وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
موسسه آموزش عالی آزاد اندیشه سازان
سایت حقوقی دادسیما (داداِستان)

آزمون وکالت , اخبار حقوقی

سامانه معدل گیری و شرکت در آزمون وکالت 1396

1396/09/04

مجموعه بزرگ داداِستان امسال نیز همانند هر سال، با هدف آگاهی بخشی و خدمت رسانی به جامعه حقوقدانان کل کشور، این امکان را فراهم کرده است تا حقوقدانان بتوانند با شرکت دوباره در آزمون وکالت، از معدل خود اطلاع پیدا کرده و تصویر روشنی از وضعیت خود کسب کنند. لازم به ذکر است که این سامانه، با ضریب اطمینان بالا طراحی گشته و همانند تمامی خدمات دیگر مجموعه بزرگ داداِستان، شاخص و متفاوت است.


در جهت بهره مندی تمامی حقوقدانان و تسهیل راههای شرکت در این آزمون، حقوق دانان می توانند از سه روش متفاوت برای شرکت در آزمون اقدام کنند:ثبت نام