وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
موسسه آموزش عالی آزاد اندیشه سازان ( داداِستان)
نمود تخصص در حوزه حقوق یکی از اهداف عالیه ماست

آزمون وکالت , اخبار حقوقی

ویژگی‌های آزمون تعیین سطح داداستان

1402/07/13


شما با شرکت در آزمون تعیین سطح رایگان داداستان می تونید با یک تیر چند نشون بزنید و از خدمات مختلف موسسه آموزش عالی آزاد اندیشه سازان استفاده کنید.
1- شرکت در یک آزمون شبیه سازی شده با آزمون وکالت
2- دریافت درسنامه تشریحی حاوی نکات آموزشی
3- اختصاص پرتال داوطلبی
4- بهره مندی از تحلیل روند علمی با ارائه کارنامه تخصصی
5- دریافت یک جلسه مشاوره رایگان
6- دریافت اعتبار ۵ میلیون تومانی به ۱۰ نفر از رتبه های برتر
7- شرکت در یک آزمون با سطح علمی بالا ( تطبیق ۹۰ درصدی سوالات دادستان با آزمون های وکالت)
8- بهره مندی از جدول تخفیفات برای شرکت در دوره های تفصیلی
9- شرکت در یک جامعه آماری بالا 

پس یادت نره روز جمعه 14 مهرماه از ساعت 10 صبح منتظرتون هستیم
لینک ثبت نام رایگان

ادامه مطلب

اخذ 5 میلیون تومان هزینه ثبت‌نام از پذیرفته‌شدگان آزمون وکالت ۱۴۰۲

1402/07/10

روسای کانون های وکلا در جلسه اخیر اسکودا پیشنهاد ادغام مراحل دوم و سوم کارآموزی و دریافت مبلغ ۵ میلیون تومان از کازآموزان را مطرح کردند.
به گزارش داداستان، رؤسای کانون‌های وکلای دادگستری روز شنبه (۸ مهر ۱۴۰۲) همراه با هیأت رئیسه اسکودا در محل این نهاد نشستی فوق‌العاده داشتند.

یکی از دو دستور جلسه مهم این نشست اتخاذ وحدت رویه درباره ثبت نام و پذیرش کارآموزان وکالت پذیرفته شده در آزمون وکالت امسال بوده است.

این منبع آگاه افزود: درخصوص پذیرفته شدگان ۱۴۰۲ هم مقرر شد کانون ها از هر کارآموز مبلغ ۵ میلیون تومان به تدریج دریافت کنند و اسامی پذیرفته شدگان توسط کانون ها در سایت اعلام شود و ثبت نام در اسرع وقت صورت گیرد.

با توجه به تعیین این هزینه، باید منتظر اصلاحیه آگهی ثبت نام در کانون‌های وکلایی همچون هرمزگان و گلستان بود. پیشتر این کانون‌ها و برخی کانون‌های دیگر هزینه ده میلیون تومان و قریب به آن را جهت ثبت نام و شروع دوره کارآموزی اعلام کرده بودند.

گقتنی است کانون وکلای کرمانشاه از جمله کانون‌هایی بود که سال گذشته مبلغ ده میلیون تومان برای ثبت نام از پذیرفته شدگان آزمون وکالت ۱۴۰۱ تعیین کرده بود.

ادامه مطلب

پذیرفته شدگان آزمون وکالت 1402 - خراسان (بخش اول)

1402/07/10

اسامی قبول شدگان سهمیه آزاد خراسان رضوی 
رتبه نام نام خانوادگی نام پدر 
۱جلال بایسته تجارکریم
۲امیرسعیدیغلامرضا
۳کامبیزدهقان نیریسعید
۴ساراسامیارغلامعلی
۵سعیدهحسابیحسین
۶مقدادغلامی گراخکغلامحسین
۷زهراخوش قامت نامانلورسول
۸صباپری دختمحمدجواد
۹علیرضااسماعیل زاده شاهرودیمحمد
۱۰عالیهمحمدپورعلی
۱۱ریحانهصداقتمحمدتقی
۱۲محمدمشعوف سیاه سنگغلامرضا
۱۳زهراباقرنژادفروتقهمحمود
۱۴سیناتجربه کاربیژن
۱۵احمدرضاسابقیمحمدمهدی
۱۶حسنمحمدیحسین
۱۷شهریارطحان زاده رهنیعلی اکبر
۱۸سیدحسیناحمدی حسینیسیدابوالحسن
۱۹مرتضیشریعتمداریجواد
۲۰فرشتهقاسمیمسعود
۲۱اعظماشرافیاناحمد
۲۲ندازوارمحمدعلی
۲۳سیدسعیدحسینیسیدحسینعلی
۲۴زهراملاکیعلی
۲۵مائدهشهیدی اسلامیمحسن
۲۶مریمدهقان نیریعلی
۲۷النازخاوریناصر
۲۸کیاناشیخیعلی اکبر
۲۹نجمهخدادادیمحمدرضا
۳۰هادیامیری نژادمحمدحسین
۳۱مجتبیخاذنیمحمدحسین
۳۲سیدمصطفیمصطفویسیدعلیرضا
۳۳محمدجوادشجریعلیرضا
۳۴ایلاروفائی پروانهکامران
۳۵محمدامینحسنیابوالفضل
۳۶یگانهشجاعی فرعنایت اله
۳۷فرزانهاله اکبری بنده قرائیمحمد
۳۸پوریاخاوریعلی
۳۹سیده مینامنصوریسیدرضا
۴۰پریسااصغریمهدی
۴۱الهامحسین زادهاسماعیل
۴۲فاطمهمنتظران یزدیحسن
۴۳معصومهنشاطیمحمدحسین
۴۴ثنانجفیفرزاد
۴۵عبدالرافععرب یوسف ابادی غلامحیدر
۴۶ابوالفضلشمس ابادیحسن
۴۷بهزادابراهیمی مقدممحمد
۴۸ریحانهصداقتجواد
۴۹فاطمهمحمدیمرادعلی
۵۰گلنازغفاریعلی اکبر
۵۱سعیدبقیعینبی اله
۵۲حسیننوروزی یدکیقربان
۵۳فهیمهنادری بگنظرحسن
۵۴نجمهچزگیحسین
۵۵نفیسهمظفریکاظم
۵۶زهرانجدیمحمدتقی
۵۷علینوریانیمحمدحسین
۵۸زهراسعادت نیاغلامرضا
۵۹امیرحسیننخعیهادی
۶۰علیطیبیمحمدحسن
۶۱وجیههکبریائیعزیزاله
۶۲حسنگرمابیمحمدرضا
۶۳مریمفرازی فرابراهیم
۶۴فاطمهمیربلوچ زهیعظیم
۶۵ناهیدجدیقاسم علی
۶۵محمدعبدالهیانعلی
۶۷اعظماراممحمدعلی
۶۸اعظمجان نثاربجستانیکاظم
۶۹مهدیهعباباف یزدیاحمد
۷۰محسنهوشمندعلیرضا
۷۱نگارمروج قرائیمحمدعلی
۷۲رسولدرری قوچانیغلامرضا
۷۳فاطمهشفائیحسن
۷۴حمیدابراهیم نژادعلی
۷۵محدثهخانجانرمضان
۷۶امیرحسینگل محمدیرمضان
۷۷جوادصادقیعلی اصغر
۷۸سیداحمدحسینیمحمود
۷۸حسینعارفیانذبیح اله
۸۰ارغواناحمدیان شالچیحمیدرضا
۸۱شبنمرفیع زادهحسن
۸۲سجادقادریعلی اصغر
۸۳محمدزارعیعبدالرحمان
۸۴سیدمهدی یاربامشگیسیدسعید
۸۵زهرانجاتیان کاشانیفرج اله
۸۶سیماحسن زادههادی
۸۷مهدیسلمانیحسین
۸۸ریحانهشاطرزاده یزدیمجتبی
۸۹سمیرابوستانی حصارکاظم
۹۰سحرپیغمبریعلی
۹۱صباعفتیرجبعلی
۹۲علیرضااسداله زاده مایانیمحمد
۹۳محمدصدریعبدالرضا
۹۴مرضیهعاطفیعلی اصغر
۹۵عطیهانفرادی علی ابادمحمد
۹۶سارایوسف پوربراتعلی
۹۷زهراابراهیمی توندریحسن
۹۸محدثهرضائی مقدمعلی
۹۹رضابهاری تلخ ابادحسن
۱۰۰یاسمینکرمیفرشید
۱۰۱بهروزوکیلی ازغندیمحمود
۱۰۲سیماصولتیمحمدرضا
۱۰۳پروانهقره خانی لطف ابادیعلیرضا
۱۰۴فریبامحسنیعلی
۱۰۵مصطفیتوفیقیمحسن
۱۰۶امیرعابدین زادهمحمدحسین
۱۰۷محمدرضامیرزائیابراهیم
۱۰۸سیدامیرحسینعلی زاده جواهریسیدعبدالحمید
۱۰۹علیشاهبازی گنبدجقاحمد
۱۱۰مهدیبراتیعلی اصغر
۱۱۱زهرادادمانعلی
۱۱۲جوادنوربخشمحمدرضا
۱۱۳مریمخاتمی کولانکوهعباد
۱۱۴مهدیشریف زادهیوسف
۱۱۵معصومهابراهیمی نعمتیهجواد
۱۱۶حمیدرضاداورمنشمحمدرضا
۱۱۷سیده عارفهحکیمیسیدمرتضی
۱۱۷علی اصغربستانخدابخش
۱۱۹محمدمهدیعمرانیمحمد
۱۲۰اکرمحسین پناهمحمدحسین
۱۲۱افشینقویدل مقدماصغر
۱۲۲زهراعسگرالیگودرزیمحمدرضا
۱۲۳مازیارسیفیابراهیم
۱۲۴فرزانهمحمودیرمضانعلی
۱۲۵اکرمغلامیعیسی
۱۲۶محمدرضامهدوی طوسیعلی
۱۲۷وجیههنعمتی فقیرامان اله
۱۲۸زهراامیرنژادعزیزاله
۱۲۹محمدخداشاهیعباس
۱۳۰محسنخاتمیمحمد
۱۳۱سیدعلیضعیف الساداتسیدمحمد
۱۳۲مریماصغریان سررودقربانعلی
۱۳۳امیدسلیمانیحسن
۱۳۴نفیسه بیگمشیرازیسیدمحمدعلی
۱۳۵بهارهامیرخانیمحمدرضا
۱۳۶حسینرودیانمحمدصادق
۱۳۷سیدعلیرضارضائیسیدمحسن
۱۳۸فاطمهاله اکبری بنده قرائیمحمد
۱۳۹ریحانهحیدربیگی مهنهقنبر
۱۴۰شیواناویمهدی
۱۴۱صادقبیجندیمجتبی
۱۴۲حمیدرضامرادی پورمحمد
۱۴۳سیدعلی اکبرموسویسیدعبدالحسین
۱۴۴نجمه بیگمحسینیسیدعلی
۱۴۴علیبزرگیغلامحسن
۱۴۶حسینغفاریبهروز
۱۴۷فاطمهخانی مزرعه اخونداحمد
۱۴۸سحرذوالفقاریمصطفی
۱۴۹مهدیکریمی نیامجید
۱۵۰مرجانحصارنویاحمد
۱۵۱ایدابیگیرضا
۱۵۱امینشهنازغلام علی
۱۵۱محمدحیدریان حصارفرهاد
۱۵۴فاطمهدهقان هراتیحسن
۱۵۵سعیدمحمدنژادهوشنگ
۱۵۶شقایقابراهیم دیزاوندمحمدعلی
۱۵۶رسولجعفری تازه جانیعلی
۱۵۸نرگسملکوتی چهاربیدیمحمدرضا
۱۵۸محسنهاشمیکاظم
۱۶۰اسیهسلطانیمحمد
۱۶۱فرشتهشکوهیعلی
۱۶۲فاطمهگشاده روی خورشبریمحسن
۱۶۳ابوالفضلفتح ابادیابوالقاسم
۱۶۴جوادفاضلی نژادعلیجان
۱۶۵امیرحسینکاملیبرات علی
۱۶۶زهرهدره کیمحمد
۱۶۶محمدخانیعلی
۱۶۸النازعباسی دلوئیمحمد
۱۶۹علیاخباریرضا
۱۷۰محمدمحرریمحمدطاهر
۱۷۱سهیلااسماعیل نیاحسین
۱۷۲فائزهرجائی پورمحمد
۱۷۳محمدمهدیامانی خادرتقی
۱۷۴مینادولتیقاسم
۱۷۵حسیناکرمی چولانکعلیرضا
۱۷۶ملیحهحاجی ابادیمهدی
۱۷۷محمدمینائی فرعلی اصغر
۱۷۸مسعودلاجوردی کیاکلایهامیر
۱۷۹الههفرهادیحسین
۱۸۰سیده پریساعلویسیداحمد
۱۸۱فرزانهراستگودلوئیعلیرضا
۱۸۱مریماردلاناسمعیل
۱۸۳نگارغلامرضازادهحسین
۱۸۴مرتضیباقری کریزیپرویز
۱۸۵پریساادگیحسن
۱۸۶مطهرهمحمدیرحمان
۱۸۷مرضیهشعبانی یزدان ابادموسی
۱۸۸سمیهافشاری نژادمحمدتقی
۱۸۹مریماسداله زادهمجید
۱۹۰سیده زهراحسینی شاندیزسیدجلال
۱۹۱سیمینصاحب نسقغلامرضا
۱۹۲قاسماسلامی نیامحمد
۱۹۳مرتضیهادویمحمدرضا
۱۹۴راضیهحاجی پورمحمدعلی
۱۹۵محمدعلییوسفیاحمد
۱۹۶یاسریوسفعلی زاده طرقی نورمحمد
۱۹۷سیدمهرانمصباحسیدخلیل
۱۹۸حانیهخصالی

