وکالت،آزمون اینترنتی وکالت

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
موسسه آموزش عالی آزاد اندیشه سازان
سایت حقوقی دادسیما (داداِستان)

آزمون وکالت , اخبار حقوقی

آمایش تحلیل انتخاب کانون

آمایش تحلیل انتخاب کانون

1396/07/12

انتخاب کانون مناسب، یکی از مهمترین مسایلی ست که هر ساله شرکت کنندگان در آزمون وکالت با آن روبرو هستند.

در آمایش تحلیل انتخاب کانون، اهم نکات و فاکتورهای مورد نیاز در انتخاب یک کانون، توضیح داده شده و تفسیر می شود. مواردی مانند شرایط خانوادگی و محل سکونت، در کنار وضعیت علمی داوطلب، ظرفیت کانون ها، سقف تراز و معدل در سالهای گذشته  و موارد مهم دیگری در این آمایش بررسی و تفسیر می شود.

در آمایش تحلیل انتخاب کانون جدولی به داوطلبان ارایه می گردد که آمار کانون های وکلای دادگستری ایران به تفکیک سالهای مختلف در آن درج شده است که می تواند در تصمیم گیری انتخاب کانون مناسب، راهگشا و راهنمای حقوق دانان داداِستانی و پاسخ گوی بسیاری از سوالات آنها باشد.

-  نمونه ای از صفحات این جدول را در ذیل مشاهده می کنید و نسخه کامل آن در پورتال  داوطلبی قرار گرفته است.جایزه ویژه حقوق دادن برتر