وکالت،آزمون اینترنتی وکالت

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
موسسه آموزش عالی آزاد اندیشه سازان
سایت حقوقی دادسیما (داداِستان)

آزمون وکالت , اخبار حقوقی

آمایش تحلیل آزمون وکالت 96 و رویکرد پس از آن

آمایش تحلیل آزمون وکالت 96 و رویکرد پس از آن

1396/09/16

آمایش تحلیل آزمون و رویکرد پس از آزمون یک هفته بعد از برگزاری آزمون مشاوران حقوقی برگزار شد.
در این آمایش به تحلیل کلید ها پرداخته و برخی از دروس و سوالات بررسی گردید.بررسی میانگین درصد داوطلبان در سامانه های معدل گیری نیز از مواردی است که به آن پرداخته شد.جایزه ویژه حقوق دادن برتر