ادامه مطلب

اسامی پذیرفته شدگان آزمون وکالت ۱۴۰۲ کانون وکلای دادگستری همدان

1402/07/09

اطلاعیه ثبت‌نام قبول‌شدگان آزمون وکالت ۱۴۰۲ کانون وکلای همدان + اسامی

داوطلب نام خانوادگی نام نام پدر
۳۱۰۳۱۱۶ اسماعیلیان محمدرضا مهدی
۳۱۰۲۳۰۵ خزائی سیده زهرا سیدمحمد
۳۱۰۲۳۶۸ غفاری انور عطیه علی
۳۱۰۲۳۰۰ فکری مهنوش مهدی
۳۱۰۱۷۸۳ عزیزی عطیه علیرضا
۳۱۰۱۹۸۷ شهبازی مهر خاطره اکبر
۳۱۰۲۹۸۸ محمدی بینا مهرداد محرمعلی
۳۱۰۱۹۳۵ سلیمانی نازنین رضا
۳۱۰۲۴۷۶ سهرابلو سعید نوروزعلی
۳۱۰۲۰۲۷ گمار سمانه محمد
۳۱۰۳۳۸۳ کریم پیرحیاتی میلاد محمد
۳۱۰۲۷۲۳ اکبرنژاد محمدصادق حبیب
۳۱۰۹۷۰۱ خزائی محمد علی مردان
۳۱۰۲۳۶۴ عظیمی تیمور نازنین زهرا علی
۳۱۰۳۱۹۳ کولانی محمد داراب
۳۱۰۳۴۰۵ رحیمی علیرضا علی سرور
۳۱۰۳۱۳۰ قاسمی مجید مهرعلی
۳۱۰۲۲۴۰ مژدهی بهاره شمس الله
۳۱۰۲۲۷۲ مهرابی لیلا علی
۳۱۰۲۲۲۸ رحیمی مریم جعفر
۳۱۰۱۷۴۵ رستمی عاطفه ولی الله
۳۱۰۳۲۴۰ کورشی رسول علی محمد
۳۱۰۳۱۵۲ بابائی امیرحسین محمدعلی
۳۱۰۳۱۶۸ محمدی حسین داود
۳۱۰۱۹۳۲ حسینی مریم عبداله
۳۱۰۲۰۹۹ پورعبداله فریبا رسول
۳۱۰۲۱۱۷ بیات فهیمه محمدحسن
۳۱۰۳۳۱۶ بهرامی دشته میلاد مراد
۳۱۰۳۴۱۷ بیات امیرحسین بلال
۳۰۷۸۶۲۵ سلیم پور عطیه امراله
۳۱۰۲۲۲۴ همتی فر مهینه محمودبگ
۳۱۰۲۳۴۴ احمدی طیبه حبیب اله
۳۱۰۲۷۰۱ طیب لی عباس محرمعلی
۳۱۰۳۳۲۲ شیرزادیان حامد حسین
۳۱۰۳۴۱۶ هدائی صابر قدرت اله
۳۱۰۱۷۹۶ صادقیان زهرا رضا
۳۱۰۲۵۶۰ بشیری صفا مهدی غلامعلی
۳۱۰۱۳۹۱ اکبری مریم حسین
۳۱۰۳۳۸۶ احمدوند حجت حسین
۳۱۰۳۱۳۷ باقری احمد ولی مراد
۳۱۰۲۲۷۴ شهبازی فهیمه محمد
۳۱۰۲۵۰۰ حبیبی محمدمهدی ایرج
۳۱۰۲۷۰۸ خوش رنج محمدرضا حسین
۳۱۰۲۳۶۵ بخشی فاطمه هادی
۳۱۰۳۰۴۰ اردکانی محسن ایرج
۳۱۰۲۱۲۹ کوثری نرگس حسن
۳۱۰۱۵۳۴ بهزادی راد سمانه علی
۳۱۰۱۹۴۳ محمدی مقدم نرگس محمدرحیم
۳۱۰۲۳۲۸ محمدی وش غزل خلیل
۳۱۰۳۲۵۱ بیات افشاری علی جلال
۳۱۰۱۶۱۶ رضائی لیلا فیصل
۳۱۰۳۰۵۷ فامیل متقی علیرضا محمد
۳۱۰۳۳۸۷ نیازی مهدی احمدرضا
۳۱۰۲۰۸۶ حیدری نوید زهرا رستمعلی
۳۱۰۳۲۷۶ لاچینی اسماعیل تیمور
۳۱۰۱۵۵۳ سحاب بسطامی سحر محمد
۳۱۰۱۴۲۶ افشاری فضل فاطمه فرضعلی
۳۱۰۲۲۳۸ ترکمن عاطفه حمزه
۳۱۰۱۹۵۹ باقریان گندم بانی فاطمه محمدمراد
۳۱۰۲۶۲۹ اسدبگ حسین ناصر
۳۰۳۸۵۷۸ حسین زاده اشکان ابوالقاسم
۳۱۰۲۷۲۹ خورشیدی فاضل قدرت اله
۳۱۰۳۲۵۸ نجفی جوزانی سعید حبیب الله
۳۱۰۲۳۷۵ جعفری سیده نرگس سیدحجت الله
۳۱۰۲۵۲۸ زندی دلگشا محمد احمد
۳۱۰۳۱۴۰ اقائیان وحید یداله
۳۱۰۱۴۶۹ ذوالفیان مینا جواد
۳۱۰۳۳۵۷ ملکی اسماعیل حسنعلی
۳۱۰۳۲۹۳ موسوی ادیب سیدکمیل سیدحمیدرضا
۳۱۰۲۳۵۴ بابازاده ازاده جواد
۳۰۳۸۴۱۶ رمضانی مطلب علی سعید
۳۱۰۱۹۵۶ درویشی شیوا ناصر
۳۱۰۳۳۸۰ عبدالملکی احمد محمدتقی
۳۱۰۳۱۹۴ مومیوند جهانبخش سه شنبه
۳۱۰۱۸۲۲ اوج فاطمه ولی اله
۳۱۰۳۰۷۴ قربانی جواد افشار
۳۱۰۳۰۶۸ ابراهیمی ازندریانی احسان حسینعلی
۳۱۰۲۱۱۵ جهانی اعظم عباس
۳۱۰۳۱۹۰ صداقتی نژاد مهدی حسین
۳۱۰۲۱۵۱ احمدوند فاطمه عباس
۳۱۰۲۹۳۲ چگینی می ابادی میثم قاسم
۳۰۹۹۸۲۴ اخوندی مجید کاظم
۳۱۰۳۰۷۲ کاشفی طاهرپور علی محمدعلی
۳۱۰۲۳۰۹ هاشمی فر راضیه احمد
۳۱۰۳۳۴۲ جلیلی محمدرضا رضا
۳۱۰۲۲۱۰ رضائی نصیر مینا علی
۳۱۰۲۰۳۹ ابراهیم زاده محدثه ابراهیم
۳۱۰۲۱۷۳ اسمعیلی عارفه الوانعلی
۳۱۰۱۹۰۷ طالبی زهرا پرویز
۳۰۷۳۵۵۴ نوری مریم نعمت اله
۳۱۰۳۰۳۵ حمیدوند محمد اله مراد
۳۱۰۳۲۲۱ تاجعلی محمد علی مرتضی
۳۱۰۲۳۶۰ شعبانی جو مهتا منصور
۳۱۰۲۹۱۹ نقدی مصاحب علی نقدعلی
۳۱۰۱۹۲۶ صادقی مژگان جمشید
۳۱۰۳۰۶۵ غیرتی مرتضی محمد
۳۱۰۲۰۵۳ سنگستانی صفورا حمید
۳۱۰۱۷۹۰ حسن خانی مهرناز علیرضا
۳۱۰۲۲۴۲ بهزادی شفا فاطمه محمدعلی
۳۱۰۲۷۶۰ امامی جهان رضا رمضانعلی
۳۱۰۲۳۸۰ زارعی مهدی محمدحسین
۳۱۰۱۵۴۵ خزائی زهرا عزیز
۳۱۰۲۶۴۵ جعفری سیدمحمدامین سیدحمید
۳۱۰۳۱۰۲ سراغی علی محمدصادق
۳۱۰۲۰۴۰ هژبری فلاح لیلا ذوالفقار
۳۱۰۱۶۲۰ ملکی سمیرا محمد
۳۱۰۲۲۸۷ نبی پور زینب نعمت اله
۳۱۰۱۸۹۱ ناهیدی مریم محمدابراهیم
۳۱۰۲۰۵۷ تقوی فاطمه جمشید
۳۱۰۲۱۲۴ انصاری شهلا ابراهیم
۳۱۰۲۹۹۲ احمدوند ادیب فتح اله
۳۱۰۱۴۲۸ قمری شایسته راضیه محمدعلی
۳۱۰۱۶۱۵ صفی کیکله زهرا احمدعلی
۳۱۰۲۵۱۶ زهره وندی شهاب اسد
۳۱۰۳۳۶۹ نادری سالم محمد حیاتعلی
۳۱۰۲۰۹۵ سهرابی ابد یاسمن محمدمهدی
۳۱۰۳۰۸۷ خانجانی موقر عباس حسین
۳۱۰۲۱۹۴ رشیدی فرشته هوشنگ
۳۱۰۲۸۸۹ یوسفی ابراهیم حسین
۳۱۰۲۶۷۳ رجبی محمد امیر
۳۱۰۲۸۱۰ دارائی فرشید حسین
۳۱۰۳۰۸۵ صابرپور حامد علی
۳۱۰۲۱۱۴ الوندی ریحانه جعفر
۳۱۰۱۶۳۹ زند فرناز حمیدرضا
۳۱۰۳۲۲۸ پوررایان بهرام اصغر
۳۱۰۱۶۳۶ بیات زهرا محمدعلی
۳۱۰۱۹۶۳ زمانی اذر غلام
۳۱۰۲۹۲۹ سلیمی امیرحسین حسینعلی
۳۱۰۱۴۶۱ مرادی ارزنده راضیه صفرعلی
۳۱۰۲۲۱۹ اسفندیاری معصومه قاسم
۳۱۰۳۰۹۷ مرادی امیر ابراهیم
۳۱۰۲۳۰۷ قنبرگنبدی زهرا حسین
۳۱۰۲۸۶۹ محمدی مهدی مجید
۳۱۰۱۵۲۶ صفری عاطفه براتعلی
۳۱۰۲۷۱۲ راستین فرد عرفان بیت اله
۳۱۰۳۰۹۹ خرمی معز علی حبیب اله
۳۱۰۱۵۸۹ شانه چی میترا اکبر
۳۱۰۱۹۹۰ ملکی هانیه سلمان
۳۱۰۳۰۸۹ نجیبی محمد تیمور
۳۱۰۳۴۳۷ جاهواری حسن حسین مراد
۳۱۰۲۶۹۲ سورانی سعید غلامرضا
۳۱۰۳۳۰۱ خزائی رضا یارمحمد
۳۱۰۲۲۳۶ رستمی رومینا احمد
۳۱۰۳۴۲۴ تیموری پاک نهاد محمدرضا اکبر
۳۱۰۲۳۳۵ مالمیر الهه محمود
۳۱۰۳۱۶۶ حسینی سیدمیلاد سیدکمال
۳۱۰۲۵۲۵ وثیقی معراجی علی حسن
۳۱۰۲۳۴۲ برجی ارزو اکبر
۳۱۰۲۸۲۱ بیات صادق فتاح
۳۱۰۳۱۵۸ زمانی فرد مهدی نریمان
۳۱۰۲۹۳۱ رضائی جواد بهمن
۳۱۰۱۹۳۸ احمدی ارزو چراغعلی
۳۱۰۲۵۵۲ زمانی فرد فرشید نریمان
۳۱۰۱۸۶۷ کرملو کبرا جمشید
۳۱۰۱۴۶۵ کرمی نجمه ذوالفعلی
۳۱۰۲۲۵۸ سوری فروزان محمدرضا
۳۱۰۳۱۰۵ عظیمی مهدی علی
۳۱۰۳۰۷۳ اسدی مسلم حسنعلی
۳۱۰۲۵۶۴ زارعی مهدی نیت علی
۳۱۰۳۲۱۴ قلخانی میثم حمید
۳۱۰۲۲۵۲ صادقی پری الهام منصور
۳۱۰۲۶۸۰ فریدونی ایرج محمود
۳۱۰۲۷۴۰ بتوئی یحیی کریم
۳۱۰۲۳۱۱ رمضانی منا محمدرضا
۳۱۰۲۵۱۲ رضائی محمد عباس
۳۱۰۲۸۳۸ جعفری حمیدرضا ابراهیم
۳۱۰۳۱۷۳ امینی صادق مصطفی
۳۱۰۲۴۳۸ نادی میثم سیف اله
۳۱۰۲۶۶۲ مهدوی کیا مهدی حاجی محمد
۳۱۰۲۸۴۲ عباسی علی رضا مرتضی علی
۳۱۰۲۶۰۹ اسلام پناه میثم ابوالحسن
۳۱۰۱۶۶۵ حیدری فاطمه محمد
۳۱۰۲۸۹۸ مینائی فر مهرداد اصغر
۳۱۰۱۸۹۵ پاکرو سارا عبدالعلی
۳۱۰۲۹۳۷ گلی بهزاد مرتضی
۳۱۰۲۸۱۶ شعبانی بهزاد بهروز
۳۱۰۲۶۱۹ زیوری قادر حسن علی
۳۰۳۶۱۵۱ پناهی مهدی ظهراب
۳۱۰۳۱۷۷ فرجی فرزاد اسداله
۳۱۰۲۳۵۷ قادری معین لیلا امامعلی
۳۱۰۳۰۳۲ جهان پناه افشین نعمت الله
۳۱۰۲۸۰۷ افسر هادی مقصودعلی
۳۱۰۲۱۵۷ مهدوی شاهملکی نشمین سعداله
۳۱۰۱۵۷۰ اکبرنیا ریحانه محمدهادی
۳۱۰۲۵۲۳ محمدی جواد عباس
۳۱۰۳۲۶۳ بلوردی کیومرث کریم اله
۳۱۰۲۸۸۸ بستان سرا مهرداد بهروز

ادامه مطلب

اسامی پذیرفته شدگان آزمون وکالت ۱۴۰۲ کانون وکلای دادگستری آذربایجان غربی

1402/07/09

آگهی ثبت‌نام پذیرفته‌شدگان آزمون وکالت ۱۴۰۲ کانون آذربایجان غربی

رتبه آزاد نام خانوادگی نام رتبه ایثارگری نام خانوادگی نام
۱ ولی زاده محمد ۱ مومنی حانیه
۲ دانشمند بارزان ۲ خانی زهرا
۳ دادرس فاروق ۳ رسول پورارنائی جلال
۴ عبداله زاده علم اباد صلاح الدین ۴ کربلائی اصل وحید
۵ رستمی فاطمه ۵ بابائی هادی
۶ حقیقت افشار سینا ۶ ابراهیمی سودابه
۷ رضائی مریم ۷ سیفی صوری توحید
۸ ایران پور فاطمه ۸ علیزاده مهسا
۹ مطلبی ارش ۹ قلی زاده یوسف اباد هادی
۱۰ حسن زاده بیژن ۱۰ طالبی پریسا
۱۱ مریدیان پیردوستی رسول ۱۱ سرمدی فر علی اکبر
۱۲ صدیقی ازاد ۱۲ محمدی زهرا
۱۳ همتی سمیرا ۱۳ گلی موانه امید
۱۴ عقیلی بابک ۱۴ تقی پور احسان
۱۵ فرضائی محسن ۱۵ فیضی بیکتاش محمد
۱۶ اهوز حسین ۱۶ رشیدی تولی صباح
۱۷ نیک سرشت پریا ۱۷ الله ورن لو سمانه
۱۸ محرمی شبیلوی سجاد ۱۸ رضائی قهرمانلوعلیا رضا
۱۹ زارع فرامرز ۱۹ نظامی پوریا
۲۰ حسن کهنه لاهیجان شیرکو ۲۰ زایر سعید
۲۱ محسنی فرشاد ۲۱ فطین قلعه جواد
۲۲ فاضل نیا مرتضی ۲۲ باقرنوه سی فرشید
۲۳ امانی هاله ۲۳ حیدرزاده مهدی
۲۴ کاظمی تازه کندقشلاق هادی ۲۴ حسین زاده شهلا
۲۵ عبدی تپه ویری فرخ ۲۵ قلی زاده فاطمه
۲۶ رضائی جاریحانی مهران ۲۶ عبدی میلاد
۲۷ حسینی سیدیعقوب ۲۷ باقری پیمان
۲۸ شهدپرور بهزاد ۲۸ طباطبائی محمدی امیرحسین
۲۹ حاجی قارنائی محسن ۲۹ پاشائی پژمان
۳۰ علائی معراج ۳۰ تیپا فائزه
۳۱ پیروتی ناصر ۳۱ وکیلی حمید
۳۲ احمدی علی اباد سمانه ۳۲ یزدانی مرتضی
۳۳ نوری نسب رحمان ۳۳ قاسم زاده کیومرث
۳۴ بهجت ایکدیر پرستو ۳۴ طریقی محمدامین
۳۵ باقرموسوی میرعلی ۳۵ فکرتی کیمیا
۳۶ قناتی مهسا ۳۶ ابراهیمی قصور پریناز
۳۷ حسن زاده بروکی میلاد ۳۷ اریا شیرکو
۳۸ ابدالی جواد ۳۸ باقری مهریه
۳۹ جباری تورج ۳۹ میکائیلی مهدی
۴۰ بهرامی وند جمال ۴۰ قلی زاده خانقاهی سجاد
۴۱ حسن زاده قندکانلو شادی ۴۱ پیری شاهین
۴۲ سربخش محمد ۴۲ شریفی قدیم امین
۴۳ اسمعیل زاده ساریجالو احسان ۴۳ حسنی ریکانی فردیس
۴۴ جعفری بهنام ۴۴ نقی پور محمدصادق
۴۵ عزیزنژاد محمد ۴۵ صمیمی فر عبدالرحمان
۴۶ عیوضی علی ۴۶ مشار فاطمه
۴۷ عباسی الیاس اباد الناز ۴۷ مرندی بهروز
۴۸ پورتور مهدی ۴۸ علی زاده علی
۴۹ رحمانی اصل ناصر ۴۹ فاتح پروین
۵۰ اقابیگی امینی نگار ۵۰ اقبالی رقیه
۵۱ بیداردل فرید ۵۱ نبی پورکهریز ایسان
۵۲ کریمی کیوان ۵۲ ناجی اذر میلاد
۵۳ اله ویردی یاغلان تپه زینب ۵۳ پاکار ابراهیم
۵۴ قهرمانی زهرا ۵۴ اهنگری بهزاد
۵۵ قلی پور محمد ۵۵ زرین سرج نیما
۵۶ بگلری ندا ۵۶ عبدالهی رسول
۵۷ اشرفی حبشی شاهین ۵۷ لطف اله پورکرتائی حمزه
۵۸ شکاکی دیانا ۵۸ پورعباس قراقلو فاطمه
۵۹ اسمعیلی قزلجه صمد ۵۹ ماکوئی هادی
۶۰ زارعی یالقوزاغاجی علی ۶۰ صدقیانی امید
۶۱ شادمان رحمان ۶۱ حیدری مهران
۶۲ حسینقلی زاده چورسی مجید ۶۲ علی زاده مسلم
۶۳ جعفری نژاد امید ۶۳ ریحانی سیدمجتبی
۶۴ نوذری مسعود ۶۴ محمدی اراز
۶۵ سلیمانی روژین ۶۵ قاضی شهین
۶۶ مهدی زاده اغچه زیوه عماد ۶۶ موسی پور ساسان
۶۷ میرزامحمدی نای بین الهه ۶۷ پاشاپورعلی نظری محمدرضا
۶۸ حسن حوری بهاره ۶۸ افشین علی
۶۹ ذاکرکمارعلیا الهه ۶۹ فیضی قطلو نشمیل
۶۹ ذبیحی قلدره عادل ۷۰ درخشانی احد
۷۱ طیبی طسمالو کیومرث ۷۱ محمدجعفری حامد
۷۲ محبتی ثریا ۷۲ عبداللهی منوچهر
۷۳ جانفشان چیا ۷۲ نجفقلی زاده مهدی
۷۴ پورعزیز فرزانه ۷۴ امیرعابدی نسا
۷۵ مرادپور علی ۷۵ یمینی فاطمه
۷۶ معصومی سجاد ۷۶ طسوجی مولا فروغ
۷۶ طالبی حصار شاهین ۷۷ باقرپور ناهید
۷۸ معصوم زاده مرضیه ۷۸ قربانی کوثر
۷۹ سلمان زاده فرناز ۷۹ علیزاده منگور سمیرا
۸۰ سرروت رضا ۸۰ رضائی زهرا
۸۱ مام احمدی سامان ۸۱ رشیدی شیوا
۸۲ فتحعلی زاده سعید ۸۲ عزتی زهرا
۸۳ شریف پور علیرضا ۸۳ گوزلی داوود
۸۴ زینالی نجیبه ۸۴ کریم پور فائزه
۸۵ یوسفی سهیلا ۸۵ علیزاده محسن
۸۶ خلیل پوردلی احسان ۸۶ علی لو اکرم
۸۷ عبداله پور بیگلر ۸۷ نوبهار سپیده
۸۸ احسانی شندی زینب ۸۸ فایضی قره اوغلان عقیل
۸۹ رضائی مسعود ۸۹ حاتمی وند اصغر
۹۰ فرامرزی ستار ۹۰ عبدالله نژاد رویا
۹۱ کریمی شهابی اسداله ۹۱ رحیمی کامران
۹۲ بیرامی رعنا ۹۲ سلیمان زاده فاطمه
۹۳ حلیم چهریق الناز ۹۳ شیدائی محمدحسین
۹۳ شیخ اقائی سامان ۹۴ محمدلو رویا
۹۵ دهقانی رضا ۹۵ جوادنیا مهرداد
۹۶ اریانژاد رضا ۹۶ عزیزی امین
۹۷ بهجت انور ۹۷ زنجانیه الهام
۹۸ مهدی زاده کهریز شمس الدین ۹۸ حسن پورچچکی مرتضی
۹۹ نقوی ساریخان بیگلو لیلا ۹۹ هوشیار سیدا
۱۰۰ حسن خانی مریم ۱۰۰ میکائیلی امین
۱۰۱ باهنربستک اباد محمدحسین ۱۰۱ ابراهیمی حامد
۱۰۲ حلاج زاده زهرا ۱۰۲ نعمانی برازان فرشته
۱۰۲ قیطرانی اوصالو علی ۱۰۳ حکیمی اینانلو لیلا
۱۰۴ اشرفی سلطان احمدی شهرام ۱۰۴ طاهرامام کندی حامد
۱۰۵ فتوحی بلخکانلو زینب ۱۰۵ محدث رضا
۱۰۶ قاسم لو سمیه ۱۰۶ قاسم زاده تازه کندقشلاق توحید
۱۰۷ عبدالهی نوید ۱۰۷ حسن زاده تارا
۱۰۸ حسین نژاد مینا ۱۰۸ نوری علی
۱۰۹ کوهی داریوش ۱۰۹ شاه یاری فاطمه
۱۱۰ محمودنژاد ندا ۱۱۰ حاجی زاده مینا
۱۱۱ رجب زاده راضیه ۱۱۱ حاجی حتملو علی
۱۱۲ صدیقی شهلا ۱۱۲ وکیلی کولق سودا
۱۱۳ ابراهیمی محمد ۱۱۳ محمدی ابراهیم
۱۱۴ احمدی طوبی ۱۱۴ حق گویان شادی
۱۱۵ دانی رضا ۱۱۵ محمودی رضا
۱۱۶ جعفری صابر ۱۱۶ غلامی سارا
۱۱۷ اعتماد امین ۱۱۷ حسنی قراحسنلو محمد
۱۱۸ محرم زاده امین ۱۱۸ نعمتی امیر
۱۱۹ اجودانی مهدی ۱۱۹ حقی رضا
۱۲۰ قهرمانی عارف ۱۲۰ قادری غنچه
۱۲۱ احمدیان صبا ۱۲۱ نقی زاده سمیه
۱۲۲ حقی سعید ۱۲۲ ثروت جو سارا
۱۲۲ علیزاده وحید ۱۲۳ محمدحسین زاده مهدی
۱۲۴ سرای کشکی میلاد ۱۲۴ رضائی اسما
۱۲۵ علیاری وحید ۱۲۵ محمدپور حامد
۱۲۶ حنفی جواد ۱۲۶ اقاحسن زاده دیزج یکان شادی
۱۲۶ محمدی پور ارمین ۱۲۷ تقی زاده مولود
۱۲۸ بابانژاد حامد ۱۲۸ نجاتی زیبا
۱۲۹ نظرزاده الهام ۱۲۹ رسول زاده قمری
۱۳۰ شکاری شورکولی کیومرث ۱۲۹ خلیفه زاده سیامند
۱۳۱ صمدپور مهدی ۱۳۱ عبدیل زاده سعید
۱۳۲ قربانی اسماعیل ۱۳۲ راستی زکیه
۱۳۳ رادمهر پژمان ۱۳۳ سهراب فر رقیه
۱۳۴ حسینی سیدابراهیم ۱۳۴ شریفی فتح اباد داود
۱۳۵ جواندوست قره باغ هانیه
۱۳۶ ورمزیار ناهیده
۱۳۷ جلیل زاده شیخ احمدی فرشته
۱۳۷ خرمی امیر
۱۳۹ اقایاری قنبر
۱۴۰ بی شیر روژین
۱۴۱ شیربگی نازدار
۱۴۲ نادعلی مسعود
۱۴۳ رسول نژاد محمدکاظم
۱۴۴ هادی فر حکیمه
۱۴۵ پورسلطان محمد
۱۴۶ سلیمی سلطان احمدی یاسر
۱۴۷ صفائی حامد
۱۴۸ قاسمی حمید
۱۴۹ خلکانلوی میلان یوسف
۱۵۰ احسانی سرای علی
۱۵۱ تخشیر نورالدین
۱۵۲ نصرت مرنه حسن
۱۵۳ جهانگیری داش اغول ارسطو
۱۵۳ صادقی رامین
۱۵۵ فریدی طالشمیکائیل علی
۱۵۶ اهل معرفت هادی
۱۵۷ عیسی زاده اصلانیکی سجاد
۱۵۸ سهراب علی اصغر
۱۵۹ اسمعیل زاده اقدم سامان
۱۶۰ علیاری کهریز فرینا
۱۶۰ سلیمان پور سحر
۱۶۲ حیدرزاده اکبر
۱۶۳ افتخاری محمد
۱۶۴ یاقوتی سلطان احمدی عیسی
۱۶۵ حسینی مرضیه
۱۶۶ چیچک بهناز
۱۶۷ قاسمیانی سامان
۱۶۷ تقی زاده تبریزی غلامرضا
۱۶۹ مصطفی زاده رضا
۱۷۰ عزیزی لیلا
۱۷۱ یکانی اصل فاطمه
۱۷۲ پاچنگ عبدالاحد

