وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
موسسه آموزش عالی آزاد اندیشه سازان
سایت حقوقی دادسیما (داداِستان)

آزمون وکالت , اخبار حقوقی

آمایش

1395/09/02


بسیاری از داوطلبان گمان می کنند که تنها مطالعه خام منابع و کتب قانونی برای موفقیت در آزمون های حقوقی کافی ست در حالیکه تجربه نشان داده است که همواره عوامل جانبی کثیری بر نتیجه عملکرد ما موثر است.آمایش ها از ابتکارات اتاق فکر موسسه و از خدمات انحصاری آزمون های مفهومی مهارتی داداستان می باشد که از سال 1391 آغاز گردیده و تمرکز آن بر هدایت و کنترل عوامل جانبی اثرگذار بر نتیجه ی تلاش داوطلبان است. یکی از فواید حضور در آمایش ها، دیدن رقبا وشنیدن دغدغه های آنان می باشد دیدن سایر رقبا در آمایش ها و شنیدن نظرات آنها و همچنین قبول شدگان سال قبل و نشان دادن طی طریق توسط ایشان می تواند بسیار امید بخش بوده و در بالا بردن روحیه داوطلبان موثر باشد. در مرحله بعد توجه به عوامل شکست برخی از افرادی که در سال اول پذیرفته نشده اند خود کوله باری از تجربه را در آمایش ها به داوطلبین جدید منتقل می نماید و از خطا رفتن دوباره آنها جلوگیری می کند.در آمایش ها راجع به ساعات مطالعه برنامه ریزی ، چگونگی استفاده از بودجه بندی ، ارتقاء امید و اعتماد به نفس صحبت می شود که در موفقیت داوطلبان نقش بسزایی دارد. به عبارتی آمایش ها در کنار آزمون های مفهومی- مهارتی دوبال پرواز موفقیت در آزمون وکالت را شکل می دهند.
تجربه موفق سالهای گذشته موسسه نشان می دهد بعضا اهمیت و اثر بخشی شرکت درآمایش ها از آزمون ها نیز بیشتر می باشد.
اگر جلوی اشتباهاتان را نگیرید آنها جلوی شما را می گیرند
آمایش موفقیت: استرس نگرانی باورهای ذهنی
آمایش نظام نوین آموزشی: متد اساسی قانون خوانی و مرور
آمایش تکاد: تکنیک های تست زنی
آمایش گویا: شیوه های صحیح مطالعاتی و برنامه ریزی

مطالب مطرح شده در این آمایش ها در هیچ منبع دیگری ذکر نشده است و در یک جمله این آمایش ها هستند که زیربنای موفقیت در آزمون ها را می سازند.
داطلبان با شرکت در این آمایش ها به راز و رمز شرکت در آزمون های حقوقی پی برده و از رقبای خود که هنوز در پیچ و خم کوچه ی اول هستند، پیشی می گیرند.