وکالت،آزمون اینترنتی وکالت

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
موسسه آموزش عالی آزاد اندیشه سازان
سایت حقوقی دادسیما (داداِستان)

آزمون وکالت , اخبار حقوقی

آمایش صاعقه ( ناگفته های آزمون وکالت)(مهر 96)

آمایش صاعقه ( ناگفته های آزمون وکالت)(مهر 96)

1396/07/06

آمایش صاعقه از آمایش های بسیار مهم آزمون های مفهومی مهارتی است که هر ساله در دو ماه پایانی منتهی به زمان آزمون وکالت برگزار می گردد و در آن برنامه مرور و تلخیص سازی ویژه ای به داوطلبین ارایه می گردد که با اجرای آن می توانند در این زمان باقیمانده تمامی منابع خود را چهار بار مرور کرده و خود را برای رویارویی نهایی آماده سازند.
جایزه ویژه حقوق دادن برتر