وکالت،آزمون اینترنتی وکالت

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
موسسه آموزش عالی آزاد اندیشه سازان

آزمون وکالت , اخبار حقوقی

رویدادها

مشاهده تمامی رویدادها*

برنامه آموزشی اساتید صاحب سبک حقوق ایران

آمایش
آزمون
کلاس
کارگاه
دسته عنوان توضیحات روز برگزاری ساعت برگزاری
کلاس
کلاس اصول فقه ویژه کد ۸۵ (هشتادو پنجمین دوره وکالت و قضاوت )-استاد مروارید پنجشنبه
1401/05/27
09:00 - 14:00
کلاس
کلاس متون فقه باب وکالت و شهادت ویژه کد ۸۵ (هشتادوپنجمین دوره وکالت و قضاوت )-استاد مروارید پنجشنبه
1401/05/27
15:30 - 20:00
کلاس
کلاس اصول فقه ویژه کد ۸۵ (هشتادوپنجمین دوره وکالت و قضاوت )-استاد مروارید جمعه
1401/05/28
09:00 - 14:00
کلاس
متون فقه باب حدود ویژه کد ۸۵ (هشتادوپنجمین دوره وکالت و قضاوت )-استاد مروارید جمعه
1401/05/28
15:30 - 20:00

خدمات آزمون های مفهومی - مهارتی (آشنایی با برخی از خدمات و طرح های انحصاری موسسه)

مشاهده فهرست کامل طرح ها و خدمات موسسه ....