rr

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
موسسه آموزش عالی آزاد اندیشه سازان ( داداِستان)
نمود تخصص در حوزه حقوق یکی از اهداف عالیه ماست

آزمون وکالت , اخبار حقوقی

کارگاه اجرای احکام مدنی در سه شنبه ۸ مرداد ماه ۱۳۹۸

کارگاه اجرای احکام مدنی در سه شنبه ۸ مرداد ماه ۱۳۹۸

1398/05/18

کارگاه اجرای احکام مدنی در سه شنبه ۸ مرداد ماه ۱۳۹۸ در محل موسسه آموزش عالی آزاد اندیشه سازان با حضور حقوقدانان و با تدریس دکتر معبودی عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد انجام شد.

اجرای حکم بعد از صدور و قطعی شدن رای دادگاه ترتیبات و تشریفات خاصی دارد که ۲ قانون اجرای احکام مدنی (مصوب ۱۳۵۶) و قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی(مصوب ۱۳۹۳) دو مورد از مهمترین مراجع قانونی در این خصوص هستند. دکتر معبودی با بیان توضیحاتی پیرامون فهرست مطالب این کارگاه دوساعتی اهم مسائل مطروحه در آزمونهای حقوقی را برشمردند.


 در این کارگاه ابتدا مقدمات اجرای احکام و ترتیب اجرا گفته شد و در ادامه تکالیف دادورز و مامور اجرای حکم تبیین گردید. در ادامه دکتر معبودی در مورد صدور اجراییه و اجرا و ابلاغ آن توضیحاتی دادند و بیان کردند که توقیف اموال یا توقیف حقوق مستخدمین برای اجرای احکام مدنی جزئیات متعددی دارد و همچنین فروش اموال توقیفی اعم از منقول و غیرمنقول را تشریح نمودند.
 در ادامه دکتر معبودی نحوه اعتراض شخص ثالث را به اجرای حکم تشریح کرده و در نهایت به مقررات خاصی که در اجرای محکومیت های مالی داریم اشاره‌ای کردند تا مباحث این کارگاه در مدت دو ساعت و نیم پایان یابد.
 کارگاه اجرای احکام مدنی جزو مراحل بودجه بندی داوطلبان آزمونی است که با حضور پر تعداد حقوقدانان برگزار گردید برگزیده ای از عکس های آن را در ذیل خبر مشاهده می نمایید.


جایزه ویژه حقوق دادن برتر

فرم عضویت در سامانه های اطلاعاتی رایگان داداِستان

وارد کردن فیلدهای ستاره دار اجباری است

CAPTCHA code