ادامه مطلب

اسامی پذیرفته شدگان آزمون وکالت ۱۴۰۲ کانون وکلای دادگستری کرمان

1402/07/09

ردیف نام نام خانوادگی
۱  محمد صادق رمضانی ماهونکی
۲ میلاد قادری
۳ احسان کریم زاده
۴ فاطمه رحیمی زمان آبادی
۵ فاطمه مهدیزاده هروزی
۶ رضا عسکری
۷ فاطمه رحمانی نعیم آبادی
۸ محمد حسین احمد پور گھرتی
۹ داریوش حاج محمدی چشمه گز
۱۰ زهرا سیستانی بهرامشاهی
۱۱ سارا محمدی پور
۱۲ حامد کارگرزاده
۱۳ زینب ثمره افشارزاده
۱۴ پوریا شیرین اسکندری
۱۵ مجتبی حسین زاده بابائی
۱۶ امیر حسین نخعی
۱۷ ساجده اقتدار نژاد
۱۸ کمال سعیدی نژاد گراغانی
۱۹ محمد صادق جهانشاهی
۲۰ بهنام رسی
۲۱ فائقه اسماعیلی تقی آبادی
۲۲ مهدی شیرزادی
۲۳ فاطمه کرم زاده فتح آبادی
۲۴ حامد چوبداری
۲۵ علیرضا گلستانی
۲۶ امینه السادات قادر
۲۷ میلاد مراد پورزنگی
۲۸ حانیه عبداللهی
۲۹ فاران ندائی
۳۰ ابوالفضل بدری کمسرخی
۳۱ حافظ صفی نتاج
۳۲ یوسف محمدی
۳۳ نجمه اسماعیلی
۳۴ معصومه خسروی
۳۵ فاطمه افشار پور باغخان
۳۶ مجتبی فتحعلی پورراینی
۳۷ سجاد حیدری
۳۸ نعمت اله دالوند
۳۹ صفورا احمدی کوهبنانی
۴۰ مژگان سیستانی زاده
۴۱ ایمان امیری
۴۲ حسام سعیدی گراغانی
۴۳ زهرا کردزاده
۴۴ على مظفری
۴۵ سمیه پرنیا
۴۶ عاطفه یزدی زاده راوری
۴۷ فرزانه امیر مجاهدی
۴۸ شبنم سلجوقی نژاد
۴۹ منصور خجسته نژاد
۵۰ الهه بینش به نیا
۵۱ افسانه طاهری زاده زرندی
۵۲ محسن مجاز دلفاردی
۵۳ فاطمه خواجوئی زاده
۵۴ یاسمن کمالی
۵۵ فاطمه رشیدی
۵۶ مهلا غنی زاده درانی
۵۷ لادن قلیزاده
۵۸ فهیمه شاهی باروق
۵۹ زهرا جمالیزاده تاج آبادی
۶۰ محمدرضا نسب پور مولائی
۶۱ مجتبی قاسمی
۶۲ بابک توانائی
۶۳ فاطمه یوسفی صالح آباد
۶۴ فائزه احمدی سیروئیه

 

زمان مراجعه روز یکشنبه مورخ ۹/۷/۱۴۰۲ از ردیف ۶۵ تا ۱۳۰ 

 

۶۵ فاطمه سادات فریدونی پور
۶۶ سپیده بیت اله عبدل آبادی
۶۷ زهرا لورگی پلگ آباد
۶۸ محبوبه نقدی نژاد
۶۹ فرهاد اسفندیارپور
۷۰ فرزانه کرمانیان جنت آباد
۷۱ شکوفه حاج علیزاده
۷۲ رفعت سلطانی نژاد
۷۳ على حیدری
۷۴ زینب یداله نژاد کلمی
۷۵ علیرضا نامجو باغینی
۷۶ امیر حسین محمدی زاده تهرودی
۷۷ فرهاد لطفی کوشکقاضی
۷۸ فواد عالمی کوهبنانی
۷۹ فهیمه زینلی پور
۸۰ فاطمه پورجعفری
۸۱ مسعود بلوچ سیرگانی
۸۲ حانیه مولائی
۸۳ فیروزه قطبی
۸۴ فاطمه سلطانی سنگی
۸۵ ایمان نقدی نژاد
۸۶ صدف کمالی
۸۷ فاطمه طغرلی
۸۸ زینب شیرزاده
۸۹ محمد پناهنده
۹۰ امیر علی سالاری
۹۱ نجمه سلطانی نژاد
۹۲ افسانه اباذری
۹۳ نوشین نادری نسب
۹۴ سمیه سامانی
۹۵ مینا موسی اکبری
۹۶ یاسمن حیدرپور
۹۷ فاطمه محیا پور لری
۹۸ الناز بیلری
۹۹ حمید شومالی
۱۰۰ مریم سعیدی گراغانی
۱۰۱ مریم بنی ابراهیمی کرکی
۱۰۲ رضا ادیب زاده
۱۰۳ معصومه حیدری نسب
۱۰۴ فاطمه شریفی نژاد
۱۰۵ نسیم علی حسینی
۱۰۶ سمیه محمودی
۱۰۷ ثمین فرزام امیرابراهیمی
۱۰۸ زهرا کشت کار
۱۰۹ سارا منتظری
۱۱۰ زهرا اخوان
۱۱۱ ارش فلاحتی
۱۱۲ مرضیه نخعی پیشکشی
۱۱۳ غزاله السادات دانش میر کهن
۱۱۴ محدثه ایزدی فر
۱۱۵ محمدرضا عاقلی گوکی
۱۱۶ فیروزه محمودی ماهانی
۱۱۷ عباس عسکر پور
۱۱۸ نازنین راکی
۱۱۹ گلی ملکیان
۱۲۰ زهرا محمدی تیغ سیاه
۱۲۱ فائزه ایرم
۱۲۲ افسانه عرب پور
۱۲۳ علی رضا حسام عارفی
۱۲۴ على بنی اسد دشتابی
۱۲۵ مجتبی ارامش
۱۲۶ سونیا ایرانپور
۱۲۷ میترا میر احمدی
۱۲۸ مهدیه استوار
۱۲۹ هانیه فخری راینی
۱۳۰ هادی شریفی

 

زمان مراجعه روز دوشنبه مورخ ۱۰/۷/۱۴۰۲ از ردیف ۱۳۱ تا ۱۹۶ 

 

۱۳۱ محمدرضا حافظی قهستانی
۱۳۲ محمد جواد رئیسی پور
۱۳۳ مهسا اتحاد
۱۳۴ افسانه حسینی نسب
۱۳۵ نازنین رستگاری میانده
۱۳۶ محمد اکبریان میمند
۱۳۷ ثمین صابری شهر بابکی
‍۱۳۸ مصیب ترکی رودبار
۱۳۹ نوشین صمدی
۱۴۰ سیما جعفری کیا
۱۴۱ علیرضا حیدری فرد
۱۴۲ فاطمه علی توکلی
۱۴۳ مرتضی معارف دوست م
۱۴۴ مسعود حمدی قنات غستانی
۱۴۵ فاضل پژومان
۱۴۶ سیما امانی لری
۱۴۷ سید معین الدین سپهری رهنما
۱۴۸ مجتبی مهدی پوررابری
۱۴۹ محدثه شهرکی
۱۵۰ فاطمه کمالی گوکی
۱۵۱ حامد موسی پور
۱۵۲ مژگان محمودی میمند
۱۵۳ سارا السادات طباطبائی
۱۵۴ مرضیه اسمعیل پورعسکری
۱۵۵ سید صادق پیشوا
۱۵۶ عارف بهرام نژاد
۱۵۷ سعید جلالی
۱۵۸ محمد علی رئیسی
۱۵۹ شکوفه عبداللهی
۱۶۰ هانیه نظریان
۱۶۱ وحید سیدی
۱۶۲ ایوب اسلامی پناه
۱۶۳ عاطفه چناریان نخعی
۱۶۴ فرزانه سجادیان فر
۱۶۵ مریم فرح بخش
۱۶۶ نفیسه حاتم پوری
۱۶۷ طیبه امیری بهرامی
۱۶۸ رسول الهی
۱۶۹ فاطمه شریفی پور
۱۷۰ عماد ابراهیمی
۱۷۱ نجمه السادات ترابی
۱۷۲ زهرا اسلامی
۱۷۳ سبا روهنده
۱۷۴ بهنام خاندان پور
۱۷۵ اصغر خاکسار
۱۷۶ حمید شهسواری پور
۱۷۷ مریم سالاری هنزائی
۱۷۸ زهرا السادات ترابی
۱۷۹ میلاد احمدی سعادت آبادی
۱۸۰ مریم ابراهیمی خوسفی
۱۸۱ الهام سنجری
۱۸۲ علی شول پور
۱۸۳ رضا مهدی احمدی
۱۸۴ علیرضا شریفی نژاد
۱۸۵ على امیربیگی عرب
۱۸۶ فاطمه ائین
۱۸۷ وحید حسین رضائی
۱۸۸ اسلام سعیدی گراغانی
۱۸۹ مهدی ضرغامی
۱۹۰ حامد تاجیک
۱۹۱ محمدعلی معین الدینی
۱۹۲ مهدیه ایران نژاد پاریزی
۱۹۳ میثم علیخانی نژاد
۱۹۴ معصومه افشاری
۱۹۵ ناهید حسن پورهویشانی
۱۹۶ فاطمه جلالی

زمان مراجعه روز چهارشنبه مورخ ۱۲/۷/۱۴۰۲ از ردیف ۱۹۷ تا ۲۶۲

۱۹۷ میترا جمعه زاده ماهانی
۱۹۸ جلال بنی اسدازادی
۱۹۹ سارا رحیمی فر
۲۰۰ فیروزه ثمره فکری
۲۰۱ مهدیه سنجری بنستانی
۲۰۲ فاطمه داوری کرانی
۲۰۳ امیر مهدی کرد
۲۰۴ مریم فخر زادگان
۲۰۵ سعید دهقانی
۲۰۶ رضا پارسامطلق
۲۰۷ سمیه صادقی قوام آبادی
۲۰۸ حمیده مرشدی نودز
۲۰۹ فرشید ترکی نژاد
۲۱۰ سمیرا شریفی راینی
۲۱۱ مهشاد وزین
۲۱۲ معصومه گلزاری
۲۱۳ سید مسعود گل سرخی
۲۱۴ مصطفی دهقانی پشترودی
۲۱۵ فاطمه محمدی کمسرخ
۲۱۶ شیما امیری مقدم
۲۱۷ میترا سالاری
۲۱۸ مهدی قائمی
۲۱۹ پرستو سرچمی
۲۲۰ اریا سعادت نیا
۲۲۱ شکوفه علی اکبری
۲۲۲ معصومه عزت آبادی پور
۲۲۳ نسترن رئیسی
۲۲۴ ابوالفضل اسفندیاری مهنی
۲۲۵ محمد علی حسنی کاخ
۲۲۶ فاطمه شهداد نژاد
۲۲۷ منیژه نیکخواه کوه جهری
۲۲۸ زهره پور خاندانی جرجافکی
۲۲۹ ساحل عبدالهی
۲۳۰ فاطمه نورا ایرانمنش
۲۳۱ مرضیه صفی نژاد
۲۳۲ سرور سلیمانی
۲۳۳ سعید غنچه پور
۲۳۴ فرشته احمدی فر
۲۳۵ حسین باغبانی
۲۳۶ فیروزه پیر مرادلو
۲۳۷ ریحانه امیری جلال آباد
۲۳۸ فاطمه سلمانی کدخدای کاخ
۲۳۹ زینب السادات موسوی صدر
۲۴۰ عبدالرضا سلیمی
۲۴۱ على کسرای کرمانشاهی
۲۴۲ فائزه رئیسی
۲۴۳ نیلوفر لک زاده
۲۴۴ سمیرا وزیری نسب
۲۴۵ حمید داسار
۲۴۶ شهریار قراچه داغی
۲۴۷ مهین کریمی کاخ
۲۴۸ سلیم مشایخی
۲۴۹ سعید جبالبارزی
۲۵۰ فائزه پور طاهری
۲۵۱ محمد امین شیخ
۲۵۲ فاطمه هابیلی
۲۵۳ مهدی اسدی برواتی
۲۵۴ هانا نشاط مبینی
۲۵۵ علیرضا قلیزاده حسین آبادی
۲۵۶ نسیبه امجزی خاتون آباد
۲۵۷ ولی الله امیری کچمی
۲۵۸ ارغوان ابراهیمی
۲۵۹ نیلوفر شیخ پور
۲۶۰ فاطمه السادات هاشمی زاده زرندی
۲۶۱ سیده میترا حسینی
۲۶۲ نیلوفر سهرابی خافکوئیه

زمان مراجعه روز شنبه مورخ ۱۵/۷/۱۴۰۲ از ردیف ۲۶۳ تا ۵۲ سهمیه ایثارگران

۲۶۳ مریم مهرنیا
۲۶۴ رقیه دانش پژوهان
۲۶۵ سید محمد جواد میرزائی
۲۶۶ على بیگمرادی
۲۶۷ مهسا حبیب اللهی
۲۶۸ مینا گیلانی
ایثارگران  ۱ سیده ساعده حسینی ننیز
ایثارگران۲ مریم زین الدینی میمند
ایثارگران ۳ عارف رشیدی
ایثارگران ۴ رضا حاتمی
ایثارگران ۵ سید محمد حسن نبهالهدائی پاقلعه
ایثارگران ۶ پرویز اقاملائی
ایثارگران ۷ اسما خوان سالار
ایثارگران  ۸ زهرا امیر مجاهدی
ایثارگران ۹ فاطمه زاهدی
ایثارگران ۱۰ رضا محمودآبادی
ایثارگران ۱۱ محیا پیله ورزاده
ایثارگران ۱۲ زینب ایلخانی زاده منش
ایثارگران ۱۳ حمزه انجم شعاع
ایثارگران ۱۴ فاطمه ملک پور بزنجانی
ایثارگران ۱۵ فاطمه یزدان پناه احمدآبادی
ایثارگران ۱۶ بهنام ملائی مقبلی
ایثارگران ۱۷ فاطمه نامجو باغینی
ایثارگران ۱۸ على جاوید

