وکالت،آزمون اینترنتی وکالت

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
موسسه آموزش عالی آزاد اندیشه سازان
سایت حقوقی دادسیما (داداِستان)

آزمون وکالت , اخبار حقوقی

گزارش آخرین جلسه  کانون بالندگی و نردبان نشاط و دانش

گزارش آخرین جلسه کانون بالندگی و نردبان نشاط و دانش

1396/07/27

آخرین برنامه این دوره کانون بالندگی و نردبان نشاط و دانش در حالی برگزار گشت که محوریت آن اهمیت توکل به خداوند، انرژی مثبت، تلاش مضاعف در این روزهای باقیمانده و از اطمینان به موفقیت بود.

 استاد قاضی زاده در این جلسه خطاب به حقوق دانان گفت : اگر درسی را ضعیف هستید در این ماه آخر، هر روز آن را در برنامه مطالعاتی خود قرار دهید و تلاش کنید تا با افزایش زمان مطالعه خود، نقاط ضعفتان را جبران سازید.جایزه ویژه حقوق دادن برتر