وکالت،آزمون اینترنتی وکالت

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
موسسه آموزش عالی آزاد اندیشه سازان
سایت حقوقی دادسیما (داداِستان)

آزمون وکالت , اخبار حقوقی

آمایش رفتارهای هوشمندانه در روز برگزاری آزمون وکالت (آبان 96)

آمایش رفتارهای هوشمندانه در روز برگزاری آزمون وکالت (آبان 96)

1396/08/25

آمایش رفتارهای هوشمندانه در روز آزمون وکالت، با هدف بررسی و کنترل تمامی فاکتورها و مسایل مهم در روز آزمون وکالت،  مانند هر سال در روزهای آخر منتهی به زمان آزمون برگزار شد. در این آمایش که از مهمترین منضمات آزمون های مفهومی مهارتی ست، موارد مهمی مد نظر قرار می گیرد که اگرچه به ظاهر ساده هستند اما در نتیجه آزمون داوطلبان تاثیر زیادی دارد.
حضور به موقع، تغذیه مناسب، آمادگی جهت شرایط آب و هوایی متفاوت، وسایل و تجهیزات مورد نیاز برای آزمون و در کل هر عاملی که ممکن است برشرایط روانی و فیزیکی داوطلب اثر گذاشته و در نتیجه در روند آزمون نیز، موثر باشد.

به داوطلبان توصیه می شود با دقت به فایل صوتی این آمایش گوش کرده و با رعایت موارد بیان شده، با آمادگی تمام در جلسه آزمون حاضر گردند.جایزه ویژه حقوق دادن برتر