ادامه مطلب

اسامی پذیرفته شدگان آزمون وکالت ۱۴۰۲ کانون وکلای دادگستری خوزستان

1402/07/09

اسامی پذیرفته شدگان آزمون وکالت ۱۴۰۲ کانون وکلای دادگستری خوزستان

ردیف نام خانوادگی     نام سهمیه نهایی
۱ سعیدی افروز آزاد
۲ داودی سنگ چین وحید آزاد
۳ احمدیان حامد آزاد
۴ داودی فر مازیار آزاد
۵ فعله گری رضوان آزاد
۶ حفیظی سعید آزاد
۷ بیگ نژاد احسان آزاد
۸ بابانژاد ایمان آزاد
۹ شکرائی مهدی آزاد
۱۰ جزایری پور سیدامیرهادی آزاد
۱۱ صفری پور زهرا آزاد
۱۲ کیانی شیوا آزاد
۱۳ ریحانی مرتضی آزاد
۱۴ عالی محمدی دوپکی رضا آزاد
۱۵ عباداتی علی آزاد
۱۶ سروی سرمیدانی فرانک آزاد
۱۷ بریحی بهاره آزاد
۱۸ نوروزی زهرا آزاد
۱۹ یوسفی بابادی احسان آزاد
۲۰ خواجویان نسرین آزاد
۲۱ فدعم مرفاوی سها آزاد
۲۲ تمیمی توفیق آزاد
۲۳ حسینی سیداسماعیل آزاد
۲۴ ویسی زاده علی آزاد
۲۵ وشاحی پور ارمین آزاد
۲۶ تابنده سیاوش آزاد
۲۷ رحمانی بهزاد آزاد
۲۸ اسکندری مسعود آزاد
۲۹ جرفی مهدی آزاد
۳۰ مجدم شهین آزاد
۳۱ بهوند بهاره آزاد
۳۲ شالودراشکفت مهتاب آزاد
۳۳ بارانی فاطمه آزاد
۳۴ دودافکن زینب آزاد
۳۵ حاجی پور محمدامین آزاد
۳۶ پارسیان مهر یاسمن آزاد
۳۷ اسدپورکوفی مجتبی آزاد
۳۸ مشهدی زاده زینب آزاد
۳۹ صانعی ارزو آزاد
۴۰ سواری سمیه آزاد
۴۱ ایمان مقدم فرشاد آزاد
۴۲ اذرهمایونی نسرین آزاد
۴۳ داودی پور سیدجعفر آزاد
۴۴ رضائی اعظم آزاد
۴۵ نیسی سمیه آزاد
۴۶ اسدی کلمتی مرضیه آزاد
۴۷ شاطری سکینه آزاد
۴۸ گودرزی مهدی آزاد
۴۹ بندک پور فریبا آزاد
۵۰ فرجی حبیب آزاد
۵۱ رحمانی رستمی زهرا آزاد
۵۲ زیارتی محمد آزاد
۵۳ اسدزیبا مهناز آزاد
۵۴ شوشتری پور محمد آزاد
۵۵ شامیری سروش آزاد
۵۶ عدالت پور سیدرضا آزاد
۵۷ حسینی علی آزاد
۵۸ خسروکیانی مهشید آزاد
۵۹ رمضانی پیانی فرحان آزاد
۶۰ حبیبی زهرا آزاد
۶۱ پرهیزگار جواد آزاد
۶۲ تقی پوربیرگانی راضیه آزاد
۶۳ سلامتی فرد محمدامین آزاد
۶۴ اکبری مینا آزاد
۶۵ داغله فاطمه آزاد
۶۶ سبحانی نوال آزاد
۶۶ زمانی راد محمد آزاد
۶۸ جهانیان ساناز آزاد
۶۹ استادممزائی محمد آزاد
۷۰ زنگنه عباسی محمد آزاد
۷۱ البوحمدان مرتضی آزاد
۷۲ حسینی سیدیوسف آزاد
۷۳ تعب زاده زینب آزاد
۷۴ طاهری سیدمحمدرضا آزاد
۷۵ صالحی کبری آزاد
۷۶ بهوندیوسفی پریا آزاد
۷۷ باغدار یاسمن آزاد
۷۸ طباطبائی فخر سیدحمید آزاد
۷۹ چهارلنگ بدیل سارا آزاد
۸۰ ازادی اتوسا آزاد
۸۱ الماسی بردمیلی فرشاد آزاد
۸۲ کلانترمحمدی سیدصدرالدین آزاد
۸۳ عالی پور رضا آزاد
۸۴ منجزی مجید آزاد
۸۵ فرجی کوثر آزاد
۸۶ همتی سجاد آزاد
۸۷ فریدونی نسرین آزاد
۸۸ اسدی زارعی رضا آزاد
۸۸ رحیمی میثاق آزاد
۹۰ ماکنالی رضا آزاد
۹۱ محمودی میلاد آزاد
۹۲ شیرمردان میثم آزاد
۹۳ طالبی مژده آزاد
۹۳ کشکولی قرقانلو حسینعلی آزاد
۹۵ فواضلی سعید آزاد
۹۶ مذکر عبداله آزاد
۹۷ موسوی سیده زهرا آزاد
۹۸ نظری گراوند فرشته آزاد
۹۹ منصوری راد مرضیه آزاد
۱۰۰ منجزی ویسی راضیه آزاد
۱۰۱ ابراهیم مرفاوی نسرین آزاد
۱۰۲ باغبان زاده عباس آزاد
۱۰۳ تقی زاده حیدر آزاد
۱۰۴ جهانی کرم آزاد
۱۰۵ شعبانی فریبرز آزاد
۱۰۶ نیازی مقدم احسان آزاد
۱۰۷ مولا میلاد آزاد
۱۰۸ ریحانی افشین آزاد
۱۰۹ ناصری انتظار آزاد
۱۱۰ بن رشید فریده آزاد
۱۱۱ بهزادمند فاطمه آزاد
۱۱۲ بغلانی خیریه آزاد
۱۱۳ معلاپور محمدحسین آزاد
۱۱۴ مهدی پوربیرگانی سلمان آزاد
۱۱۵ ملائی شهربانو آزاد
۱۱۶ ابراهیمی سیدمرتضی آزاد
۱۱۶ افشین عبدالنبی آزاد
۱۱۸ معابدی الهام آزاد
۱۱۹ مریدی محمد آزاد
۱۲۰ حسینی احمدفداله خلیل آزاد
۱۲۱ نساروند مهرداد آزاد
۱۲۲ مرادیان مولود آزاد
۱۲۳ قنبری گله فاطمه آزاد
۱۲۴ قنادزاده مصطفی آزاد
۱۲۵ علوی اصل حمید آزاد
۱۲۶ قنواتی عصمت آزاد
۱۲۶ فتحی مال امیر سعید آزاد
۱۲۸ احمدی پری آزاد
۱۲۹ زنگنه علی آزاد
۱۳۰ حدادی میعاد آزاد
۱۳۱ کاوسی زهرا آزاد
۱۳۲ شیرعلی داود آزاد
۱۳۳ افشین فرزاد آزاد
۱۳۴ حمیری فاضل آزاد
۱۳۵ عباسی سپیده آزاد
۱۳۵ سعادتیان پوریا آزاد
۱۳۷ برهانی فر مهسا آزاد
۱۳۸ بارانی علی آزاد
۱۳۹ کی شمس فرناز آزاد
۱۴۰ رجائیان مهدی آزاد
۱۴۱ ناظری عبدالکریم آزاد
۱۴۲ عطائی نسب ملیکا آزاد
۱۴۳ عبادی اصل عباس آزاد
۱۴۳ ممتازی حسین آزاد
۱۴۵ حاشیه زهرا آزاد
۱۴۶ ظاهری شهماروندی راضیه آزاد
۱۴۷ رستگار مهدی آزاد
۱۴۸ زلقی احسان آزاد
۱۴۹ جفتا سیما آزاد
۱۵۰ خلف فاطمه آزاد
۱۵۱ بنی کعب سکینه آزاد
۱۵۲ جلالی فرد عاطفه آزاد
۱۵۳ مرادپور اسماعیل آزاد
۱۵۴ شرافتمند زری آزاد
۱۵۵ معادی مهاسادات آزاد
۱۵۶ کربلاوی محمد آزاد
۱۵۷ سروی سرمیدانی مهین آزاد
۱۵۸ سداوی پور عبدالرضا آزاد
۱۵۹ داورپناه عمار آزاد
۱۶۰ اسفندیاری غریبوند بهمن آزاد
۱۶۱ زنگنه فاطمه آزاد
۱۶۲ محمدی علی آزاد
۱۶۳ عبداللهیان رویا آزاد
۱۶۴ کرمی اشکفتکی افسانه آزاد
۱۶۵ احمدپور مرضیه آزاد
۱۶۶ عبدالهی استرکی بهزاد آزاد
۱۶۷ طینه زاده مازیار آزاد
۱۶۸ ابراهیمی الهام آزاد
۱۶۹ صفری زاده مریم آزاد
۱۷۰ صابری غلامعباس آزاد
۱۷۰ علی زاده پدرام آزاد
۱۷۲ زرین ابادی سرور آزاد
۱۷۳ مرتضوی ایمان آزاد
۱۷۴ سودانی فاطمه آزاد
۱۷۵ ایرگ زینب آزاد
۱۷۶ کلاه کج فرشته آزاد
۱۷۷ جرفی عارف آزاد
۱۷۸ حمید حسام آزاد
۱۷۹ مقدم ناصر آزاد
۱۸۰ بیدخت محمد آزاد
۱۸۱ اسدپورجهان اباد ساعد آزاد
۱۸۲ غفاری خلف محمدی سیدبامشاد آزاد
۱۸۳ طاهری سیدعبداله آزاد
۱۸۴ فلاحت پوریا آزاد
۱۸۵ ولی زاده احسان آزاد
۱۸۵ حصارنژاد ساسان آزاد
۱۸۷ موسائی گله توران آزاد
۱۸۸ حسینی سیدامیر آزاد
۱۸۹ بتوندی زهرا آزاد
۱۹۰ عفری نژاد مرتضی آزاد
۱۹۱ علی پورقلعه کره مرتضی آزاد
۱۹۲ سالمی فر زهرا آزاد
۱۹۳ نورالدین احمد آزاد
۱۹۴ تری زنگنه سهیلا آزاد
۱۹۴ ودادپور سامان آزاد
۱۹۶ غانمی مهدی آزاد
۱۹۷ گلخواه امیرمحمد آزاد
۱۹۸ دشتستانی غلامرضا آزاد
۱۹۹ هنرمندنیا محمد آزاد
۲۰۰ حسینی احمدفداله سیداحسان آزاد
۲۰۱ کعبی زیدانی فاطمه آزاد
۲۰۲ حیدری اصل اسماعیل آزاد
۲۰۳ فرهادی سدهی الهام آزاد
۲۰۴ نواصر فاطمه آزاد
۲۰۵ مرادی محمد آزاد
۲۰۶ دلفی موسوی الیکا آزاد
۲۰۷ عبدالهی محمد آزاد
۲۰۸ محمدی اصل مرتضی آزاد
۲۰۹ شجاعی مهدی آزاد
۲۱۰ شاکری کامران آزاد
۲۱۱ موسوی سیدعلی آزاد
۲۱۲ شهریاری زهرا آزاد
۲۱۲ باغ بهشتی محمد آزاد
۲۱۲ اقاجری مهدی آزاد
۲۱۵ نیک سرشت سیده فاطمه آزاد
۲۱۶ قائدرحمتی فرزانه آزاد
۲۱۷ حدادی رضا آزاد
۲۱۸ خنفری عاطفه آزاد
۲۱۸ جهانگیری نصیر آزاد
۲۲۰ ادیبی دوغائی ریحانه آزاد
۲۲۱ طرفی ناهید آزاد
۲۲۲ احمدی فاطمه آزاد
۲۲۳ عبدالخانی حسن آزاد
۲۲۴ باندری حسین آزاد
۲۲۵ نجفی حاجیور نازنین آزاد
۲۲۶ خرم پور مسعود آزاد
۲۲۷ بختیاری یداله آزاد
۲۲۸ عبدیان کیان آزاد
۲۲۹ خاکی سمیه آزاد
۲۳۰ بابادی محمد آزاد
۲۳۱ فرهادی مرضیه آزاد
۲۳۱ منجزی فاطمه آزاد
۲۳۳ خسروی بابادی سجاد آزاد
۲۳۴ حقیقی ارزو آزاد
۲۳۵ خدامرادی کریم آزاد
۲۳۶ شهبازی فرزانه آزاد
۲۳۷ حاجیوندیوسفی زینت آزاد
۲۳۸ غافلی سارا آزاد
۲۳۸ دولتشاهی فر مهرداد آزاد
۲۳۸ هاشمی زاده سیدنیما آزاد
۲۴۱ نعمتی مریم آزاد
۲۴۱ اسمی پور ابراهیم آزاد
۲۴۳ امیری فاضل آزاد
۲۴۴ خرم شهاب آزاد
۲۴۵ فاضلی فاضل آزاد
۲۴۶ حیدری اختر آزاد
۲۴۶ ملکی زیبا آزاد
۲۴۸ عزیزی زهرا آزاد
۲۴۹ بهمن نژاد احسان آزاد
۲۵۰ حسینی سیدعامر آزاد
۲۵۱ سجادی عقیل آزاد
۲۵۲ اسدی امیربهنام آزاد
۲۵۳ الهی امین آزاد
۲۵۴ یوسفی نورالدین وند ارزو آزاد
۲۵۵ دادفر نیکو آزاد
۲۵۵ زارعی نژاد کیانوش آزاد
۲۵۷ اجتهادی مهر فرزاد آزاد
۲۵۸ براتی زهرا آزاد
۲۵۹ البوعلی خلیل آزاد
۲۶۰ انوری طاهره آزاد
۲۶۱ رئیسی زرگری عاطفه آزاد
۲۶۲ پالش نرگس آزاد
۲۶۳ طاهری فرزاد آزاد
۲۶۴ عبادی رویا آزاد
۲۶۵ پارسه الهام آزاد
۲۶۵ مولائی علی آزاد
۲۶۷ متفرقه رستم آزاد
۲۶۸ قلاوند قیصر آزاد
۲۶۹ جمشیدی پریسا آزاد
۲۷۰ فردائی شاهین آزاد
۲۷۱ بیات حسن آزاد
۲۷۲ تابع دیبا آزاد
۲۷۳ صفری زاده سمیه آزاد
۲۷۳ بچیری حسین آزاد
۲۷۳ اذرکمان علی اکبر آزاد
۲۷۶ طرفی ماجده آزاد
۲۷۷ حسینی نصر مریم آزاد
۲۷۸ شاهون وند مریم آزاد
۲۷۹ محبی نورالدین وند سمیرا آزاد
۲۸۰ عذار میلاد آزاد
۲۸۱ بیدلی محسن آزاد
۲۸۲ اسدی مهدی آزاد
۲۸۳ مرداسی حافظ آزاد
۲۸۴ قلخانی یلدا آزاد
۲۸۵ استادممزائی امین آزاد
۲۸۶ رئیسی اله کوهی مهرداد آزاد
۲۸۶ اباد محمدرسول آزاد
۲۸۸ حجت سعید آزاد
۲۸۹ سعیدی فاطمه آزاد
۲۹۰ قاسمی سوشیانت آزاد
۲۹۱ بشیری علی آزاد
۲۹۲ منتظر احسان آزاد
۲۹۳ امینی نژاد محبوبه السادات آزاد
۲۹۴ ساعدی نیکو سالومه آزاد
۲۹۵ محتشمی زاده خدیجه آزاد
۲۹۶ خسروی بالدی علی مراد آزاد
۲۹۷ کلانتری للری محمد آزاد
۲۹۸ پرنیان فر پریناز آزاد
۲۹۹ شهاوند ضیا آزاد
۳۰۰ یوسفی مهدی آزاد
۳۰۱ بدری مژگان آزاد
۳۰۲ پورسیدی جزیره سیدمحمدکاظم آزاد
۳۰۳ بهرامی علی آزاد
۳۰۴ خدادادی ارپناهی فاطمه آزاد
۳۰۵ کاظمیان مقدم مینا آزاد
۳۰۵ حسن زاده سیدمحمدرضا آزاد
۳۰۷ حسینی برافتابی لیلا آزاد
۳۰۸ درخشان معصومه آزاد
۳۰۸ بینش ور علی آزاد
۳۱۰ محمدپور محبوبه آزاد
۳۱۱ موسوی سیده فاطمه آزاد
۳۱۲ فقهی فاطمه آزاد
۳۱۳ کرمی علی آزاد
۳۱۴ ملکی شادی آزاد
۳۱۵ حمید شیما آزاد
۳۱۶ محمدی واحد فرشته آزاد
۳۱۷ موسوی سیده فاطمه آزاد
۳۱۷ زاهد مجتبی آزاد
۳۱۹ غزلی عبداله آزاد
۳۲۰ احرار فاطمه آزاد
۳۲۱ کیوان فرد نگار آزاد
۳۲۲ لطفی نژاد زهرا آزاد
۳۲۳ محمدوند ابراهیم آزاد
۳۲۴ حسینی ابوعلی امین آزاد
۳۲۵ سپیدکاویانی علی اصغر آزاد
۳۲۵ هلیچی علی آزاد
۳۲۷ اسمعیل نژاد سیده فاطمه آزاد
۳۲۸ پورحزبا کمال آزاد
۳۲۹ بوری پور زهره آزاد
۳۳۰ حسین پور زهرا آزاد
۳۳۱ فاضلی محمدجواد آزاد
۳۳۲ عبدالخانی فاطمه آزاد
۳۳۳ اعتصامی فر حسین آزاد
۳۳۴ هلالیان نژاد علی آزاد
۳۳۵ لطیفی حسین آزاد
۳۳۶ صادقی صفورا آزاد
۳۳۷ موسوی خدیجه آزاد
۳۳۸ عاشوری حسن کیاده فاطمه آزاد
۳۳۸ حاتم نژاد مریم آزاد
۳۳۸ چهاربنیچه نجف زاده یاسر آزاد
۳۴۱ محمدشارونی مائده آزاد
۳۴۲ امیری خنگ حسام آزاد
۳۴۳ جاودان مریم آزاد
۳۴۳ خاک پورنژاد فرخنده آزاد
۳۴۵ صناعی سده زهرا آزاد
۳۴۶ اسیوند شقایق آزاد
۳۴۷ وشاحی مصطفی آزاد
۳۴۸ رزم پا فائزه آزاد
۳۴۸ قائمی زینب آزاد
۳۴۸ بیت سیاح علی آزاد
۳۵۱ فردجمشیدی مجید آزاد
۳۵۲ نظرپور نسیم آزاد
۳۵۳ بیگ دلی حدیث آزاد
۳۵۴ جلیلیان فرزاد آزاد
۳۵۵ فهیم پور جاوید آزاد
۳۵۶ عیسوندقلی فاطمه آزاد
۳۵۷ عیدانی معصومه آزاد
۳۵۸ بهبهانی رامین آزاد
۳۵۹ مومنی پرند آزاد
۳۵۹ زنگنه حسین آزاد
۳۶۱ حکیمی پور زری آزاد

سهمیه ایثارگران

ردیف نام خانوادگی نام سهمیه نهایی
۱ شبیبی سیدعلیرضا ایثارگران
۲ زرگانی هدی ایثارگران
۳ حمیدی محمد ایثارگران
۴ مالکی فاطمه ایثارگران
۵ موسوی نژاد سیدمرتضی ایثارگران
۶ پورمحمود پیمان ایثارگران
۷ حویدرسفید محمدرضا ایثارگران
۸ خدابخشی زنگوئی انیس ایثارگران
۹ عبیات مجتبی ایثارگران
۱۰ سعیدیان زهرا ایثارگران
۱۱ خطیبی فاطمه ایثارگران
۱۲ اسماعیلی فر سمیه ایثارگران
۱۳ ایقان محمد ایثارگران
۱۴ مطوری الهام ایثارگران
۱۵ اتون مسعود ایثارگران
۱۶ نادکی زینب ایثارگران
۱۷ اهوازیان محمدحسین ایثارگران
۱۸ صیوانی اصل یوسف ایثارگران
۱۹ نصیری پژوه بهروز ایثارگران
۲۰ تامرادی محمدامین ایثارگران
۲۱ موسویون شقایق ایثارگران
۲۲ سلامی حنان ایثارگران
۲۳ الماسی محسن ایثارگران
۲۴ سواری فاطمه ایثارگران
۲۵ ملک زاده سامان ایثارگران
۲۶ شموسی حمید ایثارگران
۲۷ پاپی احمد ایثارگران
۲۸ گودرزی محسن ایثارگران
۲۹ رستگاری فر میلاد ایثارگران
۳۰ زبیدی علی اکبر ایثارگران
۳۱ فرج زاده سرخکی فاطمه ایثارگران
۳۲ فراشی بیرانوند سمیرا ایثارگران
۳۳ جاری ندا ایثارگران
۳۴ مرادی فرد مریم ایثارگران
۳۵ دبیری مجتبی ایثارگران
۳۶ صادقی مهشید ایثارگران
۳۷ حسینی تبار فروغ ایثارگران
۳۸ غلامرضازاده سرور ایثارگران
۳۹ قنواتی علی ایثارگران
۴۰ طاهرکهنکی رمضان ایثارگران
۴۱ شریعت نیا محمد ایثارگران
۴۲ کعبی باقر ایثارگران
۴۳ اقاجری شادی ایثارگران
۴۴ طیبی محبوبه ایثارگران
۴۵ مهرجویان فاطمه ایثارگران
۴۶ دریس مسلم محمدرضا ایثارگران
۴۷ علی پور محمد ایثارگران
۴۸ خردوئی نعمت ایثارگران
۴۹ تدین نژاد احمدرضا ایثارگران
۵۰ محسنی تبریزی مهسا ایثارگران
۵۱ میاحی سوسن ایثارگران
۵۲ قاسمی طیبه ایثارگران
۵۳ خلیلی اسماعیل ایثارگران
۵۴ مقدمیان سیاحی مصطفی ایثارگران
۵۵ مقامیان زاده زهرا ایثارگران
۵۶ فاطمی راد محمد ایثارگران
۵۷ صالحی رسول ایثارگران
۵۸ غلامی منصور ایثارگران
۵۹ صفری مسلم ایثارگران
۶۰ رجبی مرندیان شهرام ایثارگران
۶۱ زرگانی حسین ایثارگران
۶۲ پوزش یوسف ایثارگران
۶۳ بینش پور مسلم ایثارگران
۶۴ باختر ساجده ایثارگران
۶۵ دریس حمید ایثارگران
۶۶ رضوانی نیا محمد ایثارگران
۶۷ مرادی هوشمند ایثارگران
۶۸ سیادت سیدمحمدامین ایثارگران
۶۹ یونسی یوسف ایثارگران
۷۰ شریفی سیدجعفر ایثارگران
۷۱ هیالی عادل ایثارگران
۷۲ موسوی سیده زینب ایثارگران
۷۳ راشدی فرشته ایثارگران
۷۴ زبیدی حدیث ایثارگران
۷۵ رموزاده منا ایثارگران
۷۶ الهی سیدمحمد ایثارگران
۷۷ صادق وندبابادی علی ایثارگران
۷۸ عالی نژاد کبری ایثارگران
۷۹ لویمی میثم ایثارگران
۸۰ مهرخواه مهدی ایثارگران
۸۱ ازرم پویا ایثارگران
۸۲ غنیمی پریسا ایثارگران
۸۳ درویشی ایمان ایثارگران
۸۴ پاهکیده فریدون ایثارگران
۸۵ غبیشاوی سکینه ایثارگران
۸۶ محمدیان مریم ایثارگران
۸۷ کیهانی سجاد ایثارگران
۸۷ هاشمی سیدمحمدمهدی ایثارگران
۸۹ شعیبی فاطمه ایثارگران
۹۰ قاسمی رویا ایثارگران

ادامه مطلب

اسامی پذیرفته شدگان آزمون وکالت ١۴٠٢ کانون وکلای دادگستری مرکز

1402/07/09

اسامی پذیرفته شدگان آزمون وکالت ١۴٠٢ کانون وکلای دادگستری مرکز

رتبه نام پدر نام نام خانوادگی
۱۶۷۳ رجبعلی سارا اب رون
۱۷۹ کاظم بهنام
۲۳۹ هرمز سعید ابدالی
۲۱۲۵ پاپی مراد مصطفی ابدالی
۸۷۲ حسن نفیسه ابراهیم ابادی
۱۵۶۷ اسلام زهرا ابراهیم پور
۲۱۷۴ علی مهدی ابراهیم پور
۵۶۰ ناصر هدیه ابراهیم پورچوری
۱۵۰۴ حسین بهزاد ابراهیمی
۱۱۱۲ حسین زهرا ابراهیمی
۲۸۹۶ موسی صابر ابراهیمی
۶۰۴ یوسف علی ابراهیمی
۱۱۹۵ محمدعلی علیرضا ابراهیمی
۳۱۵۱ محمدعلی فاطمه ابراهیمی
۶۳ باقر کامیار ابراهیمی
۱۸۹۲ ایرج محمدعلی ابراهیمی
۲۹۴۱ امیرابراهیم مرجانه ابراهیمی
۸۲۰ باباعلی مریم ابراهیمی
۲۵۳۲ نصرت اله مریم ابراهیمی
۲۹۶۱ محمدتقی معصومه ابراهیمی
۱۶۷۱ محمد مهدی ابراهیمی
۲۰۰ عزیزاله سارا ابراهیمی باران
۱۸۶۵ محمد فاطمه ابراهیمی برزی
۳۱۲۲ عبدالقادر زهرا ابراهیمی چچکلو
۱۷۰ علی اصغر محمدصادق ابراهیمی ششکی
۱۱۶ ابراهیم یزدان ابراهیمی قمش
۱۶۵۵ یداله سما ابری چرلو
۴۸۵ سیدمصطفی الهام سادات ابطحی فروشانی
۲۳۲۹ مرادعلی سمانه ابوالحسنی
۲۵۲۷ محمد عبدالرضا ابوالحسنی
۸۷۹ عابدین سامان ابوالقاضی
۱۹۵ علی اکبر محمدعلی ابوالمعالی

 

