وکالت،آزمون اینترنتی وکالت

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
موسسه آموزش عالی آزاد اندیشه سازان
سایت حقوقی دادسیما (داداِستان)

آزمون وکالت , اخبار حقوقی

نمونه کارنامه های آزمون وکالت 1399

نمونه کارنامه های آزمون وکالت 1399

1400/07/08


 نمونه کارنامه های آزمون وکالت 1399 منتشر شد

( قابل ذکر است این فایل بروز رسانی میگردد)
جهت مشاوره می توانید با مجموعه تماس بگیرید و مشاوره اخذ کنید
دفتر مرکزی: ۰۵۱۳۶۰۵۰۰۷۲
امور شهرستان ها: ۰۵۱۳۱۶۰۱۱۱۱جایزه ویژه حقوق دادن برتر