وکالت،آزمون اینترنتی وکالت

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
موسسه آموزش عالی آزاد اندیشه سازان
سایت حقوقی دادسیما (داداِستان)

آزمون وکالت , اخبار حقوقی

اعلام نتایج آزمون تشریحی تصدی منصب قضا سال ۱۳۹۶

اعلام نتایج آزمون تشریحی تصدی منصب قضا سال ۱۳۹۶

1397/01/30

برای دریافت کارنامه کلیک کنید. جایزه ویژه حقوق دادن برتر