رتبه نام پدر نام نام خانوادگی
۱۲۶۳ احمد سمیه اتش بک فرد
۴۷۰ غلامحسین کمال اتشخانه
۳۱۴۴ عادل پریسا اتشک
۲۱۰۲ فیروز مهدی اتشین صدف
۶۲۰ عباسقلی علی احسان پور
۳۰۳۷ احمد امیر احسان نژاد
۶۴۱ محمدجعفر امیرمحمد احمدخانی
۷۸۴ حسن نگین احمدخانی
۱۳۲۵ عبدالرضا الهام احمدزاده
۲۶۱۷ محمدصفر معصومه احمدوند
۱۰۸۰ مرتضی امین احمدی
۷۰۵ امیر پژمان احمدی
۳۱۱۷ محمدحسین سعید احمدی
۱۳۰۴ حسن سیروس احمدی
۱۱۸۴ بهمن علی احمدی
۱۴۷۶ علی اصغر علی احمدی
۵۲۴ میرزا علیرضا احمدی
۱۷۵۹ موسی فاطمه احمدی
۵۲۲ مصطفی قاسم احمدی
۱۲۱۶ صفرعلی محدثه احمدی
۱۵۷۲ ناصر محمد احمدی
۱۳۰۸ محمدعلی مرضیه احمدی
۱۰۳۱ حمیداله مریم احمدی
۱۸۶۴ محمدعلی مهدی احمدی
۱۰۹۶ فرهاد هانیه احمدی
۱۴۵۳ علی اصغر ذکیه احمدی ده رجبی
۲۰۳۶ میرحسن سیده رقیه احمدی سپهری
۲۱۰ ابوالفتح زهرا احمدی سورشجانی
۵۱۸ سیدعلی فرزانه سادات احمدی طاری
۹۲۳ ابوالقاسم فریبا احمدی طالشیان
۱۹۰۸ محمدعلی مهران احمدی فرد
۴۹ حمید امیرمحمد احمدی قوهکی

 

رتبه نام پدر نام نام خانوادگی
۲۷۶۹ مرتضی ندا احمدی کمالوند
۴ عبادالله مهران احمدی کمرپشتی
۶۷۵ عبدالله زهرا احمدی ملایری
۱۹۶۱ رستم نریمان احمدی نژاد
۳۰۱ علی سلماز احمدیان
۲۷۸۲ رحمان محمد احمدیان
۱۰۶۰ مجتبی سپیده احمدیان فرد
۱۸۳۰ اله کرم پریسا اخریان
۱۲۶۸ رضا مهیار اخشی
۲۵۸۶ عیسی یوسف اخلاقی
۲۳۴۸ خداداد مهدی اخوان
۲۲۶۵ محسن سیما اخوان بهبهانی
۲۲۳۳ حسین عالمه اخوان گیگلو
۲۶۷۵ محمدمهدی فاطمه اخوندی
۱۹۶۵ سیدحسین سیدمحمدعلی اخوی
۱۲۰ ایرج محمدرضا ادیب
۸۶۲ فرامرز ایلار ادیب حاجی اقا
۳۴۱ رجبعلی رضا ادینه برندق
۱۸۴۱ داود سینا اذر
۷۹۳ مهدی مریم اذر
۲۹۴ ابوالقاسم علی اذرپرند
۲۷۴۴ علی عباس زهرا اذرخرداد
۲۴۹۲ علی زینب اذرسینا
۱۷۰۴ داود سروش اذری نژاد
۲۴۹ جمشید فرشاد ارازی
۵۴۶ احمدعلی عاطفه ارامی
۲۷۷ ابوالفضل علی ارجمند
۱۰۸۳ ولی الله محمدرضا ارجمندی
۱۴۲۲ داود فاطمه ارخ بروجنی
۱۹۹۲ مرتضی فرشته اردستانی
۳۱۵ مهدی محمد ارشدی بیدگلی
۱۱۴۱ اکبر حمیدرضا ارمان مهر

 

رتبه نام پدر نام نام خانوادگی
۱۵۶۳ معصوم نسرین اروجی
۲۰ علی کیانوش اروسخانی
۳۱۲۲ مسعود سارا اریان
۱۶۲۸ محمد سحر اریایی زاده
۳۶۵ حبیب اله پیمان اریائی پژوه
۲۶۳ حسن علی ازاد
۱۳۸ سیدرضا فاطمه سادات ازاد
۱۳۷۰ محمدحسین علی ازادبخت
۳۱۲۰ بیژن ایدا ازادپیله رود
۹۲۹ رضا میلاد ازادخانه برق
۱۳۹۴ شاه علی فرزاد ازادگان
۹۱۷ حاجی قلی عسکر ازاده دل
۷۶۲ نظر بهاره ازادی
۲۴۱۵ سعید حسام ازادی
۲۹۹۵ یداله هادی ازادی احمدابادی
۱۲۰۱ محمد پرستو ازادی حاجی ابادی
۹۸۳ صفرعلی محمد ازغ
۲۰۶۰ احمد ساره ازگلی
۲۸۴۷ طرلان مهدی ازماینده
۴۱۸ احمدرضا حسام الدین اژدری
۲۵۰۶ امیرعبداله محمدرضا استادمحمد
۲۱۹۴ یونس ارمین اسحق محمدی
۱۷ مهدی حسین اسحقی
۲۹۹۴ حمزه محمدحسین اسداله خان والی
۱۴۳۵ عبدالرضا مرتضی اسدالهی
۲۷۷۴ بهمن اکبر اسدپوراقدم لاریجان
۲۸۰۵ اسداله محسن اسدزاده
۴۰۶ ابوالفضل امیرحسین اسدزاده اتباتان
۱۱۳۹ رحمان حامد اسدی
۲۸۱۱ حسن زهرا اسدی
۸۷۷ ایوب ساناز اسدی
۲۴۲۴ احمد فاطمه اسدی

 

رتبه نام پدر نام نام خانوادگی
۱۲۹۲ نصرت اله محمد اسدی
۴۶۰ ایرج مهدی اسدی
۱۹۴۵ علیرضا مهناز اسدی
۱۲۲۶ علی نفیسه اسدی خانوکی
۷۳۱ حسین فاطمه اسدی رباطترکی
۱۲۸۰ مروت فریده اسدی صدر
۲۸۶۲ حجت اله زهرا اسدیان الیگودرزی
۲۹۸۷ حسین محمدحسین اسفندیاری
۵۷۷ حسن مهدی اسفندیاری
۶۹۶ ناصر الهام اسفندیاری مقدم
۸۰۵ جمشید ایمان اسفندیاری مقدم
۱۸۷۴ محمد ادیبه اسکندری
۱۴۳۹ احمد بیتا اسکندری
۳۹۰ ولی محمد سپهر اسکندری
۲۴۹۲ حسن معصومه اسکندری
۳۱۷ رمضانعلی مهدی اسکندری
۷۸۷ محمد مهرداد اسکندری حب قشلاق
۲۶۱۹ احمد افشین اسلام جو
۷۸۷ احمد سحر اسلام جو
۱۱۳۸ لطیف احمد اسلامی
۲۰۸۶ عبداله محمود اسلامی
۱۱۲۳ اصغر شمیم اسلامی سلوط
۱۲۷۴ نصرالله حسین اسماعیلی
۵۵۲ جبرئیل حمید اسماعیلی
۲۴۱۵ حمیدرضا مرتضی اسماعیلی
۱۸۴۷ علی اصغر نوشین اسماعیلی
۲۳۵۹ سهراب سارا اسماعیلی زینی
۲۳۵۳ مهدی زهرا اسماعیلی نعمتیه
۳۸۴ روح اله محمد اسمعیل پور
۲۴۲۸ صیداقا فرشته اسمعیل پورثانی
۱۰۰۷ رجبعلی سمیرا اسمعیل زاده اهندانی
۲۷۱۴ محمدرضا امیر اسمعیلی

 

رتبه نام پدر نام نام خانوادگی
۷۳۵ عطااله مجید اسمعیلی
۱۷۵۵ شاهمراد محمد اسیاگرلرد
۳۲۳ علی اکبر فهیمه اشتیانی
۹۱۵ مرتضی محمدرضا اشراقی
۱۶۳۱ حسین زهرا اشرفی
۱۳۷۲ احمد سجاد اشرفی
۳۰۵۲ نصراله سعید اشرفی
۸۳۹ علی الهه اشفته
۱۳۵۸ قاسم مرتضی اشوری
۷۳۰ داود قاسم اصغرزاده احمداباد
۴۶۲ کرم امیرحسین اصغرزاده سلطان اباد
۳۹۷ عباسعلی فرزانه اصغرنژاد
۲۹۷۵ ابراهیم احسان اصغری
۱۳۳۰ قربان پگاه اصغری
۴۵۴ علی اکبر محمد اصغری
۲۲۰۰ غلامعباس محمدرضا اصغری اسفندقه
۲۷۳۸ اسمعیل مونا اصغری گیوه چی
۱۲۸۴ غلام علی محسن اعتمادی راد
۱۲۸۳ رحمان یاسمن اعتمادی نیا
۲۴۵۵ حمید امید اعظم قلعه جوقی
۹۲۷ محمد امیرحسین اعلمی
۴۲۴ فرخ نگار افتخار
۱۲۷۸ رسول اعظم افتخاری
۲۷۵۷ اصغر فریبا افتخاری
۵۸ احمد محمد افتخاری
۶۶۰ حسین مطهره افتخاری طرقی
۱۴۴۲ محمد راضیه افتخاری مونس
۲۶۶۵ حسین محمد افتخاری نیا
۱۴۶۴ عبداله ارزو افچنگی
۲۸۷۰ چراغعلی رسول افخمی امراله
۱۹۱۰ رضا نرگس افرازه
۷۸۳ کاظم علی افراسیابی

 

رتبه نام پدر نام نام خانوادگی
۱۱۲۳ حیدر مریم افراشی
۸۳۰ محمد محدثه افروزه
۱۵۵ غلامرضا علی محمد افشار
۱۸۰۱ مجید مهرداد افشار
۲۹۶۵ منوچهر فاطمه افشارزاده
۱۸۷۷ علی رضا افشاری
۹۰۴ شمس اله نازیلا افشاری عارف
۱۱ یوسف رقیه افشاری نظرلو
۱۶۹۳ حسن سحر افضلی
۲۳۷۱ سیدیداله سیده نفیسه افضلی
۹۳۷ انه سحر اق اتابای
۵۰۹ مجید محمدجواد اقاباقری
۱۸۴۱ حسن محمدعلی اقابزرگی نعیمی
۱۹ ناصر محمد اقاجانی تقی دیزج
۲۷۹۶ رحیم پوریا اقاجانی کلوانی
۲۳۱۶ محمد نعیمه اقاجمالی طرخورانی
۱۰۴۰ حسین ملیکا اقارضائی
۸۷۶ امیدرضا هومن اقارضی
۲۴۷۵ علی اوسط حسن اقازاده
۲۲۲۷ کاظم حسین اقازاده تولیر
۱۹۳۲ حسن علیرضا اقازینالی
۱۱۱۷ محمود اریان اقاعلی زاده
۲۶۳۶ منوچهر الهام اقاگل
۱۷۹۶ علی فریبرز اقالو
۱۱۰۴ محمدرضا شاهین اقامحمدی
۱۰۸۲ یداله عبداله اقامرادلو
۲۶۱۱ سیدعلیرضا ستاره سادات اقامیری
۴۲۹ محمود فریبا اقایانی
۶۱۵ شاکر ارش اقائی
۸۴۹ محمد خدیجه اقائی
۱۱۰۶ محمد رضا اقائی
۳۵ غفار محمد اقائی

 

رتبه نام پدر نام نام خانوادگی
۲۸۳۲ شمس اله هادی اقائی
۱۲۱۶ ولی الله فهیمه اقائی شهربابکی
۱۳۶۴ یوسفعلی ابوالفضل اقبالی
۲۰۲۴ قاسم رضا اقبالی
۸۰۱ محمدسعید میلاد اقبالی
۲۵۳۹ علی اکبر فریبا اقبالی زارچ
۳۳۸ عزیزاله مهدیه اقدام عربشاه خان
۱۶۹۱ عسکر میلاد اکبرپورسروک
۲۰۴۹ رضا زهرا اکبرزاده اتشکاهی
۳۷۷ فرج اله محمدرضا اکبرزاده نصرابادی
۱۳۵۳ ایرج مریم اکبرلو
۲۹۵۷ سیدحسین سیدمحمد اکبرنژاد
۱۳۴۱ حسین ازاده اکبری
۲۱۰۸ تقی الهه اکبری
۱۸۰۶ محسن انسیه اکبری
۳۶۰ غلامعلی حامد اکبری
۱۵۷۸ داود زهرا اکبری
۲۴۶۰ جعفر زهرا اکبری
۳۰۲۴ محمد زهرا اکبری
۲۲۱ یداله سعید اکبری
۱۸۹۱ حجت اله سعید اکبری
۱۸۳۶ قاسم علیرضا اکبری
۲۸۱ یوسفعلی محبوبه اکبری
۱۳۷ علی مهدی اکبری
۲۳۴۸ غلامحسین نرجس اکبری
۷۶۶ سیدرضا سیده زهرا اکبری اسپورزی
۲۰۸۰ علی اقا حسن اکبری فر
۱۹۲۵ حسین محدثه اکبری مجدابادی
۲۲۰۸ عبدالعظیم شیما اکبری مهربان
۲۹۹۹ محمدعلی بهاره اکبریان
۱۰۹۹ محمد علی اکبریان
۱۶۴۰ میرزابگ مصطفی اکرمی

 

رتبه نام پدر نام نام خانوادگی
۲۶۰۲ جابر سعید اگاه تازه کند
۱۴۱۵ اسداله سجاد اگهی
۲۶۱۵ بهروز ازاده ال سعدی
۱۳۲۵ نگهدار محسن البرزی
۱۲۰۱ سیدحسین سمیه الحسینی چزانی شراهی
۸۷۵ رضا ساسان اللهویردی رضائیه
۸۵۸ امامعلی سعید اللهیاری پرگو
۶۴۹ محمدنقی علیرضا الماسی
۲۲۱۹ محب محسن الماسی
۷۲۲ محمدابراهیم صابر الماسی خانی
۱۰۳۸ فرهاد میثم اله کرم
۳۱۳۹ مرتضی یاسمن اله ورد
۱۱۸۲ سعید سامان اله یاری
۲۶۰۰ جلال قاسم الهی پارسا
۳۰۷۷ رضا حدیثه الهیاری
۱۲۹۰ علی امیرحسین امام وردی
۲۵۶۴ قدرت پریسا امامی جزه
۲۴۶۰ علیرضا سمیرا امانی
۲۰۹۲ فیروز فرنگیس امانی
۲۸۵۶ محمدعلی حسین امتیاز
۹۶۹ جواد مهسا امجدی
۲۱۳۷ عباسعلی یاسر امرائی
۲۱۶۱ علی رقیه امیدی
۲۶۵۲ قربانعلی کاظم امیراحمدی
۵۴۹ محمدحسین کیانا امیراحمدی
۱۸۷۷ رحمت اله نگین امیران
۲۰۷۶ علی الهه امیرخانی
۲ علی رضا سینا امیررحیمی
۲۲۰۸ مرتضی مریم امیرزاده
۲۱۹ فاضل محمد امیرشکری
۱۵۶۳ داود محمدرضا امیرعلی
۱۵۸۸ نادر احسان امیروند

 

رتبه نام پدر نام نام خانوادگی
۴۵ رحمان احسان امیری
۷۵۷ غلام عباس امیر امیری
۱۶۱۲ وفادار سحر امیری
۲۳۰۴ عبداله عبدالرضا امیری
۱۶۱۲ محمدعلی فرزاد امیری
۲۹۰۵ کوروش محمدحسین امیری
۸۳۲ عبداله مرضیه امیری
۹۴۴ جمشید مریم امیری
۲۰۹۹ عباس عادل امین پور
۸۵۵ نصرالله سالار امینعلی زاده
۲۰۸ جعفر جواد امینی
۱۶۳۵ حسن رسول امینی
۲۷۸ قربانعلی رقیه امینی
۱۰۰ فرامرز سیامک امینی
۹۳۷ علی اصغر فاطمه امینی
۲۶۳۲ شوذب کاظم امینی
۹۶۷ علی محبوبه امینی
۲۱۵۰ عبدالمجید نازنین امینی
۱۳۹۱ حمیدرضا نگین امینی
۳۰۹۵ جلال صابر امینی خانه برق
۲۹۰۵ محمد زهرا امینی خو
۱۳۳۱ سیدهادی سیده رومینا امینی راد
۷۵۹ حسین وحید امینی راد
۶۰۱ موسی الناز امینی سنزیقی
۳۶۳ محمدحسن حمیدرضا امینیان
۲۷۳۸ علی نقی علی امینیان
۱۱۶۷ عباسعلی پریسا انجیری استرکی
۱۶۴۱ محمد الهام انصاری
۳۰۱۳ صدراله حسن انصاری
۱۴۰۴ باقر سامان انصاری
۲۸۱۹ سیدجلال سیدعمار انصاری
۱۶۶۸ محمود فاطمه انصاری

 

