وکالت،آزمون اینترنتی وکالت

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
موسسه آموزش عالی آزاد اندیشه سازان
سایت حقوقی دادسیما (داداِستان)

آزمون وکالت , اخبار حقوقی

طرح جامع بورسیه حقوقدانان مستعد و ممتاز

طرح جامع بورسیه حقوقدانان مستعد و ممتاز

1397/05/03

جایزه بزرگ بانک حقوقدانان 
جایزه ویژه حقوق دادن برتر