وکالت،آزمون اینترنتی وکالت

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
موسسه آموزش عالی آزاد اندیشه سازان
سایت حقوقی دادسیما (داداِستان)

آزمون وکالت , اخبار حقوقی

صفحه ویدئوهای داداِستان

صفحه ویدئوهای داداِستان

1395/11/06


رتبه 21 کانون خراسان مریم تقدیسی

رتبه 21 کانون خراسان مریم تقدیسی

تاریخ : 1396/05/04جایزه ویژه حقوق دادن برتر