ادامه مطلب

اسامی پذیرفته شدگان آزمون وکالت ۱۴۰۲ کانون وکلای دادگستری گلستان

1402/07/09

اسامی پذیرفته شدگان آزمون ورودی کارآموزی وکالت ۱۴۰۲ کانون وکلای دادگستری گلستان

۱۴۸۱ محمد هاشم انصاری نژاد
۶۴۶ ذکرعلی مجید انفرادی زنوزقی
۲۷۴۴ هوشنگ فاطمه انگزی
۶۲۳ محمدعلی ندا انگوتی
۲۱۹۲ عبدالعلی علی انوری
۳۱۰ عبدالجواد هرمز انوری
۹۳۶ یونس عطیه انی
۱۵۶۷ محمد سبحان انیسی
۴۱۴ منصور سامان اوجاقلوشهابی
۱۴۵۱ منصور هانیه اوجاقلوشهابی
۲۸۴۳ گل محمد بهزاد اوجاقی
۶۴ داود سجاد اورنگی خرزوقی
۳۴۴ علی اقا اذر اوقانی ارانی
۱۶۲۰ علیرضا زهرا اولاد
۱۱۷۹ عباس علی اصغر اولادقباد
۱۲۴۳ رسول راضیه اولیائی
۲۲۵۹ کریم محمدجواد اولیائی
۳۰۷۲ حمیدرضا پریسا ایپکچی
۱۲۰۱ حسین هادی ایدون
۲۲۲۷ منصور روژان ایران پور
۶۴۳ جلال شیما ایران پور
۱۴۰۷ حسین پروانه ایرانپور
۶۷۳ محمدقربان محمدرضا ایرانشاهی
۲۰۹۷ محمدنبی انسیه ایزدپناه
۱۰۹۶ یوسف حامد ایزدخواه
۲۱۲۳ منصور میلاد ایزددوست
۱۱۵۷ عباس ایدین ایزدی
۵۱۶ غلامعباس محمدمهدی ایزدی
۲۵۷۳ بابک علی ایزدیار
۱۱۴۸ قوچعلی حسن ایمان زاده
۶۱۰ محمد احد ایمانی
۱۷۹۸ علی زینب ایمانی
رتبه نام پدر نام نام خانوادگی
۲۱۸ عوض مهران ایمانی
۳۶۷ عوض میثم ایمانی
۱۸۷۷ جواد فاطمه ایمانی پناه
۱۶۶۹ غلام احمدرضا ایمانی پیراغاج
۹۸۳ سعداله نجمه ائینه حیدری
۲۷۳۵ بهرامعلی فاطمه ائینه وند
۱۱۳ اسداله رضا ائینی
۳۹۱ عبدالله کیوان باباجانی عزیزی
۱۶۴۹ مهدی بهمن باباجانیان
۱۵۴۴ اسماعیل مجید بابازاده
۱۰۱ عبداله مهدی بابازاده سرخان
۱۶۵۷ ایت اله ارزو بابائی
۱۳۱ محمد حامد بابائی
۴۵۶ عزیزالله رویا بابائی
۱۸۵۷ مجید علی بابائی
۳۱۵۵ کتابعلی قهرمان بابائی
۱۹۰۶ رمضان سولماز بابائی قلعه جوقی
۲۲۹۴ مهدی حمیدرضا باتمانی
۵۲۱ محمدجعفر رومینا باختر
۳۱۲۰ منصور امنه بارسم ممقانی
۳۷ علی باز مرتضی بارگاهی
۲۴۹۲ حسن مینو بازرجانی
۱۴۶۸ علی عسگر رضا بازگیر
۱۵۷۶ محمداسمعیل
نام پدر نام نام خانوادگی ردیف
عیسی قاسم ابراهیمی  ۱
یداله مریم ابراهیمی  ۲
انه حبیب الله آتابائی  ۳
ولی اله اعظم آدینا  ۴
مهدی حمیدرضا آدینه  ۵
قاریاغدی بهرام آرخی  ۶
علی اکبر محمد استارمی  ۷
حسین امیرعلی اسدی  ۸
کریم پرنیان اسکندرپور  ۹
محمدمهدی محب افتخارالدین  ۱۱
عاشور رقیه آق  ۱۱
قربان مریم اکاتی وظیفه خواه  ۱۲
حمیدرضا آلا اکبری  ۱۳
حسین محمد اکبری  ۱۴
غلامرضا فاطمه اکرمی  ۱۵
محمد فاطمه اکی  ۱۶
سیدحسن سیدمحمدمهدی آل عقیل  ۱۷
محمود مازیار الفیان  ۱۸
خلیل عبدالمطلب الهی  ۱۹
حسینعلی آتنا اندروا  ۲۱
عثمان محمد اونق  ۲۱
اق اویلی ظریفه ایری  ۲۲
غلامرضا عارفه ایمانی  ۲۳
اصغر زهرا باباپورزریاب  ۲۴
نادعلی محمدرسول بابایان  ۲۵
غلام افسانه بابکی لکزان  ۲۶
قربان حسین بازیار  ۲۷
محمدباقر بهاره باقری  ۲۸
یوسفعلی یاسمن باقری  ۲۹
عباسعلی فاطمه بالارستاقی  ۳۱
ناصر افسانه بامری  ۳۱
مهدی یاسر بای جامه شورانی  ۳۲
حسن فاطمه بخشی  ۳۳
علی اکبر سحر بذرافشان  ۳۴
محمدرضا یحیی برابادی  ۳۵
فرزاد امیرحسین برادران کناری  ۳۶
محمدتقی بهناز برزکار  ۳۷
ناصر وحیده برزمینی  ۳۸
ناصر مرضیه بستان  ۳۹
مسلم محمدتقی بسطامی  ۴۱
محمداسماعیل براتعلی بشکنی  ۴۱
حمیدرضا شادی بلخی  ۴۲
جمشید غلام رضا بهروزی راد  ۴۳
کریم الله مریم بهی  ۴۴
محمد معین بیاری  ۴۵
جواد فاطمه بیمون نژاد  ۴۶
حسینقلی محسن پارسیان  ۴۷
نورمحمد فائزه پاریاب  ۴۸
محمد میثم پاکدل نسب  ۴۹
حسنعلی محمدتقی پائین محلی  ۵۱
عبداله احسان پردل  ۵۱
رضا محمد پرناک  ۵۲
محمدتقی فاطمه پروین کلتی  ۵۳
ابوالفضل جابر پوررستمی  ۵۴
حسن جان علیرضا پورفرج قاجاری  ۵۵
عبدالرضا فرشته پورقاز  ۵۶
نورعلی الیاس پورلی  ۵۷
عباس شهریار پورمیرزا  ۵۸
احمد تینا پیشدادیان  ۵۹
باباعلی مجید تازیکی  ۶۱
حسن سعید تجری  ۶۱
قدرت اله فرناز تربتی  ۶۲
عباس محمد تمسکنی  ۶۳
محمدبردی منیره توماج  ۶۴
علی فاطمه تیموری  ۶۵
حسن محبوبه جاویدی نیا  ۶۶
علی اصغر حسین جمالان  ۶۷
علی محمد فاطمه جهانشاهی  ۶۸
رمضان علی جواهری  ۶۹
علی مجید جوینی رضائی  ۷۱
حبیب الله محمود حبیبی فر  ۷۱
سیدمحمد سیدجواد حجازی نژاد  ۷۲
بابا علی اکبر حسام  ۷۳
عربعلی عاطفه حسام  ۷۴
منصور علی حسنی لفورکی  ۷۵
عباسعلی طیبه حسین نژاد  ۷۶
سیدرحمن مینا حسینی  ۷۷
سیدمحمدعلی زینب سادات حسینی  ۷۸
سیدقدرت اله سیدمحمود حسینی  ۷۹
سیدقدرت اله سیداحمد حسینی  ۸۱
سیدحسن سیدمجید حسینی  ۸۱
سیدعلی سیده زهرا حسینی  ۸۲
سیدعلی اکبر سیدعلی حسینی  ۸۳
عزیزاله مهدی حسینی  ۸۴
سیدمهدی سیدساحل حسینی  ۸۵
سیدعلی سیده ام البنین حسینی  ۸۶
احمد مهدی حکمتی  ۸۷
نصرت علیرضا حیدری آلوستانی  ۸۸
شیروان حسین خالقی کارسالاری  ۸۹
قاسم جواد خان احمدی  ۹۱
حسن منیره خان عبدال  ۹۱
حسن محمدعلی خانی کردمحله  ۹۲
محمدرضا زهرا خدیور  ۹۳
حسین ناهید خسروی  ۹۴
غلامرضا محمدرضا خسروی  ۹۵
قربانعلی رمضان خطیر  ۹۶
سلطان محمد متین خلیقی سیدی  ۹۷
علی اکبر محمدرضا خواجه  ۹۸
نظرلی ایوب خوجم لی  ۹۹
کامل الیاس داسار  ۱۱۱
علیرضا فرشته دربندی  ۱۱۱
قدرعلی فتانه درزی  ۱۱۲
فرامرز فائزه دشتی زاده  ۱۱۳
محمدتقی هاجر دلخواه اطربی  ۱۱۴
علیرضا طیبه ده بالائی  ۱۱۵
محمود احسان دهقان  ۱۱۶
احمد مصطفی دهقان  ۱۱۷
خوجه احمد سامیه دولتی  ۱۱۸
محمدرحیم ناصر دیه جی  ۱۱۹
براتعلی مریم ذوالفقاری نسب  ۱۱۱
محمدرضا مبینا ذوبی سرابی  ۱۱۱
محمد محمدمتین رازقیان  ۱۱۲
فاضل حمید رجبلو  ۱۱۳
قربانعلی فاطمه رحمتی  ۱۱۴
عباس مائده رحمتی  ۱۱۵
محمداسمعیل کمیل رحیمی  ۱۱۶
محمد حامد رخشانی  ۱۱۷
محمدحسن ابوالقاسم رضائی  ۱۱۸
روح اله فاطمه زهرا رضائی  ۱۱۹
منوچهر مرتضی رضائی  ۱۲۱
علیرضا مرتضی رضائی راد  ۱۲۱
حمیدرضا کیمیا رفیق  ۱۲۲
خالقداد رضا رمضانی فرد  ۱۲۳
رضاعلی محمدمهدی روشن چسلی  ۱۲۴
رمضانعلی محمدحسین روشنی یساقی  ۱۲۵
قنبرعلی محسن ریاحی  ۱۲۶
رجب محمد زارعی  ۱۲۷
علی اصغر علی زرگر  ۱۲۸
نقی جلال زنگانه  ۱۲۹
عباسعلی محمد زیدآبادی  ۱۳۱
عبدالمحمود آزاده زینعلی  ۱۳۱
محمدعلی فاطمه سامانی فر  ۱۳۲
محمد فاطمه سبزه  ۱۳۳
محمدرضا مهدی سپهری  ۱۳۴
سیداحمد نوراالسادات سجادی  ۱۳۵
حیدر فاطمه سعیدی  ۱۳۶
علی اکبر فاطمه سعیدی جوزچال  ۱۳۷
احمد محمدحسین سلطانی  ۱۳۸
عباسعلی ام سلمه سلیمانی  ۱۳۹
علی اکبر محمدحسن سلیمانی زیارتی  ۱۴۱
یوسف فاطمه سی جوینی  ۱۴۱
سیدجواد منیره سادات سیدالنگی  ۱۴۲
نریمان اردشیر شاه ابراهیم  ۱۴۳
یحیی عطیه شاه حسینی  ۱۴۴
عباس علی شاهکوهی  ۱۴۵
رمضانعلی سعیده شاهینی  ۱۴۶
علی اکبر سعید شاهینی  ۱۴۷
حسن فاطمه شجاعی  ۱۴۸
حسن امیر شریفی نیا  ۱۴۹
محمدعلی فاطمه شریفیان  ۱۵۱
علیرضا محمدحسین شعبانی محمدآبادی  ۱۵۱
اسمعیل مهیا شفقی  ۱۵۲
یحیی سعید شفیع پور  ۱۵۳
عبدالرحمن تینا شفیع پور  ۱۵۴
قربانعلی احسان شموشک علیا  ۱۵۵
عبداله صدیقه شهریاری  ۱۵۶
محمود محمدجواد شهواری  ۱۵۷
محمدابراهیم اسماعیل شیخ  ۱۵۸
داود محمد شیخ ویسی  ۱۵۹
محمدعلی رضا شیخی  ۱۶۱
محمد مهرآسا شیخی  ۱۶۱
عباسعلی امیرحسین صادقی جزی  ۱۶۲
عبدالحسین میلاد صادقی مهر  ۱۶۳
غلامرضا علی صانعی  ۱۶۴
محمد علی صفرزاد  ۱۶۵
اسماعیل ساناز طاهری  ۱۶۶
علی اکبر سمیرا طاهری زاده  ۱۶۷
عاشوربردی آرمان طبری  ۱۶۸
عبدالرحمان زینب عارف  ۱۶۹
غفور مهدیه عباسی  ۱۷۱
حسن شقایق عباسی  ۱۷۱
صادقعلی مریم عرب بالاجلین  ۱۷۲
احمد کبری عرب پور  ۱۷۳
جواد ام البنین عسگری  ۱۷۴
سیدشعبان سیده مبینا عقیلی  ۱۷۵
سیدعلی سیدحسین عقیلی  ۱۷۶
حسینعلی یاسمین علاقمند  ۱۷۷
مرتضی مهدی علمشاهی  ۱۷۸
محمدعلی الهه علی خانی  ۱۷۹
علی اکبر مریم علی زاده  ۱۸۱
محمد رضا عمادی  ۱۸۱
حسینعلی فاطمه عنایت  ۱۸۲
عباسعلی فاطمه غفاری  ۱۸۳
عین الله محمد غلامی  ۱۸۴
عیسی ملیحه فارسیانی  ۱۸۵
حسین مرضیه فتاح زاده  ۱۸۶
محمد آرزو فدائی قائینی  ۱۸۷
ارسلان پیمانه فرجام  ۱۸۸
کاظمعلی ذریه فرجی  ۱۸۹
غلامعلی سما فرخنده  ۱۹۱
رمضانعلی حانیه فرهنگ مهر  ۱۹۱
فقان نقی فقانی  ۱۹۲
علیرضا غلامرضا قائینی  ۱۹۳
عرازمحمد حمید قربان زاده گنبدی  ۱۹۴
قاسم متین قره جانلو  ۱۹۵
غلامحسن پرند قره داغی  ۱۹۶
نورگلدی خدیجه قره مشگ غراوی  ۱۹۷
طاغن دوردی بنیامین قریشی  ۱۹۸
محسن رضا قزل سوفلو  ۱۹۹
مرادعلی بابک قلی نژاد  ۲۱۱
علی رضا نسترن قندهاری  ۲۱۱
علی اکبر فاطمه کاویانی  ۲۱۲
حلیم بردی سمیه کر  ۲۱۳
ایوب اسماعیل کرپه  ۲۱۴
رضاقلی امیرحسین کرد  ۲۱۵
علی زهرا کرد  ۲۱۶
محمدعلی فاطمه کریمی  ۲۱۷
رمضانعلی رامین کریمی  ۲۱۸
نایب علی مصطفی کشاورز  ۲۱۹
خلیل آزاده کلاسنگیانی  ۲۱۱
حمزه محمد کوچکی  ۲۱۱
انه مراد احمد کوسه غراوی  ۲۱۲
عبدالعزیز فرزاد گرگیج  ۲۱۳
رمضان علی گل چین  ۲۱۴
رمضان فاطمه لک زائی  ۲۱۵
جابر پریسا مازندرانی  ۲۱۶
خوجه محمد ثریا محمدامانی  ۲۱۷
صفدر محدثه محمدزاده نوری  ۲۱۸
محمدابراهیم سحر محمدی  ۲۱۹
محمد فاطمه محمدی کاهه  ۲۲۱
قدرت اله محمد محمدی نیک  ۲۲۱
سیداحمد الهام سادات محمودی خرق  ۲۲۲
حجت اله علی مردانی نیا  ۲۲۳
سیدجعفر مهلاسادات مردمومن  ۲۲۴
مسلم فاطمه مروتی  ۲۲۵
علی فهیمه مزیدی  ۲۲۶
یاور کبری مسعودی  ۲۲۷
علی اصغر علیرضا مصطفی لو  ۲۲۸
سیدغلامعلی سیدسعید مظهری موسوی  ۲۲۹
سیدحسن سیده هاجر مظهری موسوی  ۲۳۱
حسن امیرحسین مقسمی  ۲۳۱
علی اکبر اکرم مقصودلو  ۲۳۲
مهدی منا مقصودی  ۲۳۳
مرتضی حنیفه ملاحی  ۲۳۴
امیر غزل ملازاده  ۲۳۵
حسن پوریا ملکی  ۲۳۶
مهدی مائده ملوندی  ۲۳۷
محمد مجتبی ممشلو  ۲۳۸
هادی مهدی منصوری  ۲۳۹
علی زهرا مهاجراسترابادی  ۲۴۱
حسین مریم مهدی پور  ۲۴۱
قربان سحر مهدیان  ۲۴۲
محمدرضا علیرضا مهربان  ۲۴۳
محمد مریم موسوی  ۲۴۴
پرویز سجاد مومنی نژاد  ۲۴۵
سیدعباس سیدمحمدعلی میربهبهانی  ۲۴۶
عابدین زینب میردار  ۲۴۷
عباس امید میرزائی نژاد  ۲۴۸
عباسعلی ایوب میرشاهی  ۲۴۹
سیدیحیی سیدمیربهادر میرفندرسکی  ۲۵۱
حسن مریم نجارعجم  ۲۵۱
تاج محمد معین نظری  ۲۵۲
محمدعلی زهرا نظری  ۲۵۳
عبدالجبار ملیحه نعمانی  ۲۵۴
سیدجعفر آزاده نقی نسب اردهائی  ۲۵۵
خداقلی اناقلی نهاد  ۲۵۶
نادر یاسر نوتی زئی  ۲۵۷
علی اکبر زینب نوری  ۲۵۸
عبداله مریم نوری چناشک  ۲۵۹
ابراهیم آزاده نوری سراجی  ۲۶۱
عبدالخلیل سونا نیازی  ۲۶۱
محمود سپیده نیکدوست  ۲۶۲
داود مهدی هاشم پور  ۲۶۳
جواد شبنم هاشمی ترمنی  ۲۶۴
محمدتقی حسین هاشمی نسب گرجی  ۲۶۵
رضا حسن هدایتی  ۲۶۶
رضا حمید هدایتی  ۲۶۷
قادربردی احمد وطن پرست  ۲۶۸
حسین زهرا ولیان گالشی  ۲۶۹
حسن محسن یاحقی  ۲۷۱
علیرضا بهرام یازرلو  ۲۷۱
اسمعیل سعیده یازرلو  ۲۷۲
علی سینا یزدی  ۲۷۳
علی اصغر سحر یکتافر  ۲۷۴

ادامه مطلب

اطلاعیه ثبت نام پذیرفته شدگان آزمون وکالت ۱۴۰۲ کانون وکلای دادگستری قم

1402/07/09

پذیرفته شدگان سهمیه آزاد کانون وکلای قم - روز مراجعه

سه شنبه ۱۴۰۲/۰۷/۰۴ :

 • ۱ – امیرحسین شکوریان فر
 • ۲- محدثه صمدی بهرامی
 • ۳- فاطمه پوستچیان
 • ۴- امیرحسین نیک پور
 • ۵- سینا امینی
 • ۶- حسین پیش قدم
 • ۷- سعید عسکری
 • ۸- الهه قره بکلو
 • ۹- سیدامیرحسین میرقاسمی
 • ۱۰- امید گائینی
 • ۱۱- محمدحسین پورمیمندی
 • ۱۲- زینب قادری
 • ۱۳- طاهره صمدی بهرامی
 • ۱۴- فائزه سادات موسوی
 • ۱۵- منا محمره پور هلالی

چهارشنبه ۱۴۰۲/۰۷/۰۵ :

 • ۱۶- منیره رئیس علی
 • ۱۷- زهرا برزوئی
 • ۱۸- وحید شفیعی
 • ۱۹- زهرا یوسفی
 • ۲۰- فاطمه مهمان پور
 • ۲۱- مهرداد حیدری
 • ۲۲- مرضیه راشدی
 • ۲۳- نرگس زارعی
 • ۲۴- محمدحسن علی نوری
 • ۲۵- فاطمه کرار
 • ۲۶- مهدی قاسمی
 • ۲۷- فاطمه برهانی بلسبنه
 • ۲۸- میثم مهرابی
 • ۲۹- سمیه زمانی قمی
 • ۳۰- مریم میرزازاده

پنج شنبه: ۱۴۰۲/۰۷/۰۶: (ساعت مراجعه از ۹ الی ۱۲)

 • ۳۱ – سارا حیدری ازندریانی
 • ۳۲- مجید کاشی زاده
 • ۳۳- محمدعلی ارجمندلاری
 • ۳۴- علی کریمی
 • ۳۵- مجید کردلو
 • ۳۶- مهدی باقری
 • ۳۷- مسعود محمدی
 • ۳۸- سروناز شریفی
 • ۳۹- سیده فاطمه موسوی
 • ۴۰- زهره شمسی

شنبه ۱۴۰۲/۰۷/۸:

 • ۴۱- محمدمهدی میرزائی
 • ۴۲- ابوذز محبی نیا
 • ۴۳- طاهره السادات برقعی تجلی
 • ۴۴- محمدصادق واصف
 • ۴۵- علی سعیدخانلو
 • ۴۶- الهه شعبانپور المشیری
 • ۴۷- وحید شکوری هزه جام
 • ۴۸- زهرا ملکی
 • ۴۹- امیررضا حدادی
 • ۵۰- حسن صفریان
 • ۵۱- محمدرضا پورنقی
 • ۵۲- مجید مرادی
 • ۵۳- زهرا نصیری
 • ۵۴- مجید حاصلی
 • ۵۵- یوسف رحمانی

یکشنبه ۱۴۰۲/۰۷/۰۹:

 • ۵۶- منا آهنگران
 • ۵۷- امیر رحمتی
 • ۵۸- زهره آخوندی خزرآباد
 • ۵۹- مینا امامی فر
 • ۶۰- حسن عربی
 • ۶۱- مرجان رفیعی
 • ۶۲- صادق خلیلی
 • ۶۳- حسن عبداللهی
 • ۶۴- صفورا گلشنی بیدار
 • ۶۵- امیرمحمد کلهر
 • ۶۶- علی اصغر چراغی توفیق
 • ۶۷- مژگان طالبیان
 • ۶۸- راحله قربانی
 • ۶۹- حمید رضائی
 • ۷۰- مصطفی فتحی

دوشنبه ۱۴۰۲/۰۷/۱۰ :

 • ۷۱- سیدمحمدحسن مومنی
 • ۷۲- حسینعلی رحیمی
 • ۷۳- آرزو فراهانی پارسا
 • ۷۴- داود کوهستانی
 • ۷۵- علیرضا جعفری ارشادی
 • ۷۶- محمد بیگدلی
 • ۷۷- اکبر فیروزی نیا
 • ۷۸- زهره علیزاده
 • ۷۹- یوسف جواهری زیرک
 • ۸۰- سیدمحمد جواد جزایری
 • ۸۱- احمد شریفی
 • ۸۲- لیلا گرگانی
 • ۸۳- سیدمحمدجواد فقاهتی
 • ۸۴- غلامرضا حسن آبادی فراهانی
 • ۸۵- ریحانه سادات قریشی

چهارشنبه ۱۴۰۲/۰۷/۱۲:

