وکالت،آزمون اینترنتی وکالت

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
موسسه آموزش عالی آزاد اندیشه سازان
سایت حقوقی دادسیما (داداِستان)

آزمون وکالت , اخبار حقوقی

آمایش باشگاه موفقیت(مهر 96)

آمایش باشگاه موفقیت(مهر 96)

1396/07/06

آیا تا به حال با کسانی برخورد داشته اید که نتوانستن برایشان معنایی نداشته باشد؟
آمایش باشگاه موفقیت این بار نیز مانند همیشه با حضور مهربان استاد ذاکر، استاد باشگاه موفقیت آغاز شد اما در ادامه مهمان ویژه ای به ما پیوست که اسوه ی استقامت و به هیچ انگاشتن ناتوانی هاست.
استاد شریعتی، مهمان متفاوت این آمایش کسی ست که علی رغم ناتوانی های جسمانی به موفقیت های بزرگی در عرصه های مختلف نایل آمده و خود مصداق بارز خواستن توانستن است.
حقوق دانان داداِستانی با شرکت در این آمایش بیش از پیش به اعتبار اراده و انگیزه والا پی برده و با موج از انگیزه و انرژی مثبت، بدرقه شدند.
جایزه ویژه حقوق دادن برتر