذیرش کارآموزان وکالت در  سال های مختلف

ظرفیت پذیرش کارآموزان وکالت در سال های مختلف

1396/04/03


این خبر به مرور زمان با توجه به اعلام کانون های مختلف تکمیل می شود.

کانون وکلای دادگستری کرمان

ظرفیت پذیرش کارآموزان وکالت آزمون سال ۹۶ کانون وکلای کرمان ۵۰ نفر تعیین شد.

مشاهده متن کامل

کانون وکلای دادگستری چهارمحال و بختیاری

ظرفیت پذیرش کارآموزان وکالت آزمون سال ۹۶ کانون وکلای چهارمحال و بختیاری 12 نفر تعیین شد.

مشاهده متن کامل

کانون وکلای دادگستری البرز

ظرفیت پذیرش کارآموزان وکالت آزمون سال ۹۶ کانون وکلای البرز 100 نفر تعیین شد.

مشاهده متن کامل

کانون وکلای دادگستری قزوین

ظرفیت پذیرش کارآموزان وکالت آزمون سال ۹۶ کانون وکلای قزوین 50 نفر تعیین شد.

مشاهده متن کامل

کانون وکلای دادگستری بوشهر

ظرفیت پذیرش کارآموزان وکالت آزمون سال ۹۶ کانون وکلای بوشهر 40 نفر تعیین شد.

مشاهده متن کامل

کانون وکلای دادگستری زنجان

ظرفیت پذیرش کارآموزان وکالت آزمون سال ۹۶ کانون وکلای زنجان 36 نفر تعیین شد.

مشاهده متن کامل

کانون وکلای دادگستری تهران، سمنان، سیستان و بلوچستان و هرمزگان

ظرفیت پذیرش کارآموزان وکالت آزمون سال ۹۶ کانون وکلای تهران، سمنان، سیستان و بلوچستان و هرمزگان 1100 نفر تعیین شد.

مشاهده متن کامل

کانون وکلای دادگستری قم

ظرفیت پذیرش کارآموزان وکالت آزمون سال ۹۶ کانون وکلای قم 30 نفر تعیین شد.

مشاهده متن کامل

کانون وکلای دادگستری گلستان

ظرفیت پذیرش کارآموزان وکالت آزمون سال ۹۶ کانون وکلای گلستان 45 نفر تعیین شد.

مشاهده متن کامل

کانون وکلای دادگستری لرستان

ظرفیت پذیرش کارآموزان وکالت آزمون سال ۹۶ کانون وکلای لرستان 45 نفر تعیین شد.

مشاهده متن کامل

کانون وکلای دادگستری همدان

ظرفیت پذیرش کارآموزان وکالت آزمون سال ۹۶ کانون وکلای همدان 50 نفر تعیین شد.

مشاهده متن کامل

کانون وکلای دادگستری مازندران

ظرفیت پذیرش کارآموزان وکالت آزمون سال ۹۶ کانون وکلای مازندران 60 نفر تعیین شد.

مشاهده متن کامل

کانون وکلای دادگستری خراسان

ظرفیت پذیرش کارآموزان وکالت آزمون سال ۹۶ کانون وکلای خراسان 105 نفر تعیین شد.

مشاهده متن کامل

کانون وکلای دادگستری خوزستان

ظرفیت پذیرش کارآموزان وکالت آزمون سال ۹۶ کانون وکلای خوزستان 75 نفر تعیین شد.

مشاهده متن کامل

کانون وکلای دادگستری یزد

ظرفیت پذیرش کارآموزان وکالت آزمون سال ۹۶ کانون وکلای یزد 85 نفر تعیین شد.

مشاهده متن کامل

کانون وکلای دادگستری آذربایجان غربی

ظرفیت پذیرش کارآموزان وکالت آزمون سال ۹۶ کانون وکلای آذربایجان غربی 60 نفر تعیین شد.

مشاهده متن کامل

کانون وکلای دادگستری ایلام و کرمانشاه

ظرفیت پذیرش کارآموزان وکالت آزمون سال ۹۶ کانون وکلای ایلام 25 نفر تعیین شد.
ظرفیت پذیرش کارآموزان وکالت آزمون سال ۹۶ کانون وکلای کرمانشاه 32 نفر تعیین شد.

مشاهده متن کامل


مطالب مرتبط جایزه ویژه حقوق دادن برتر