 • ۸۶- فاطمه فیروزی راد
 • ۸۷- نرجس سادات صادق الوعد
 • ۸۸- ریحانه تقی زاده
 • ۸۹- زهرا وفائی
 • ۹۰- زهره علی آبادی
 • ۹۱- ابوذر شکری
 • ۹۲- مهدی اسماعیلی
 • ۹۳- حسین چوپانی
 • ۹۴- معصومه غلام نژادیان
 • ۹۵- روح اله کولیوند
 • ۹۶-عطیه تجویدی منفرد
 • ۹۷- مجتبی قائمی
 • ۹۸- هاشم قبادی کوره خسروی
 • ۹۹- فرزانه یکتا فر
 • ۱۰۰- فاطمه شاد

پنج شنبه ۱۴۰۲/۰۷/۱۳:(ساعت مراجعه از ۹ الی ۱۲)

 • ۱۰۱- زهره کیمیایی
 • ۱۰۲- اسماعیل سلیمی
 • ۱۰۳- نسیم جلالی مقدسی
 • ۱۰۴- محمد نیک زاد
 • ۱۰۵- فاطمه سقایتی
 • ۱۰۶- غیاث الدین عباسی نوده
 • ۱۰۷- مریم منوچهری
 • ۱۰۸- نسرین گرایلو
 • ۱۰۹- هادی رضا زاده
 • ۱۱۰- رباب جوان بخت

شنبه ۱۴۰۲/۰۷/۱۵:

 • ۱۱۱- مهدی موحدی پور
 • ۱۱۲- علیرضا ملک لو
 • ۱۱۳- محمد احمدزاده
 • ۱۱۴- محسن دوستی مقدم
 • ۱۱۵- مجتبی احمدپور
 • ۱۱۶- زینب خادمی
 • ۱۱۷- سیدمصطفی موسوی شکوه
 • ۱۱۸- منیره عزیزی
 • ۱۱۹- ابوالفضل قنبری سنجگانی
 • ۱۲۰- فرزانه سادات مهدی حسینی نژاد
 • ۱۲۱- سیدعلی برهمند
 • ۱۲۲- ابوالفضل باستان
 • ۱۲۳-محمدحسین ملکی
 • ۱۲۴- زهرا وفاجو
 • ۱۲۵- ابوالفضل مرادبیکلو

یکشنبه ۱۴۰۲/۰۷/۱۶:

 • ۱۲۶- علی احمدی
 • ۱۲۷- مهین امره بزچلوئی
 • ۱۲۸- سیدجابر موسوی راد
 • ۱۲۹- فاطمه اسکندریان
 • ۱۳۰- نرگس ابراهیمی
 • ۱۳۱- عبداله گودرزی
 • ۱۳۲- زهره صادقی ورجانی
 • ۱۳۳- محمدرضا مختاری بیات
 • ۱۳۴- زینب بوالحسنی
 • ۱۳۵- سیدحسین حسنی میربجارکناری
 • ۱۳۶- مسعود بابایی پیری
 • ۱۳۷- اکبر نجاتی
 • ۱۳۸- مریم صیادی زاده
 • ۱۳۹- سیدمحمد باقر اسماعیلی
 • ۱۴۰- زهرا محمدعلی طهرانی
 • ۱۴۱- محمد علی بیگی
 • ۱۴۲- سمیه شفاعی
 • ۱۴۳- محمد غریبی
 • ۱۴۴- خدیجه قضات نژاد
 • ۱۴۵- فاطمه حسین باقری
 • ۱۴۶- حمید صالح
 • ۱۴۷- محمدجعفر امامی النی
 • ۱۴۸- الهام اسماعیلی مقدم

پذیرفته شدگان با سهمیه ایثارگری به ترتیب رتبه

دوشنبه ۱۴۰۲/۰۷/۱۷ :

 • ۱- حسین نجف زاده رهقی
 • ۲- علی سلطانی
 • ۳- محمدمهدی امرائی اصل
 • ۴- معصومه محمودی
 • ۵- سیدعبدالوهاب بنی فاطمی
 • ۶- محمدجواد مرادی
 • ۷- علی عابدینی
 • ۸- محسن حمیدی پور
 • ۹- محمدحسن لطفی مهروئیه
 • ۱۰- محبوبه هندویان
 • ۱۱- علیرضا فروتن
 • ۱۲- فائقه اسکندری
 • ۱۳- سیدعباس سادات الحسینی
 • ۱۴- محمدکاظم امینی
 • ۱۵- فاطمه نجفی

سه شنبه ۱۴۰۲/۰۷/۱۸:

 • ۱۶- نرجس خاتون همتی بخشکندی
 • ۱۷- سجاد روحانی نژاد
 • ۱۸- حمید قاسمی
 • ۱۹- فاطمه مومن
 • ۲۰- فاطمه کرمی داودی
 • ۲۱- علیرضا بیطرفان
 • ۲۲- محمدامین نثاری
 • ۲۳- نجمه سادات باقری قمی
 • ۲۴- مینا یاری
 • ۲۵- محمدحسین مهروئیه
 • ۲۶- محمدعلی کفائی مهر
 • ۲۷- محسن نثاری
 • ۲۸- معصومه خلجی
 • ۲۹- محسن شهبازی
 • ۳۰- فاطمه ابراهیم زاده

چهارشنبه ۱۴۰۲/۰۷/۱۹:

 • ۳۱- علیمحمد پورنجاتی
 • ۳۲- محسن اهوز
 • ۳۳- صادق بلباسی
 • ۳۴- سیدعباس حسینی
 • ۳۵- میثم حقیقت نژاد
 • ۳۶- محمدحسین نوین دریاسری

ادامه مطلب

اطلاعیه ثبت نام پذیرفته شدگان آزمون وکالت ۱۴۰۲ کانون وکلای دادگستری یزد

1402/07/09

اسامی پذیرفته شدگان آزمون وکالت ۱۴۰۲ کانون وکلای دادگستری یزد

ردیف نام نام خانوادگی
۱ امید ابراهیمی
۲ محمد علی ابوالحسنی
۳ سجاد احمدی بغداد آباد
۴ حمیدرضا احمدی بفروئی
۵ زهراسادات ارسنی
۶ صدیقه اژیر
۷ محمدرضا اسمعیلی تفتی
۸ سمیرا اسیابان پور
۹ مرتضی افخمی عقدا
۱۰ سید فاضل افشین
۱۱ زهرا اقبالی زارچ
۱۲ مهدی اکرمی ابرقوئی
۱۳ محسن امیر بیکی
۱۴ هادی امین در برزی
۱۵ محمد سعید انتظاری زارچ
۱۶ مهدیه انتظاری زارچ
۱۷ مجتبی انوری
۱۸ منیره انوری
۱۹ سودابه ایارده
۲۰ محمد حسین ایت نیا
۲۱ فاطمه ایمانی
۲۲ زینب باشی
۲۳ عارفه باغ بهاری بغداد اباد
۲۴ لیلا بحرانی
۲۵ سارا بلوچی
۲۶ محمد مهدی بهابادی
۲۷ على بهمنی نیا
۲۸ ازاده پسنده
۲۹ شادی پورابراهیمی خلفی
۳۰ دنیا پوردکان
۳۱ عماد الدین تقی پور
۳۲ نرگس توصیفیان
۳۳ علیرضا توکل
۳۴ نرگس توکلی زاده
۳۵ سمیه توکلیان
۳۶ زهرا جاویدیان
۳۷ خاطره جعفری بهجت آباد
۳۸ بهاره جمالی نوش آباد
۳۹ مرضیه جمشیدی مطلق
۴۰ زهرا حاجی صادقی نژاد
۴۱ حسین حرازی زاده یزدی
۴۲ مرتضی حرازی زاده یزدی
۴۳ امیر حسین مرشدی
۴۴ سید محمد علی حسینی زاده خضرآباد
۴۵ سعیده حسینی مقدم
۴۶ سید مهدی حسینیان
۴۷ محمد جواد حکیم پور
۴۸ على خادمی مجومرد
۴۹ ایران خاکباز
۵۰   فاطمه خباززاده یزدی
۵۱ افسانه خبری
۵۲ زهرا خسروی فراغه
۵۳ هانیه السادات خواجه افضلی
۵۴ مریم خواجه پور
۵۵ فاطمه خوشدل
۵۶ عذرا خیراندیش
۵۷ سیده زهرا داودی معزیان
۵۸ على دشتی رحمت آبادی
۵۹ فرزانه دل شب
۶۰ زهره دهجی بنده
۶۱ حسن دهستانی اردکانی
۶۲ نجمه دهستانی بنستانی
۶۳ محمد مهدی دهشیری
۶۴ محمد دهقان
۶۵ نجمه دهقان بنادکی
۶۶ ریحانه دهقان دهنوی
۶۷ زهرا دهقان طزرجانی
۶۸ سمیرا دهقان نیری
۶۹ پریسا دهقانی
۷۰ فرخنده دیانت زاده
۷۱ رضا ذهب زاده
۷۲ رسول رامشی جان
۷۳ محمدرضا رایگان
۷۴ روح اله رحیمی زارچی
۷۵ هادی رشیدی احمدآبادی
۷۶ سکینه رضائی احمدآبادی
۷۷ میثم رضائی شورکی
۷۸ اشرف السادات رضوی ده جمالی
۷۹ امیر محمد رفیعی مجومرد
۸۰ حسین رنجبر
۸۱ حسین رئیسی
۸۲ محمد حسن زاده جعفری
۸۳ علیرضا زارع
۸۴ سید احمد زارع بیدکی
۸۵ ملیحه زارع بیدکی
۸۶ سمیه زارع خورمیزی
۸۷ فاطمه زارع رشکوئیه
۸۸ زهرا زارع نظری
۸۹ سعیده زارع هرفته
۹۰ احمد زرین مقدم
۹۱ فرحناز زکی زاده
۹۲ فاطمه زمانی بابگهری
۹۳ امیر سالار سالاری
۹۴ فاطمه سربی شوازی
۹۵ ابوالفضل سرداری
۹۶ دلارام سروش فرد
۹۷ فاطمه سلطان آبادی
۹۸ سمانه سلطانی
۹۹ ریحانه سلیمانی
۱۰۰ سید حسن سیدرضائی
۱۰۱ سیده مریم سیدی فرگی
۱۰۲ احمد شاطری احمدآباد
۱۰۳ مریم شاکر اردکانی
۱۰۴ بهناز شمس اسفندآبادی
۱۰۵ فاطمه شمس اسفندآبادی
۱۰۶ مجتبی شمسی محمودآبادی
۱۰۷ مریم شیخ یزدی
۱۰۸ مصطفی صابری حسین آباد
۱۰۹ محمد مهدی صادقی
۱۱۰ زهره صادقی تفتی
۱۱۱ محمد صادق صادقی ندوشن
۱۱۲ امیر حسین صادقیان
۱۱۳ الیاس صدقی
۱۱۴ مهسا صیدی کرمانشاهی
۱۱۵ ابراهیم طاهری
۱۱۶ علی عباسی
۱۱۷ علی اکبر عدل
۱۱۸ مهدی عسکری اشکذری
۱۱۹ سبحان عطائی فتح آباد
۱۲۰ محمد حسین عظیمی
۱۲۱ محمدرضا علم دار
۱۲۲ زهرا علی مردانی
۱۲۳ وحید فاتحی
۱۲۴ سحر فاضلی راد
۱۲۵ حجت الله فتاحی بافقی
۱۲۶ حمیدرضا فخرآبادی
۱۲۷ فخر السادات فخرالساداتی نصرآبادی
۱۲۸ فاطمه فروزنده
۱۲۹ امید فصاحت
۱۳۰ فرناز فلاح تفتی
۱۳۱ لیلا فیروزه پور
۱۳۲ زهرا قاسمی بهابادی
۱۳۳ فاطمه قائدی جشنی
۱۳۴ فاطمه کارگریان مروستی
۱۳۵ مرضیه کارگریان مروستی
۱۳۶ فاطمه کاظمی نیا
۱۳۷ فاطمه کامران
۱۳۸ حمیده کرمی
۱۳۹ محمد کریمی
۱۴۰ سعیده گرامی
۱۴۱ عاطفه گلی
۱۴۲ مجیده محبوبی
۱۴۳ سمانه محبوبی نیا
۱۴۴ فاطمه محزون پور
۱۴۵ الهه محمودی هاشمی
۱۴۶ ریحانه السادات مدرس مصلی
۱۴۷ سید علی مرتضوی مهریزی
۱۴۸ امین مصطفائی بفروئی
۱۴۹ عباس مظفری
۱۵۰ میترا معتمدی
۱۵۱ ساجده معین
۱۵۲ مهدیه ملازینلی
۱۵۳ فرهاد منظری توکلی
۱۵۴ زهرا موحدی نیا
۱۵۵ محمد مودب
۱۵۶ مرضیه موذنی
۱۵۷ سید سجاد موسوی مهر
۱۵۸ محمد صادق موگونی
۱۵۹ فاطمه میرجلیلی
۱۶۰ مهدیه السادات میرجلیلی
۱۶۱ ابراهیم میرحسینی
۱۶۲ محمدرضا میرشمسی
۱۶۳ الهام السادات میر قانعی اردکانی
۱۶۴ فاطمه نبی زاده
۱۶۵ فائزه نصرتی
۱۶۶ امیدرضا نقیبی بافقی
۱۶۷ نسرین نیک نظر
۱۶۸ ریحانه نیکوبخش
۱۶۹ مرضیه ورنگ
۱۷۰ فاطمه وزیری کردستانی
۱۷۱ زهرا وطن خواه تفتی
۱۷۲ زهرا هاتفی اردکانی
۱۷۳ جواد هراتی
۱۷۴ سارا همایون
۱۷۵ ازاده یزدان پناه
۱۷۶ سید شهاب الدین یوسفی

ادامه مطلب

اسامی پذیرفته شدگان آزمون وکالت ۱۴۰۲ کانون وکلای دادگستری هرمزگان

1402/07/09

اعلام لیست اسامی پذیرفته شدگان آزمون وکالت ۱۴۰۲ کانون وکلای دادگستری استان هرمزگان

نام خانوادگی

نام نام پدر رتبه
صادقی مزیدی حمید عباس ۱
مختاری مهدی محمد ۲
عالی پوراحمدی مهدی محمد ۳
حمزه رامین غلامعلی ۴
یزدانی لقمان عبدالله ۵
قره چاهی سعید محمدقلی ۶
مستعلیخان سرتیپ علی رضا صادق ۷
مقدم فرد مهدیس محمدتقی ۸
ماندگاری اسیه اسفندیار ۹
مصلحی سینا محمد ۱۰
حجتی مریم محمدحسن ۱۱
عزتی مهدی عبدالرسول ۱۲
صالحی رودانی رحمن مشیر ۱۳
ابول پورهمائی معصومه سیامک ۱۴
سلیمانی ابوطالب مندنی ۱۵
ارمات شبنم جلال ۱۶
بهرامی نژاد مسلم جمال ۱۷
دلاوری پاریزی محسن محمدحسین ۱۸
گل کار ابوالفضل هابیل ۱۹
جلالی بستانو پریسا محمدعلی ۲۰
حجتی پور فائزه محمد ۲۱
حاجیان امید کریم ۲۲
غلباش قره بلاغی اینالو سمیه علی محمد ۲۳
مرادی حامد رضا ۲۴
شهریاری پور شهاب محمد ۲۵
زارع مهرجردی احمدرضا محمدحسین ۲۶
زاهدی دهوئی ام البنین عباس ۲۷
کناری زاده امیدرضا محمد ۲۸
طباطبائی سیدامید خیراله ۲۹
جلالی جلال ابادی رسول سبزعلی ۳۰
غفاری پویان بهمن ۳۱
صادقی حسن فیروز ۳۲
کمال پور ریحانه محمد ۳۳
رشیدی محمد عیسی ۳۴
بهامین سمیه عوض ۳۵
شریفی محمد علی ۳۶
حکیمی زاده فاطمه محمدعلی ۳۷
مرادی علی امامقلی ۳۸
طهماسبی اکبر شکراله ۳۹
مهدوی اسمعیل ابادی نجمه جمال ۴۰
صالحی بهرام نجف ۴۱
محمدی نژاد معین حسن ۴۲
شبانی هانیه صالح ۴۳
شایان شریف مرضیه عبدالرضا ۴۴
سالاری جمشید رحمت ۴۵
شریفی زهرا حسین ۴۶
اگاه مرضیه عبدل ۴۷
منصوری ملیحه محمدصالح ۴۸
نثاری مرضیه علی ۴۹
پیش دار ندا حسین ۵۰
گودرزی ابراهیم باباجان ۵۱
رودباری ملیحه بختیار ۵۲
نصیری نسب محمود عیسی ۵۳
خدادادی روشناوند محدثه محمد ۵۴
محمدی یار حسین قاسم ۵۵
ترکاشوندجوزانی علیرضا حسین ۵۶
رجب زاده نازنین محمد ۵۷
دهقانی سیاهکی علی فلکناز ۵۸
روح الامینی امین ابومحمد ۵۹
علی زاده سمسوری زهرا جعفر ۶۰
زیارتی شاه عوض محسن حسن ۶۱
رمضان پور مریم حسین ۶۲
رهداری عارفه مهردل ۶۳
امانی موسی الرضا قدرت اله ۶۴
فرهمندنیا نادیا عباس ۶۵
شهبازی علی حسین ۶۶
کریمی داود اله بخش ۶۷
زیدابادی نژاد میثم رحمن ۶۸
حیدری جواد ابراهیم ۶۹
حیدری ماریا شهریار ۷۰
اسمنه فرامرز محمد ۷۱
اب کار پرویز علی ۷۲
کهوری زیارتی مسعود محمد ۷۳
رشیدیان محمدسعید نوذر ۷۴
مرادی گیسی نیلوفر محمد ۷۵
فولادی نعمت الله قیطاس ۷۶
شهبازی سرگزی مدینه فرج ۷۷
ابیارلیلان زهرا عشقعلی ۷۸
زمانپورشاه منصوری فاطمه شفیع ۷۹
روزگار ایمان سهراب ۸۰
عامری سیاهوئی زهرا علی ۸۱
برون پریسا محمد ۸۲
داردرفشی زهرا علی شا ۸۳
دهقانی ارزوئی حسین محمد ۸۴
صادقی سهند حمید ۸۵
جلائی یزدی نژاد فاطمه مهدی ۸۶
حسن پور اسفندیار حسن ۸۷
رنجبری عقیل موسی ۸۸
مسلمی مهنی فاطمه احمد ۸۹
فهیمی پور مجتبی غلامرضا ۹۰
کریمی مهدی محمد ۹۱
سخنور راحله علیرضا ۹۲
امیری صدیقه اباذر ۹۳
پوزش حسن احمد ۹۴
ایران منش میثم حسین ۹۵
بوستانی زاده کاظم حسن ۹۶
فرخیانی اریا فاضل ۹۷
سلامتی سوزائی سحر عیسی ۹۸
محمودی چالبطانی مرتضی امیدعلی ۹۹
ناصری فرشته جلیل ۱۰۰
هاشمی اصغر بختیار ۱۰۱
جورسرا راضیه یحیی ۱۰۲
رحیمی کلیشادی حامد نعمت اله ۱۰۳
فیضی بهروز عیسی ۱۰۴
ژیان فرد مجتبی احمد ۱۰۵
ذاکری نژاد فائزه طالب ۱۰۶
کدیور ندا محمد ۱۰۷
ناصری باغبابوئیه صالحه رضا ۱۰۸
قاسمی یداله معصوم ۱۰۹
فرخیانی حاتم فاضل ۱۱۰
حقانی مژگان نوروز ۱۱۱
جلالی زنوز

طاهره

میرجلال ۱۱۲

سهمیه ایثارگران

نام خانوادگی نام نام پدر رتبه

رئیسی نژاد

سهیلا حسن ۱
ارغوانی پیرسلامی کیمیا اسداله ۲
کاظمی سمانه جلیل ۳
تابع بردبار حانیه عطااله ۴
پیراسته کریم شاپور ۵
ذاکری معصومه شهریار ۶
موسوی سیدمهدی سیدجلال ۷
قاسمی فاطمه غلام ۸
حسینی اعظم سادات سیدخلیل ۹
سبزی پور مرتضی رضا ۱۰
فروزنده فاطمه محمدنبی ۱۱
شامحمدی موسی عباسقلی ۱۲
زلفی پریسا صدراله ۱۳
اسماعیل نژاد پریسا عبدالحسن ۱۴
قلی زاده چولاندیمی سحر علی رضا ۱۵
احترامی اسحاق سلیمان ۱۶
رنجبر علی محمد ۱۷
نقدی نسب مجتبی عیسی

