وکالت،آزمون اینترنتی وکالت

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
موسسه آموزش عالی آزاد اندیشه سازان
سایت حقوقی دادسیما (داداِستان)

آزمون وکالت , اخبار حقوقی

آیین نامه اجرایی ایجاد دفاتر خدمات الکترونیک قضایی و کانون آنها

آیین نامه اجرایی ایجاد دفاتر خدمات الکترونیک قضایی و کانون آنها

1396/12/28

با صدور بخشنامه‌ای از سوی رئیس قوه قضاییه؛ "آیین نامه اجرایی ایجاد دفاتر خدمات الکترونیک قضایی و کانون آنها" ابلاغ شد.جایزه ویژه حقوق دادن برتر