وکالت،آزمون اینترنتی وکالت

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
موسسه آموزش عالی آزاد اندیشه سازان
سایت حقوقی دادسیما (داداِستان)

آزمون وکالت , اخبار حقوقی

دفترچه سوالات آزمون دکتری ۹۸

دفترچه سوالات آزمون دکتری ۹۸

1397/12/06

دانلود دفترچه سؤالات آزمون دکتری ۹۸دفترچه سؤالات آزمون دکتری حقوق نفت و گاز ۹۷ را از اینجا دانلود کنید

دفترچه سؤالات آزمون دکتری حقوق خصوصی ۹۷ را از اینجا دانلود کنید

دفترچه سؤالات آزمون دکتری حقوق بین الملل عمومی ۹۷ را از اینجا دانلود کنید

دفترچه سؤالات آزمون دکتری حقوق جزا و جرم شناسی ۹۷ را از اینجا دانلود کنید

دفترچه سؤالات آزمون دکتری حقوق عمومی ۹۷ را از اینجا دانلود کنید

دفترچه سؤالات آزمون دکتری  فقه و مبانی حقوق اسلامی ۹۷ را از اینجا دانلود کنید

همچنین

دفترچه سؤالات زبان انگلیسی و استعداد گروه آزمایشی علوم انسانی را از اینجا دانلود کنیدجایزه ویژه حقوق دادن برتر