۱۸

ادامه مطلب

اسامی پذیرفته شدگان آزمون وکالت ۱۴۰۲ کانون وکلای دادگستری چهارمحال و بختیاری

1402/07/09

اسامی پذیرفته شدگان آزمون وکالت ۱۴۰۲ کانون وکلای چهارمحال و بختیاری

سهمیه آزاد:

 1. مرتضی جانقربان
 2. على خالدی سردشتی
 3. مسعود عبدالهی سهل آبادی
 4. علی حیدری سورشجانی
 5. زهره محمدی دشتکی
 6. محمد زمان محمودی زانیانی
 7. مهری باقری پبدنی
 8. بیتا فرامرزی هفشجانی
 9. سجاد حسین پور
 10. سید میلاد حسینی چاه گاهی
 11. حمید جهانبازی گوجانی
 12. نریمان بنی مسنی
 13. مهدی ضیا
 14. سیده گلنوش رسولی زاده
 15. زهرا ملک شلمزاری پور
 16. سمیرا قدمی
 17. فاطمه میرزائی ارجنکی
 18. کبری آقاجری
 19. امین تراکمه سامانی
 20. حسین جمالی ارمندی
 21. خشایار امیریان فارسانی
 22. غلامعلی پور اکبر
 23. نجمه جمالی
 24. ایمان امیدوار
 25. سید کامران مرتضوی فارسانی
 26. معصومه ارغوان
 27. بهنام رئیسی جعفر آبادی
 28. یزدان بخشایش پور
 29. فائزه کیانی
 30. آرش شکرالهی
 31. هادی گرجی مرغملکی
 32. منیره پیوسته بروجنی
 33. حسین رفیع زاده
 34. سعید حیدری سورشجانی
 35. زهرا ملک پور
 36. الهام علی میرزایی فرادنبه
 37. ناهید اسدپور
 38. حجت الله نجفی بابادی
 39. حسین حاج زینلی چالشتری
 40. زهرا ارزنده هفشجانی
 41. مرجان صالحی چلیچه
 42. زهرا اسماعیلی کتکی
 43. اکبر کیانی فر
 44. مهدی عباسی پور چالشتری
 45. اله شرافت پور چالشتری
 46. نرگس امینی فیل آبادی
 47. سودابه موسوی شهیدی
 48. علی رئیسی سرتیشنیزی
 49. مرضیه حیدری سورشجانی
 50. ویدا للہ گانی دزکی
 51. زهرا بزمایون
 52. سید مهرداد برگ گل
 53. نرگس حیدری زاده
 54. الهام شیروانی فیل آبادی
 55. راضیه قاسمی رستمی
 56. محسن خلیلیان شلمزاری
 57. مریم اسماعیلی کرانی
 58. احمدرضا رئیسی نافچی
 59. حجت الله بهرامی
 60. زهرا هاشمی دهکردی
 61. میترا سلطانی
 62. مرتضی صادقی ده صحرایی
 63. فرزانه خسروی
 64. سمیرا ملک پور شلمزاری
 65. شقایق مرادیان فارسانی
 66. مبینا قنبرپور دهکردی
 67. سلمان حاجی پور میلاسی
 68. سمیرا قائدی وانانی
 69. نجمه عبادی
 70. سیده زهرا تقوی باباحیدری
 71. رضا بابامیر
 72. مجتبی فرج زاده دهکردی
 73. سعید اسکندری فارسانی
 74. مرضیه اسعد سامانی
 75. رامین محمدی
 76. سید سعید کاظمی شیخ شبانی
 77. زکریا خدادادی
 78. یزدان خسروی فارسانی
 79. سیده فاطمه مرتضوی
 80. عباس فرامرزی بابادی
 81. آرش ویسی
 82. لیلا شاهقلیان
 83. الیاس حسین پور
 84. زهرا پناه پور
 85. سوسن روانان
 86. کیوان خلیلی مقدم
 87. حسین مرادانی باباحیدری
 88. راضیه علیمحدی نافچی
 89. فرزانه احمدی میرقائد
 90. مسلم اردشیری لردجانی
 91. صغری اتابکی ( این نام در سری اول اعلام نتایج وجود نداشت و در دومین سری اصلاحات این کانون، به لیست اضافه شده است)
 92. زینب صمیمی شلمزاری
 93. میلاد شیخ سامانی

سهمیه ایثارگر:

 1. محمد مقصودی سرترشنیزی
 2. زهرا عبدالهی
 3. فائزه عزیزی آرانی
 4. علیرضا اکبری بنی
 5. مفیده کاویانی
 6. طیبه خلیلی مقدم طهماسبی
 7. عاطفه سلحشور نیا
 8. مهدی جمشیدی فارسانی
 9. محمد امین صالحی اردلی
 10. سید محمد حسین موسویان قهفرخی
 11. فضه مهری قهفرخی
 12. منصور رحیمی پور وردنجانی
 13. محمد اکبری
 14. محبوبه قراخانی بنی
 15. میلاد منصوریان خواجه لنگی
 16. مولود فعال دستگردی
 17. فهیمه زمانی فرادنبه
 18. رویا شکرالهی
 19. محمد کریمی ده چشمه
 20. مهدی رئیسی شیخ محمودی
 21. عبدالله خدادادی

ادامه مطلب

اسامی پذیرفته شدگان آزمون وکالت ۱۴۰۲ کانون وکلای دادگستری بوشهر

1402/07/09

اسامی پذیرفته شدگان آزمون وکالت ۱۴۰۲ کانون وکلای دادگستری بوشهر

ردیف نام نام خانوادگی نام پدر
۱ محسن اتحادیه عباس
۲ فاطمه احمدی حسین
۳ طاهره اسفندیاری کلائی جواد
۴ سید مسلم اسلام فر سید جواد
۵ مریم افراسیابی اردشیر
۶ وحید امیدی فیروزی کشکولعلی
۷ محمود امیری عوض
۸ محسن انصاری حسین
۹ روح اله اوستاد محمد علی
۱۰ مسعود اوستاد محمد علی
۱۱ مهران اوستاد مرتضی
۱۲ حانیه ایزدپناه محمد علی
۱۳ علی ایمانی نیا شهاب
۱۴ محمد بارگاهی على
۱۵ عبد المجید بارگاهی غلامحسین
۱۶ فرزانه برزکارنژاد حشمت اله
۱۷ سعادت برزگر نصرت اله
۱۸ فروغ برزگری پرویز
۱۹ على بهروزی عزیزاله
۲۰ فاطمه پارسائی برازجانی اسماعیل
۲۱ الهه پرویزی یداله
۲۲ پرویز پناهی بهمن
۲۳ هجیر تشکری شیرو
۲۴ راحله تیموری احمد
۲۵ رضوان جعفری منفرد حسین
۲۶ علی جمالی حسن
۲۷ محسن جوکار احمد
۲۸ حسن چراغی محمد علی
۲۹ ابو طالب حاجب حسین
۳۰ ابو الفضل حاجی زاده غلامرضا
۳۱ فاطمه حاجیانی مراد
۳۲ فریبا حبیب پورقراچه بیژن
۳۳ محسن حبیبی فضل اله
۳۴ سکینه حسن پور اسداله
۳۵ حمید حسنی سپهدار
۳۶ مرتضی حسینی محمد زکی
۳۷ سیده سلیمه حسینی سید محمد
۳۸ محدثه حیات داود چهار محال امراله
۳۹ سروش خاکسار عزت اله
۴۰ رقیه خدا بخشی کرلائی صفدر
۴۱ فاضل خرسند عزیز
۴۲ فرشته خسروی على
۴۳ مرضیه خسروی حسین
۴۴ غزل خسروی عباس
۴۵ فاطمه خلیلی مطلق ایمان
۴۶ مریم درویشی مسلک عاقیان
۴۷ سمانه دشتی عبد على
۴۸ رسول دلاور اسماعیل
۴۹ زینب دهقان محمد
۵۰ امیر حسین دهقان بهروز
۵۱ فریده دهقان نژاد عباس
۵۲ محمد دهقانی علی نظر
۵۳ عبداله دولاح عبد الحسین
۵۴ مهروش رادکیانی ابراهیم
۵۵ سوده راستی حبیب اله
۵۶ غلامحسین رجبی جعفر
۵۷ کرامت رحیمی محمدرضا
۵۸ پیمان رحیمی قره میر شاملو سیاه بخش
۵۹ عصمت رزم اور غلامرضا
۶۰ علیرضا رضائی مصطفى
۶۱ شیرین السادات روح الامینی سید محسن
۶۲ زهرا زارع اسماعیل
۶۳ فرخنده زارعی خداداد
۶۴ مستانه زارعی اسماعیل
۶۵ مرضیه زارعی عبد الحسین
۶۶ مصطفى زکی غلامحسین
۶۷ یوسف زنده بودی احمد
۶۸ صادق زندی محمد
۶۹ ایدا زنگنه نژاد حبیب
۷۰ سردار سالم ور حسین
۷۱ سجاد ستاری محمد علی
۷۲ نسرین سرداری زالپور
۷۳ معصومه سرکاری حیدر
۷۴ سمیه سروری عباس
۷۵ یگانه سلیمانی مصطفی
۷۶ فرزاد علی سلیمانی خداداد
۷۷ حسین سمیعی منفرد اسکندر
۷۸ حمید سهرابی جهانزیر
۷۹ فاطمه سینائی ماشااله
۸۰ احسان شادمند عباس
۸۱ سیده لاله شاهروبندی سید نصراله
۸۲ محسن شریفی ناصر
۸۳ بهنام شش بلوکی حسین
۸۴ صادق شفیعی علیرضا
۸۵ فاطمه شهریاری غلام
۸۶ نسرین شورکی غلامحسین
۸۷ مینا شولی حیدر
۸۸ سجاد صادقی ویس
۸۹ سمیه صادقی شعبان
۹۰ غلامحسین صمصامی محمد باقر
۹۱ محمد طهماسبی حمزه
۹۲ فرشید عاشوری عبد الرزاق
۹۳ مریم عباسی حسین
۹۴ على اکبر عباسی کیا آزاد
۹۵ مازیار عشایری نادر
۹۶ فاطمه علمدار اسکندر
۹۷ اسماعیل عمرانی حسن
۹۸ یلدا عمرانی باغملائی مصطفی
۹۹ کریم عمرانی فرد اکبر
۱۰۰ اسیه عواد پور محمد جواد
۱۰۱ راضیه غریبی یوسفعلی
۱۰۲ محمد فارابی محمد جعفر
۱۰۳ رعنا فرح لقای خامنه پرویز
۱۰۴ بهناز فرخی داود
۱۰۵ فرزاد فرهمند صابر فتح اله
۱۰۶ سعید فریدون پور على
۱۰۷ مژگان قابل نژاد مهدی
۱۰۸ احمد قاسمی محمد
۱۰۹ اعظم قشقائی علی
۱۱۰ شهربانو کرمی خدابخش
۱۱۱ اسفندیار کشاورزی عزت اله
۱۱۲ حبیب کمالی مظاهر
۱۱۳ سیاووش کیهان على
۱۱۴ رقیه مبارکی طلب خورشید
۱۱۵ غزل محبی سعیدرضا
۱۱۶ منصوره محبی ماشااله
۱۱۷ ادیبه محمدی محمد
۱۱۸ راضیه محمدی على
۱۱۹ مهرداد محمدی حسن
۱۲۰ سید مهدی محمدی مرتضی
۱۲۱ میٹم محمدی ساسان
۱۲۲ غلامرضا محمدی عبداله
۱۲۳ احمد محمدیان خداکرم
۱۲۴ دنیا مرادی عوض
۱۲۵ عبداله مرشدی سیف اله
۱۲۶ میترا ملکیان یوسف
۱۲۷ صدیقه منصوری پور غلامحسین
۱۲۸ فاطمه مهردوست محمود
۱۲۹ سیده لاله مهیمنی سید محمد
۱۳۰ سید اسحق موسوی نسب سید حاجی
۱۳۱ مریم میرزائی حسن
۱۳۲ وحید میرزائی علی مراد
۱۳۳ علیرضا نظری منوچهر
۱۳۴ نسترن نکیسا حسن
۱۳۵ زینب نیکنام جواد
۱۳۶ مهدی نیکنام برزین
۱۳۷ سیده ملیحه هاشمی سیدحسن
۱۳۸ زهرا هژبریان فتح الله
۱۳۹ حامد یار احمدی عبدالرسول
۱۴۰ فاطمه یزدانی حمید
سهمیه ایثارگر
ردیف نام نام خانوادگی  نام پدر
۱ ابراهیم ابادی حبیب
۲ علیرضا ارامون اسفندیار
۳ بهنام ارندی سلبعلی
۴ مهدی آزادمهر مختار
۵ میثم بارگاهی رستم
۶ امیر عباس باقری عبد الرحمن
۷ پیمان باقری حسین
۸ مرضیه بردستانی حمید
۹ فاطمه بردستانی اکبر
۱۰ سکینه بهرامیان محمد
۱۱ فرنوش پورامینی کریم
۱۲ محسن پورجم یونس
۱۳ محمد پیرو نعمت اله
۱۴ ماریه تیموری محمد
۱۵ محمد حسن جعفری محمد جعفر
۱۶ زینب جمشیدی اسحاق
۱۷ شیما جوادپورنوبندگانی جواد
۱۸ زینب حبیب منش محمود
۱۹ امیرحسین حسن زاده مقدم فریدون
۲۰ سید سعید حسینی سید ناصر
۲۱ سیدرضا حسینی لقب سید غلامحسین
۲۲ نرگس حیدری ابوالفضل
۲۳ جواد دانشگر رضا
۲۴ فاضل درویشی حسن
۲۵ طیبه دشتی رسول
۲۶ نگین دهقان جدسی مسلم
۲۷ روح الله دولاح ناصر
۲۸ محسن ذاکری عبد الحسین
۲۹ مسلم رام علی
۳۰ مریم السادات رضوانی سید اسماعیل
۳۱ سید حسام رضوی دشتی سیداسداله
۳۲ حسین رئیسی پور هیبت اله
۳۳ فاطمه زارع خفری غفار
۳۴ مهسا زارعی حسن
۳۵ عالی سامانی عبد الرسول
۳۶ حسین شهبازی مهرداد
۳۷ راضیه صداقت اسمعیل
۳۸ منیژه صف شکن اسماعیل
۳۹ سید حسین طاهر مقدم سید ایوب
۴۰ سلیمان طاهری عباس
۴۱ فرشته عباسی غلامرضا
۴۲ فائزه عوض پور محمد
۴۳ محمد امین غربی عابدین
۴۴ شهرام فخر محمد
۴۵ علیرضا کشاورز سلمان
۴۶ على کوهمره تمراس
۴۷ فرشته محمدی اصغر
۴۸ زهرا مظفری ناصر
۴۹ سعید ملکی محمدجان
۵۰ علیرضا منصوری امراله
۵۱ بهروز یزدان پناه غلامعلی
۵۲ سهراب یگانه حسین

ادامه مطلب

اسامی پذیرفته شدگان آزمون وکالت ۱۴۰۲ کانون وکلای دادگستری خراسان شمالی

1402/07/09

اسامی پذیرفته شدگان آزمون وکالت 1402 کانون وکلای دادگستری خراسان شمالی

ردیف / رتبه   نام و نام خانوادگی   نام پدر  
۱ سعیده جنگی عباس
۲ محمود ذکاوتی پور محمدرضا
۳ فاطمه ظهرآبادی احمدرضا
۴ کوروش رضائی کلاته بالی سیاوش
۵ مریم رحیمی شیرعلی
۶ خدیجه روح بخش قویانلو حسینقلی
۷ فاطمه یزداندوست منصور
۸ زهرا ولی زاده خیر آباد عباسعلی
۹ فروز چیانی محمدرضا
۱۰ علی حسین زاده علیرضا
۱۱ سعید علی زاده حسن
۱۲ رضا بادپروا غلامحسین
۱۳ فریبا اکرامی علی اصغر
۱۴ حامد ایزانلو رمضانعلی
۱۵ فهیمه رضائی رحیم
۱۶ هدی شجاع مرغزار لطیف
۱۷ هما بازرگان ابراهیم
۱۸ سهیلا رحمانی مرادعلی
۱۹ مصطفی محمدی قربانمحمد
۲۰ هادی خوش اندام توپکانلو احمد
۲۱ مریم روحانی صادق
۲۲ محسن نجات پور حمزه
۲۳ زهره اکرمی حیدرعلی
۲۴ طیبه نعمانی ینگه قلعه حسن
۲۵ تکتم بالنده محمد
۲۶ امید ریحانی حسین
۲۷ امین حصاری نجف
۲۸ زهرا شفیعی الهیار
۲۹ محسن صلاحی چوکانلو پیرعلی
۳۰ ماجد خادمی محمد
۳۱ طیبه پایان محمدعلی
۳۲ بهاره حسن زاده ابراهیم
۳۳ محدثه  سالمی حسن
۳۴ حمید حسن زاده غلامعلی
۳۵ علی امامی غلامحسین
۳۶ حبیبه بهرپور ابوالحسن
۳۷ فاطمه ایزدی حسن
۳۸ زینب فرهمند قربانمحمد
۳۹ فریبا مهربانی وقار مهدی
۴۰ راضیه یزدانی هادی
۴۱ رضا علی حسین زاده قربان
۴۲ مریم رضائی علی اصغر
۴۳ فهیمه حصاری علی
۴۴ همایون مجد وزیر
۴۵ حسین نیستانی قربان محمد
۴۶ مریم رحمتی محمد
۴۷ علی رحمتی حسین
۴۸ بهزاد خرمی حسین
۴۹ داود معززی عبدالعلی
۵۰ زینب نکومند محمدرضا
۵۱ زهره ایمانی احمد
۵۲ الیاس جمالی حسن
۵۳ شهین گلستانه مصطفی
۵۴ علی عباسی حسن
۵۵ امیر سالار حجت کاشانی مجتبی سامرو
۵۶ مرتضی اسکندری برجی حسین
۵۷ مرضیه دشتی محمد
۵۸ امید نصرتی فریمان عبدالاحمد
۵۹ مهناز کهندل حسن
۶۰ حمید همت افزا محمد علی
۶۱ حسین علی زاده علی محمد
۶۲ حسین اصغری الهه جوقی علیرضا
۶۳ علی طاهر نیاز زیارت قربانعلی
۶۴ مصطفی آفتاب مرادعلی
۶۵ مهدی گلستانی عظیم
۶۶ احسان اله آگاه غلامرضا
۶۷ امیر احمدپور سلیمان
۶۸ سید عباس کارجی علی
۶۹ حمیده متین راد شیرزاد
۷۰ ندا ریحانی موسی الرضا
۷۱ قربان محمد آفتاب مراد علی
۷۲ جواد مومن حبیب اله
۷۳ علی محمد زاده رمضانعلی
۷۴ زهرا رحیمی محمد علی
۷۵ عاطفه میرزائی غلامرضا
سهمیه ایثارگر
ردیف /رتبه نام و نام خانوادگی   نام پدر 
۱ علی رضا رضائی محمد رضا
۲ طوبی قربان زاده غلامعلی
۳ محمد فدوی نظر
۴ زهرا باقری حمید
۵ یوسف برات زاده بزآباد بابا علی
۶ رضا ابراهیمی کراتی اله یار
۷ محسن قلی زاده کیکانلو علیرضا
۸ زهرا پاستار رشید
۹ حدیثه بلوکی امراله
۱۰ مجید صمصامی عبدالکریم
۱۱ سپیده سادات حسینی منش سید ابوالحسن
۱۲ فرشته صابری ابراهیم
۱۳ افسانه نوروزی علیرضا
۱۴ خدیجه ساعد محمدعلی
۱۵ حیدر محمدی علی
۱۶ فاطمه حیدری رمضان
۱۷ کبری مکرمی فیروز
۱۸ فاطمه صابری ابراهیم
۱۹ رضا یزدانی محمداسحق
۲۰ حسین رفیق دوست سهراب
۲۱ آرزو روحی غلامحسین
۲۲ پرستو رمضانی قاسمعلی

ادامه مطلب
فرم عضویت در سامانه های اطلاعاتی رایگان داداِستان

وارد کردن فیلدهای ستاره دار اجباری است

CAPTCHA code