وکالت،آزمون اینترنتی وکالت

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
موسسه آموزش عالی آزاد اندیشه سازان
سایت حقوقی دادسیما (داداِستان)

آزمون وکالت , اخبار حقوقی

کارگاه تازه ها (شهریور ماه)

کارگاه تازه ها (شهریور ماه)

1396/06/29

قوانین جدید التصویب همیشه یکی از دغدغه های اصلی داوطلبان بوده است چراکه هیچ منبع آموزشی مشخصی برای یادگیری آن وجود ندارد. مجموعه داداِستان با برگزاری کارگاه تازه ها گامی در جهت حل این مساله برداشته است.


کارگاه تخصصی تازه ها، یکی از مراحل مهم بودجه بندی آزمون های مفهومی مهارتی است که هر ساله برای حقوق دانان داداِستانی برگزار می گردد. در این کارگاه قوانین خاص و یا بررسی آرای وحدت رویه جدید مورد بررسی و تدریس قرار می گیرد. این کارگاه امسال در شهریور ماه برگزار شد و رویکرد اصلی آن، توضیح و تفسیر قوانین شکلی آیین دادرسی کیفری بر اساس مفاهیم بود و موضوع خاص آن  بررسی علل اختلاف بین مقامات دادسرا ( بازپرس و دادستان) و موارد مربوط به آن بود. توصیه می شود فایل صوتی آن را از پورتال شخصی خود دانلود کرده و حتما به آن گوش دهید.



جایزه ویژه حقوق دادن برتر